တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ KNU ေျပာ


မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ တပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္ (ဖာပြန္) ခ႐ုိင္အတြင္း ယခုလဆန္းပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တပ္မဟာ(၅) တပ္ဖဲြ႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ယေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ KNU ဗဟုိမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ ေျပာဆုိလိုက္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCAဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတုိ႔တြင္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုိမုိအားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ကာလတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံထားသည့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း KNU အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ဒီလုိမ်ဳိး စစ္ေရးအရ တင္းမာမႈျဖစ္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးေတြကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အထူးသျဖင့္ လူထုေတြက သံသယ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး ေတာ့ ေအာက္ေျခက တပ္ဗုိလ္၊ တပ္မႉးေတြၾကားထဲမွာလည္း ယုံၾကည္မႈကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိခုိက္ႏုိင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီးေတာ့ လမ္းေဖာက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ လႊတ္ထားတဲ့တပ္ရင္းေတြကုိ ျပန္႐ုတ္သိမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အပုိင္း တစ္ဖက္မွာ ကရင္ျပည္သူလူထုေတြလည္း စိတ္ ခ်လက္ခ်နဲ႔ မိမိေနရာမွာ ျပန္ၿပီးေနႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားဖုိ႔အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ထဲမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အားလုံးက တာဝန္ရွိပါတယ္ ” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ၎စစ္ေရးအရ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈ ျပႆနာမ်ား သည္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ NCAစာခ်ဳပ္ အရ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား(EAOs) ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား မူလသေဘာတူထားသည့္ အေျခခံ ကေန အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ ကြဲလြဲေနမႈမ်ားရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္အၾကားမွာကြာဟေနသည့္ ညႇိႏႈိင္းရန္အတြက္ လုိအပ္ဆဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အမ်ားႀကီးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ေသးေၾကာင္းလည္း ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ဆက္ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ NCA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ဖက္ဘုံ နားလည္လက္ခံထားရမည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ား၊ အေျခခံစဥ္းစားမႈဆုိင္ရာ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းသြားရမည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး JMCကုိ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ယႏၱရားျဖစ္ လာေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ KNU မွ ေတာင္းဆုိခ်က္ (၃)ခ်က္ကုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေတာင္းဆုိထားသည္။

၎ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၌ အစုိးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ေရး ကုိ လက္ေတြ႔ျပသသည့္ အေနျဖင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိရပ္ဆုိင္းၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေစလႊတ္ထား ေသာ စစ္မဟာဗ်ဴဟာကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး အတြက္ လုံၿခဳံမႈအာမခံခ်က္ေပးရန္၊ NCA အသိ သက္ေသလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ရွိ ပစ္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အေထာက္ အကူမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ EAOs မ်ားအၾကား ကြဲလြဲေနေသးသည့္ NCA ဆုိင္ရာ အေျခခံယူဆခ်က္မ်ား၊ အနာဂတ္ဒီမုိကရက္ တစ္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဘုံတန္ဖုိးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း KNU၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ဆုိထားသည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားသည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ KNU တုိ႔အၾကား တရားဝင္ေတြ႔ဆုံေျဖရွင္းမႈမ်ား မရွိ ေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္သက္ဆုိင္ရာ နီးစပ္ရာ ေအာက္ေျခတပ္မႉးအခ်င္းအခ်င္းအၾကား ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားရွိထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ကေန အေျခအေနကုိ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ေျပာဆုိ ညႊန္ၾကားထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း KNUဘက္က ဆုိသည္။

၎ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မူတေရာ္ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္မူပေလာႏွင့္ ေခးပူေက်းရြာ အုပ္စုႏွစ္စုထဲရွိ ေက်းရြာ ၁၄ရြာမွ ေဒသခံရြာသား စုစုေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါး ေျခဦးတည့္ရာသုိ႔ ယေန႔အထိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာ ေဆးဝါးအကူအညီမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကရင္အရပ္ဖက္မ်ားက ေျပာဆုိသည္။

အစုိးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူအၾကား အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ထိုးထားခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၅) တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားအၾကားတြင္ သတ္မွတ္နယ္ေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ (၄)ႀကိမ္၊ ယခုလ မတ္လ ၅ရက္ မွ ၁၅ရက္ေန႔ထိ ပစ္ခတ္မႈ (၆) ႀကိမ္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္စြဲထားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္အၾကား တင္မာမႈမ်ားရွိေနဆဲဟု ေကအဲန္ယူက ေျပာသည္။

စအုိင္ဆူး (ေကအုိင္စီ)
http://kicnews.org/

COMMENTS

Name

art,1,article,1349,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8787,interview,229,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18017,news,2842,opinion,793,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1076,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ KNU ေျပာ
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ KNU ေျပာ
https://4.bp.blogspot.com/-Y3ndvTnGBm0/Wqua80a_z1I/AAAAAAABqZY/gA9EV7u9JD0XIBDaKtQl3a5KrRdP67ycACLcBGAs/s400/2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Y3ndvTnGBm0/Wqua80a_z1I/AAAAAAABqZY/gA9EV7u9JD0XIBDaKtQl3a5KrRdP67ycACLcBGAs/s72-c/2.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/03/knu_15.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/03/knu_15.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy