ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္သူဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေဒသစြဲ မရွိဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား


နိရဥၥရာ၊ ဧၿပီ ၉

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္သူဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ပါတီစြဲ၊ ပုဂိၢဳလ္စြဲ၊ ေဒသစြဲ မရွိဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း အၿပီး အပိတ္မိန္႔ခြန္းစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ တင္ျပလာေသာ မီနီဘတ္ဂ်က္ထဲမွ က်ပ္ေငြ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ အပိတ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖတ္ေတာက္တာကို ဒီအခန္းထဲမွာ ေထာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ လက္ရွိတာ၀န္ယူထားတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြ ပါတယ္။ NLD က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ေဒသစြဲနဲ႔ အႏိုင္က်င့္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အထင္အရွား ျပသႏိုင္ပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ အႏိုင္မက်င့္ဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ ပါတီစြဲမထားဘူး။ ထားတာကိုလည္း လက္မခံဘူး”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ပါတီစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲမထားဘဲ တစ္သားတည္း ရပ္တည္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ေနာက္တစ္ခုက အေရးႀကီးအဆိုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္တဲ့သူ မရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေဒသစြဲမထားဘဲ ရခိုင့္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ တစ္သားတည္းရွိတယ္ဆိုတာကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

မီနီဘတ္ဂ်က္ထဲမွ က်ပ္ေငြ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ရျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ ေစ်း ၅ ေစ်းတည္ေဆာက္ရန္ ကိစၥသည္ အဓိကကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈကို ျပည္နယ္အစိုးရဘက္က လက္မခံေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အခုက်ေနာ္တင္သြင္းတဲ့အထဲမွာ ေစ်း ၅ ေစ်းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒီ ေစ်း ၅ ေစ်းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပြတ္တိုက္မႈျဖစ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၀န္ႀကီးတစ္ပါး မလိုအပ္ဘဲ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရတယ္။ ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လႊတ္ေတာ္က ဒါေတြဟာ မလုပ္သင့္ဘူး။ အဲ့ဒီလို လႊတ္ေတာ္က အႀကံဥာဏ္ေပးၿပီး၊ ပို႔လိုက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာလည္း ဒီေစ်းေတြဟာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ပါလာတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည္။

ေစ်းေဆာက္မည့္ ေနရာမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

“ေစ်းေဆာက္မယ့္ ေနရာေတြကို ၾကည့္လိုက္ ဂြ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိတဲ့ေနရာ၊ ေတာင္ကုတ္ ၀န္ႀကီးရွိတဲ့ ေနရာ၊ ရမ္းၿဗဲ လယ္ယာ သားငါး ၀န္ႀကီးရွိတဲ့ေနရာ၊ ေက်ာက္ေတာ္ စီမံဘ႑ာ ၀န္ႀကီးရွိတဲ့ ေနရာ၊ ဒီေနရာေတြကိုမွ ေရြးၿပီး ဘယ္လိုျမင္ၾကတာလဲ သူတို႔အစိုးရအဖြဲ႕၊ ေယာင္လို႔ေတာင္မွ ေနာက္တစ္ေနရာ မမွားႏိုင္ဘူးလား၊ ဒါေတြ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြပါ”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုျပည္နယ္ အစိုးရက တင္ျပလာေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းထဲတြင္ ပါလာေသာ တစ္ခ်ိဳ႕စီမံကိန္မ်ားတြင္ လုိအပ္သည္ထက္ ပို၍ ေတာင္းခံထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၍ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖတ္ေတာက္၍၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

“ဆိုပါစို႔ ေစ်း ၅ ေစ်း လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုပါေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔က အႀကံဥာဏ္ေပးၿပီးေတာ့ ဖယ္လိုက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အႀကံဥာဏ္ေပးတာကို ဥေပကၡာျပဳလို႔ ရတယ္။ သို႔ေသာ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဒီတစ္ခါ လာၿပီးေတာ့ စာထဲမွာ ပါလာတယ္။ ကဲ လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုအံုးေတာ့၊ ကဲ ဟိုတစ္ခါတုန္းကေတာ့ ျဖတ္လိုက္တယ္။ ဒီ တစ္ခါ ဒီလိုရွိတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာက်ေနာ္တို႔ သံုးထပ္ မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ ဥပမာ တစ္ထပ္တို႔၊ ႏွစ္ထပ္တို႔ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့၊ ဘယ္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ မလုပ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေတြကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္သင့္ပါတယ္ဆိုၿပီး ညႇိႏိႈင္းရင္လည္း တစ္မ်ိဳး၊ အခုက အဲ့ဒီလို မဟုတ္ဘူး။ အႀကံဥာဏ္ေပးတာကို ပမာ မခန္႔တဲ့ သေဘာနဲ႔ အဲ့ဒီလို ထပ္ၿပီး လာလုပ္တယ္”ဟု ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ဂြႏွင့္ ရမ္းၿဗဲအပါအ၀င္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ၃ ထပ္ေစ်းကို က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္က်ခံၿပီး ေဆာက္မည့္ ကိစၥမွာ မျဖစ္သင့္၍ အဆိုပါေငြမ်ားကို လယ္ယာ သားငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးပိုရွိႏိုင္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပၾကသည္။

“ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုျပန္ေတာ့လည္း အေဆြးေႏြးမခံဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ပါဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာလာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကလည္း မလြဲသာ၊ မေရွာင္သာလို႔ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ၆ ဘီလီယံဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို က်ေနာ္တို႔ အပ်ံစားလုပ္လို႔ရတယ္။ တံတားႀကီးတစ္စင္းကို တည္ေဆာက္လို႔ ရတယ္။ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ တကယ္တမ္း စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ျဖတ္ေတာက္တာကို ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္မွ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ မတတ္သာလို႔ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၾကရတယ္”ဟု ဦးစံေက်ာ္လွကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆက္လက္၍ “ဘတ္ဂ်က္ ျဖတ္ေတာက္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းဟာ ညႇိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးမႈကို အစိုးရက လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ပါ ဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ဟာ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္သူတရားခံလဲလို႔ မေဖာ္ထုတ္လိုပါ။ ဘယ္သူ တရားခံလို႔လဲ မေျပာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ေနာင္ကို ဒီလို အျဖစ္ဆိုးနဲ႔ မႀကံဳဖို႔ သတိထားၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦေက်ာ္ေအးသိန္းကမူ ျပည္နယ္အစိုးရဘက္က ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြဲတင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ဘ႑ာေရးဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႕မွာ ဥပေဒရွိတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ မူ၀ါဒထဲမွာ ရွိတယ္။ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒရွိတယ္ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့။ ဘ႑ာေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိတယ္။ ေနာက္ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ေရးဆြဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလို အဆင့္ဆင့္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ဘ႑ာေငြျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚ ျပည္နယ္အတြက္ အမ်ားႀကီး နစ္နာ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္ဟု ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဘာမွ ေျပာဆိုစရာမရွိပါဘူး”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရကတင္ျပလာသည့္ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုသည္ထက္ ပို၍ မ်ားေနသည္ဆိုသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက “အဲ့ဒါေတာ့ သက္ဆိုင္ဌာနက သူ႔ရဲ႕ တြက္နည္းစနစ္ေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပဌာန္းထားတာနဲ႔အညီ လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဆိုတာကေတာ့ ဥပမာ တံတားတစ္စင္း၊ ဘတ္(စ္) ကားဂိတ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဆိုတာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေျမျပင္အေနအထားအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ တန္ဖိုးဟာ အတိုင္းအတာ တူေပမယ့္ သံုးစြဲရတဲ့ ပစၥည္းတန္ဖိုးေတြ၊ အေရအတြက္ေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ တန္ဖိုးေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူဘူး”ဟု ေခ်ပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ေငြက်ပ္ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စုကို ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္မရွိဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

စံေမာင္သန္း၊ စစ္ေတြ
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara-151742128171206

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္သူဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေဒသစြဲ မရွိဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္သူဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေဒသစြဲ မရွိဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား
https://2.bp.blogspot.com/-09p1UepLMys/Wstc6XHZU7I/AAAAAAABtNg/F4EcuoY0wicRMkIOqVOrJwAaFeioFyG_ACLcBGAs/s400/10.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-09p1UepLMys/Wstc6XHZU7I/AAAAAAABtNg/F4EcuoY0wicRMkIOqVOrJwAaFeioFyG_ACLcBGAs/s72-c/10.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/04/blog-post_324.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/04/blog-post_324.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy