ကန္႔ကြက္တဲ့အမတ္ရဲ့ တင္ျပခ်က္ကို မဲခြဲမဆုံးျဖတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္
နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ကေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ကကန္႔ကြက္လိုတဲ့ အခ်က္ေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ သူတို႔ အခ်က္ေတြကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမရွိပဲ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အဆို ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ပါ အခ်က္ေတြကို ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ အမတ္ရွိလ်က္နဲ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းမရွိပဲ အတည္ျပဳခဲ့တာဟာ အန္အယ္လ္ဒီဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀ဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနစ္က စလို႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ရပ္အတြင္းမွာ အဆို ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကို ျဖစ္ေစ ဥပေဒပါၾကမ္းပါ အခ်က္ တခ်က္ကို ျဖစ္ေစ ကန္႔ကြက္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွိေနတာကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ သေဘာဆႏၵရယူမွု မရွိပဲ အတည္ျပဳတာဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္လညး္ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရေတာ့ အဆိုဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒတရပ္ကို ကန္႔ကြက္မဲ့သူ ( သို႔မဟုတ္ ) အခ်က္တခ်က္ကို ျပင္ခ်င္သူ ရွိရင္ေတာင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ အရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းတဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ကလုပ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမွုမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို လက္ခံေဆြးေႏြးမဲခြဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အန္အယ္လ္ဒီရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တဦး ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္တဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ လက္ခံေဆြးေႏြးမဲခြဲဆုံးျဖတ္မွု မရွိဘဲ အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္သြင္းလာတဲ့ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ တပ္မေတာ္ဟာလည္း နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ေပမဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ့ သေဘာသဘာဝအရ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမွာ မပါရဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ပါေနတဲ့အတြက္ ျဖဳတ္ဖို႔အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ဝင္းက ကန္႔ကြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ အျခားဝန္ထမ္းေတြနဲ႔အတူတူပဲဆိုတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေစခ်င္သလို သူတို႔နဲ႔လည္း တသားတည္းျဖစ္ခ်င္ၿပီး တန္းတူညီမၽွရွိမွုေအာက္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေပးထားခ်က္အရ တန္းတူပဲဆိုတာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာ ျပသခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ခ်င္ရတာလို႔ ဦးၾကည္ဝင္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ေရွ႕ေနတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးၾကည္ဝင္းအေနနဲ႔ အဲဒီအခ်က္ကို ျဖဳတ္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွာလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ မဲခြဲဖို႔ ေတာင္းဆိုရာမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွူးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ေျပာဆိုကာ အျခား ဥပေဒတရပ္ကို ညႊန္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက မဲခြဲဆုံးျဖတ္မွု မျပဳပဲ အတည္ျပဳခဲ့တာလို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

ပင္စင္ယူတဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္သားေတြဟာလည္း အျခားဝန္ထမ္းေတြလိုပဲ အသက္ ၆၀ ျပည့္ရင္ ယူရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဦးၾကည္ဝင္းက ေထာက္ျပခဲ့တာျဖစ္သလို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အဲဒီအခ်က္ကိုေက်ာ္လိုက္ၿပီး အျခားဝန္ထမ္းဥပေဒတရပ္ကို ညႊန္ျပကာ ရဲနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ အျခားဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မတူပဲ သတ္သတ္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွူးက ေျပာသြားတယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပယ္ခ်ဖို႔ အႀကံျပဳခဲ့သူ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွူးေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးကို ဘီဘီစီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ မရခဲ့ပါဘူး။

ဦးၾကည္ဝင္း တင္ျပေဆြးေႏြးဖို႔ စီစဥ္တဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ကတည္းက ျပဌာန္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္ဥပေဒေတြ ရာဇသတ္ဥပေဒေတြမွာ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြပဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါဝင္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေခါင္းစဥ္ေအာက္က ပုဒ္မ ၂၉၁ နဲ႔ ၂၉၂ မွာေတာ့ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သားနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထူးျခားသည့္အေလ်ာက္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ သီးျခားဥပေဒ ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ သီးျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္သားနဲ႔ ရဲဆိုတာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုတာပါၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာျဖစ္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ ဒီကန္႔ကြက္မွုကို လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သင့္တယ္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္ တဦးျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီလို မဲခြဲဆုံးျဖတ္မွုမရွိပဲ ဆုံးျဖတ္တာဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ဦးေအာင္သိန္းကေျပာပါတယ္။

သမၼတက ေပးပို႔လာတဲ့ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8747,interview,227,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17869,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ကန္႔ကြက္တဲ့အမတ္ရဲ့ တင္ျပခ်က္ကို မဲခြဲမဆုံးျဖတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ
ကန္႔ကြက္တဲ့အမတ္ရဲ့ တင္ျပခ်က္ကို မဲခြဲမဆုံးျဖတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ
https://1.bp.blogspot.com/-xRaJ4usMiY4/WnWDvyZVo2I/AAAAAAABlWQ/rYh0lU9TL_UJSAT_j8mYnNCE0BnrgY4-wCLcBGAs/s400/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xRaJ4usMiY4/WnWDvyZVo2I/AAAAAAABlWQ/rYh0lU9TL_UJSAT_j8mYnNCE0BnrgY4-wCLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_99.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_99.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy