ဆဲလ္ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာၾကား Data Transfer ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၉သြယ္

ယခုလမ္းညႊန္ေလးကေတာ့ ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႕အေပးအယူျပဳလုပ္ရမလဲဆိုတာေတြကို ေဖာ္ျပသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။


နည္းလမ္း (၁) : Android USB ကိုအသံုးျပဳျခင္း
 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၏ USB Port သုိ႕ သင့္ဖုန္းကိုခ်ိတ္ဆက္ရန္ Data Cable (ေဒတာ USB ၾကိဳး) ကိုအသံုးျပဳပါ။ သင့္ထံတြင္ထိုကဲ့သို႕ေသာၾကိဳးမရွိပါက ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဆိုက္သြားေရာက္စစ္ေဆးျပီး တစ္ေနရာရာမွ ထိုၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္း၀ယ္ယူလိုက္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းတြင္ Memory Card ရွိေနပါေစ။
 • သင့္ဖုန္းဖန္သားျပင္မွ USB Connected ျဖစ္ေၾကာင္းျပသည့္ Notification ေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • Mount ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ
 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Removable Storage ကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။ သင္ဟာ Macbook အသံုးျပဳသူျဖစ္ပါက သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Desktop တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ျပီး PC တစ္လံုးတြင္ဆိုပါက My Computer တြင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းမွ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ေရြ႕ေျပာင္းလိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဆြဲယူထည့္သြင္းလိုက္ပါ။
 • အားလံုးျပီးဆံုးသြားပါက ဖုန္းရွိ Notification bar သို႕ျပန္သြားျပီး Turn Off USB Storage ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းမွကြန္ပ်ဴတာသို႕ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ Data Cable ၾကိဳးကိုျဖဳတ္လိုက္ပါ။

နည္းလမ္း (၂) : iPhone Wifi Sync ကိုအသံုးျပဳျခင္း
သင္ဟာ iOS 5.0 ႏွင့္အထက္ကိုအသံုးျပဳသူျဖစ္ပါက iTunes Synch ကိုအသံုးျပဳျပီး Wifi မွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအလိုအေလ်ာက္ လြဲေျပာင္းေပးပုိ႕ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေလးဟာ သင့္ရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြ ၊ သံစဥ္ေတြ၊ စာအုပ္ေတြ၊ သီခ်င္းေတြ၊ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြနဲ႕ Application မ်ားကို သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္တြင္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္သည့္အခ်ိန္တုိင္း အလိုေလ်ာက္ လြဲေျပာင္းႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအတုိင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • သင့္ iPhone ၏ ပင္မဖုန္းဖန္သားျပင္မွ Setting သို႕၀င္ေရာက္လိုက္ပါ။
 • General ကိုႏွိပ္ျပီး iTunes Sync ဟူသည့္ခလုပ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • Synch now ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ

နည္းလမ္း(၃) : Email ကိုအသံုးျပဳျခင္း
 • အခမဲ့ Wifi ကြန္ရက္တစ္ခုကိုရွာေဖြပါ သို႕မဟုတ္ သင့္အိမ္ရွိ Wifi ကြန္ရက္ကိုသင့္ဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းမွအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ကိုယ္သင္ Email ျပန္ပို႕ပါ။ သင္ဟာ Wifi ကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ သင့္မိုဘုိင္းဖုန္းေအာ္ပေရတာမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။
 • သင္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုသည့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Email ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။
 • Download ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

နည္းလမ္း (၄) : Memory Card Reader တစ္ခုကိုအသံုးျပဳျခင္း
 • သင့္ဖုန္းအတြင္းသို႕ Memory Card တစ္ကတ္ထည့္သြင္းပါ။ ဖုန္းအမ်ားစုကေတာ့ ဖုန္းနွင့္တစ္ခါတည္းပါ၀င္သည့္ Micro Memory Card ကိုအသံုးျပဳၾကျပီး စိတ္ၾကိဳက္တပ္ဆင္/ျဖဳတ္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။
 • သင့္ဖုန္းမွာထက္ Memory Card တြင္သာအခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းဆည္းေနပါေစ။
 • သင့္ Memory Card ကို Memory Card Reader အတြင္းသို႕ထည့္သြင္းလုိက္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင့္ Memory Card Reader ဟာ Micro Memory Card တစ္အခုအတြက္အလြန္ၾကီးေနတတ္ပါတယ္။ ထိုသို႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ သင့္ Micro Memory Card ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ Adapter တစ္ခုကုိအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ အဆုိပါ Adpater ကို Memory Card Reader သို႕ထည့္သြင္းလိုက္ရုံပါပဲ။
 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းသို႕ အခ်က္အလက္မ်ားလြဲေျပာင္းပါ။ သင့္ Memory Card Reader ကိုသင့္ကြန္ပ်ဴတာရွိ My Computer တြင္ Removable Disk အျဖစ္ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ Macbook အသံုးျပဳသူျဖစ္ပါက iPhoto ကိုဖြင့္ျပီး File>>Import to Library သို႕၀င္ေရာက္လိုက္ပါ။ ထို႕ေနာက္ Memroy Card အတြင္းမွ သင္ေရြ႕ေျပာင္းလိုသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ရုံပါပဲ။

နည္းလမ္း (၅) : Bluetooth ကိုအသံုးျပဳျခင္း
 • သင့္ဖုန္းမွ Bluetooth ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။ မည္သုိ႕ျပဳလုပ္ရမည္ကိုမသိပါက Setting သို႕မဟုတ္ Controls တြင္ၾကည့္လိုက္ပါ။
 • Bluetooth Adapter တစ္ခု၀ယ္ယူလိုက္ပါ။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Bluetooth/Infrared ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Adapter မပါရွိပါက Adapter တစ္ခု၀ယ္ယူလိုက္ပါ။ ပံုမွန္ BT/I Adapter တစ္ခုကို USB Port တြင္ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။ သင္ေငြေၾကးေခၽြတာလိုပါက အြန္လိုင္းေပၚတြင္အသံုးျပဳျပီးသား Adapter တစ္ခုကုိရွာေဖြ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဒီ Adapter တြင္ Software ပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး သင့္ဖုန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာၾကားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားအျပန္အလွန္ေပးပို႕ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Macbook ကဲ့သို႕ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအခ်ဳိ႕တြင္ Bluetooth ကိရိယာမ်ားပါ၀င္ျပီးျဖစ္ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိမေသခ်ာပါက အင္တာနက္တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
 • သင့္ဖုန္းမွာေရာ ကြန္ပ်ဴတာမွာပါ Bluetooth ဖြင့္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။သင္ဟာ Macbook အသံုးျပဳသူျဖစ္ပါက အေပၚဖက္ Toolbar ညာဖက္တြင္ Bluetooth သေကၤတေလးကိုႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ Bluetooth ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါျပီ။ ထိုသေကၤတေလးဟာ Date and Time ၏ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေနႏိုင္ျပီး ၾတိဂံပံုစံရွိပါတယ္။ Window Vista ကိုအသံုးျပဳသူဆိုပါက Control Panel>> Network and Internet Connection>> Bluetooth Devices သို႕၀င္ေရာက္လိုက္ပါ။
 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေပ၃၀အကြာအေ၀းတြင္းမွာပဲရွိေနပါေစ။ Bluetooth ဟာေပ၃၀ထက္ပိုေ၀းကြာသြားပါက အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
 • သင့္ဖုန္းတြင္ သင့္ေရြ႕ေျပာင္းလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုရွာေဖြပါ။
 • Menu ခလုတ္ေလးဟာႏွိပ္ျပီး Copy သို႕မဟုတ္ Send ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
 • Bluetooth ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
 • သင္ Bluetooth ဖြင့္ထားသည္ဆိုပါက ဖုန္းတြင္ Bluetooth menu အလိုအေလ်ာက္ေပၚလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • “Look for Devices ” ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
 • ေဖာ္ျပလာသည့္ စက္ပစၥည္းစာရင္းမွာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။
 • သင့္ကို ဓာတ္ပံုပို႕ေဆာင္ခြင့္ျပဳမျပဳ ခြင့္ျပဳမိန္႕တစ္ခု သင့္ဖုန္းမ်ားပို႕ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။
 • အဆုိပါခြင့္ျပဳမိန္႕ကို လက္ခံလိုက္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးပို႕ႏိုင္ပါျပီ။နည္းလမ္း (၆) : CDMA ဖုန္းတစ္လံုးမွ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ျပကၡတိန္ ေပးပို႕ေပးျခင္း
 • တစ္ဖက္တြင္သင့္ဖုန္းကိုခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ ၾကိဳးေခါင္းပါရွိျပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ USB Connector ပါရွိသည့္ Data Link ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းရွာေဖြလိုက္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းအတြက္လိုအပ္သည့္ Driver မ်ားကို Install ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ အဆိုပါ Driver မ်ားဟာ Data Link ၾကိဳးႏွင့္အတူ CD တစ္ခ်ပ္အျဖစ္ပါ၀င္လာျပီးျဖစ္မွာပါ။
 • http://www.bitpim.org/ မွ BitPim Software ကို Download ရယူျပီး Install ျပဳလုပ္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းကိုခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျပီး BitPimကိုဖြင့္လိုက္ပါ။ သင့္ဖုန္းကိုအလိုအေလ်ာက္သိရွိျပီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
 • အေပၚဘယ္ဖက္ Tool bar ရွိခလုတ္ေလးႏွစ္ခုမွာ Get Phone Data ႏွင့္ Send Phone Data တို႕ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အဆိုပါခလုတ္ေလးမ်ားကိုအသံုးျပဳျပီး သင့္ဖုန္းအတြင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလိုအပ္သလို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။

နည္းလမ္း (၇) : CDMA ဖုန္းတစ္လံုးတြင္ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ Memory Card မ်ားေရြ႕ေျပာင္းျခင္း
 • View >> View Filesystems သို႕၀င္ေရာက္ျပီး ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္ပါ။
 • အသံုး၀င္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ Folder မ်ားကိုရွာေဖြပါ။
 • သင္တစ္ခါတည္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာ File မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းပစ္လိုပါက Folder ကို Right Click ႏွိပ္ကာေရြးခ်ယ္ျပီး Backup Directory ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ Folder အတြင္းရွိအခ်က္အလက္အားလံုးကုို သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္းသို႕ကူးယူမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • သင့္ဖုန္းကိုမည္သို႕အဆင္ေျပေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဆိုတာကို အင္တာနက္တြင္ရွာေဖြပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာဖုန္းမ်ားဟာ File အမ်ဳိးအစားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဖိုင္အရြယ္အစားကိုကန္႕သတ္ထားၾကပါတယ္။ ဖုန္းေမာ္ဒယ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။

နည္းလမ္း(၈) : QR Code ကိုအသံုးျပဳျခင္း
 • သင္ေရြ႕ေျပာင္းလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူပါ။ ဒီနည္းလမ္းဟာ သင့္အေနနဲ႕ Link တစ္ခု၊ ရုပ္ပံု သို႕မဟုတ္ ၀က္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွ စာသားမ်ားကို သင့္မိုဘိုင္းဖုန္းအတြင္းသို႕ ကူးယူလိုပါက အသံုး၀င္ပါတယ္။ ဥပမာ သင့္ဟာ Google Maps မွလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ၊ ေစ်း၀ယ္စာရင္း သို႕မဟုတ္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၏ Link ကိုလိုအပ္သည္ဆိုရင္ ယခုနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္မွာပါ။
 • အင္တာနက္မွ QR Code Creator တစ္ခုကိုရွာေဖြပါ။ ၀က္ဆိုက္၊ Browser Extensions ၊ Program သို႕မဟုတ္ Application မ်ားအေနနဲ႕ ရယူႏိုင္ပါတယ္။
 • သင့္ကိုယ္ပိုင္ Link ၊ ရုပ္ပံု သို႕မဟုတ္ စာသားမ်ားကို QR Code ပံုစံအျဖစ္သို႕ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္ QR Creator ကိုအသံုးျပဳလိုက္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းမွာ QR Reader application တစ္ခုျဖင့္ QR Code ကိုဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားလိုက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိျပီး အမ်ားစုကေတာ့ အခမဲ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ Code တစ္ခုကို ဖတ္လိုက္ပါက အဆုိပါ app ဟာပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖၚျပေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။


နည္းလမ္း (၉) : Dropbox ကိုအသံုးျပဳျခင္း
 • Dropbox သို႕ Sign up ျပဳလုပ္ရန္ သူတို႕၏၀က္ဆုိက္သို႕သြားေရာက္ပါ။
 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္င Dropbox ကို Install ျပဳလုပ္ပါ။
 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သင့္ဖုန္းတြင္းထားရွိလိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို Dropbox-folder အတြင္းမွ Folder တစ္ခုတြင္ထားလိုက္ပါ။ Dropbox-folder ဟာ “C:\Users\<your user name>\Dropbox” တြင္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • သင့္ဖုန္းတြင္ Dropbox applicationကို Install ျပဳလုပ္ပါ။ အဆိုပါ app ကို Android ၊ iPhone ၊ iPad ၊ iPad Touch မ်ားအားလံုးအတြက္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ပါျပီ။
 • သင္ install ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ app တြင္ Dropbox ကို Sign in ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။
 • သင့္ဖုန္းတြင္ သင္ထားရွိလိုက္သည့္ File ပါ၀င္သည့္ Folder သို႕၀င္ေရာက္လိုက္ပါ။
 • File ေဘးရွိ မွ်ားေလးအားႏွိပ္လိုက္ျပီး Extract ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • သင္ထားလိုသည့္ Folder တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။
 • Download ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ သင္လိုအပ္သလို အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။
http://www.myanmarmobileapp.org/2018/02/04/%e1%80%86%e1%80%b2%e1%80%9c%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%b8%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%80/

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8742,interview,226,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17860,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဆဲလ္ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာၾကား Data Transfer ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၉သြယ္
ဆဲလ္ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာၾကား Data Transfer ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၉သြယ္
https://i0.wp.com/www.myanmarmobileapp.org/wp-content/uploads/2018/02/1-1.jpg?w=800
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/data-transfer.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/data-transfer.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy