ေဒသတြင္း သတင္းႀကီးေနသည့္ မိန္ဗလာေတာင္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ


ဂ်ပန္ေခတ္က်န္ပစၥည္းမ်ား၊ ရတနာမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္ဟု လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လ်က္ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕အနီး မိန္ဗလာေတာင္ကို ျပည္နယ္ အစိုးရက Royal Eagle Development Group Co.,Ltd သို႔ ေလ့လာခြင့္သာျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တူးဆြထုတ္ယူခြင့္ ေပးထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။


စူးစမ္းေလ့လာခြင့္ရထား

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္-ေရး ကားလမ္းအတိုင္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕အနီး ဝယ္ကဝါေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေအာင္ကုသိုလ္ေက်း႐ြာအနီးရွိ မိန္ဗလာေတာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္တို႔ ဆုတ္ခြာခ်ိန္ကာလအတြင္း ဂ်ပန္တို႔လၽွိဳ႕ဝွက္စြာ သိမ္းဆည္းထားေသာ ရတနာမ်ားစြာ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ေျပာဆိုေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါေတာင္ေျခေနရာ၌ ျပည္နယ္အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ပဏာမ စူးစမ္းေလ့လာခြင့္ရရွိထားသည္ဟု သိရသည္။

“လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသလိုမ်ိဳး ရတနာသိုက္ရွိျခင္း မရွိျခင္း ကေတာ့ ဒ႑ာရီဆန္ပါတယ္၊ ေလ့လာထားတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိမေနေသးဘူး၊ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ အေျခစိုက္စစ္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တာေတာ့ ေသခ်ာတယ္၊ ေလ့လာရင္ေတာ့ ေလ့လာသင့္ပါတယ္၊ ဘယ္လိုေလ့လာ မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အေရးႀကီးတယ္၊ ေလ့လာၿပီး စမ္းသပ္ၿပီးလို႔ အႏၲရာယ္ ျဖစ္စရာအေျခအေန ရွိမရွိ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးရင္ေတာ့ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းၿပီးသားလည္း ျဖစ္တဲ့ eco tourism အျဖစ္သာ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။


ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္တို႔ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ေသာ ဂ်ပန္စစ္က်န္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမွကာကြယ္ရန္၊ တရားမဝင္ တူးေဖာ္သူမ်ားအား တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ မဆုံး႐ႈံးေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ကုမၸဏီဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုလုံးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္ဟု မြန္သတင္းေအဂ်င္စီတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ကနဦး စူးစမ္းေလ့လာတယ္ဆိုတာ ေဒတာအခ်က္အလက္ေကာက္ရမယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိ စစ္ေဆးရမယ္၊ ဒီအခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဆက္တူးမယ္၊ မတူးဘူးဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္၊ ဒါကေတာ့ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုံးကို လုပ္ခြင့္ျပဳလိုက္တာမဟုတ္ဘူး၊ ေလ့လာစမ္းသပ္ခြင့္ျပဳတဲ့အဆင့္ပဲရွိတယ္” ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ယေန႔အထိ ေတြ႕ႏိုင္

ဂ်ပန္ေခတ္က ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္းေၾကာင့္ ကမ႓ာေက်ာ္ခဲ့ေသာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕သည္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္သံျဖဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဇရပ္ကေလး အနီး ႐ြာတစ္႐ြာမွ အစျပဳကာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ရက္မွ စတင္ကာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ ၈ ဒသမ ၂၅မိုင္၊ေတာင္မွေျမာက္သို႔ မိုင္ ၄၀ ရွည္လ်ားကာ အက်ယ္အဝန္း ၃၁၇ ဒသမ ၆၈ စတု ရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းသည္။ ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္ကာလအတြင္း ထိုင္း - ျမန္မာ ေသမင္းတမန္မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့စဥ္က သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ မိန္ဗလာေတာင္သည္ ဂ်ပန္တို႔အဓိက စစ္အေျခစိုက္ စခန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေျမကတုတ္က်င္းမ်ား၊ လၽွိဳေျမာင္မ်ားကိုလည္း ယေန႔ထိ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္မ်ားစစ္ေၾကာင္း ဆုတ္ခြာခ်ိန္တြင္ တစ္ပတ္ဆယ္ရက္ၾကာထိ သုံးတန္စစ္ကားမ်ားျဖင့္ အလုံပိတ္ပစၥည္းမ်ားကို မိန္ဗလာေတာင္ဆီသို႔ သယ္သြားသည္ကမ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ သိမ္းဆည္းထားေသာေက်ာက္သံပတၱျမားရတနာမ်ားရွိႏိုင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည့္ အေလ်ာက္ သိုက္ဆရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔လာေရာက္ကာ ရတနာသိုက္ကို ရွာေဖြခဲ့ဖူးသည္ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ေဒသခံတစ္ဦးကလူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။


ထူးျခားမႈမေတြ႕ရေသး

ပဏာမ စူးစမ္းေလ့လာခြင့္ကို Royal Eagle Development Group Co.,Ltd က ရထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ရက္ပိုင္းမၽွ သာရွိေသးသျဖင့္ ထူးျခားမႈတစ္စုံတစ္ရာမေတြ႕ရေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းကိုေဆာင္႐ြက္ေနတာ ရက္ပိုင္းေလာက္ပဲရွိပါေသးတယ္၊ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ ေတြ႕ရွိမႈအေျခအေနေတြကို ထူးျခားမႈ ရွိတဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လကုန္ပိုင္းေလာက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မီဒီယာေတြကိုေျပာျပသြားဖို႔ရွိပါ တယ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ စီမံကိန္းကိုေဆာင္႐ြက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ လုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပင္ပလူဝင္ခြင့္မျပဳေသးဘူး ဆိုတာက စက္ယႏၲရား ေတြသုံးၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတာျဖစ္လို႔ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ေပးမဝင္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ တားျမစ္နယ္ေျမအျပင္ကေန ႀကိဳက္တဲ့ ေနရာက ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္အေနနဲ႔ ဒီေလာက္ပဲေျပာႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။


ခ်ျပဖို႔ လိုအပ္

ပဏာမ စူးစမ္းေလ့လာေနေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမွာ စက္မႈဌာနပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး သံျဖဴဇရပ္ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုလင္းလင္းခိုင္က “ေျမၿပိဳက်ကုန္မလား၊ ေပါက္ကြဲကုန္မလားဆိုတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြမျဖစ္ရေအာင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာခ်ျပဖို႔ေတာ့ လိုပါမယ္၊ အထဲမွာ ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ ေဒသခံေတြက သြားေမးတိုင္း ျပည္နယ္အစိုးရကိုပဲ ေမးလိုက္ပါလို႔ ေျဖေနေတာ့ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုပဲ သြားေမးရမလားျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒူးရင္းသီးေႂကြခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ဒူးရင္း သီးသြားေကာက္မယ့္ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ မသြားရဲတာေတြရွိတယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ကို ကန္႔ကြက္တာေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းခ်ျပၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကို ေျဖေလၽွာ႔ေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။


ပမာဏေလ့လာစူးစမ္းခြင့္ ဆိုသည္မွာ သတၱဳက႑အေနျဖင့္ဆိုပါက သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေလ့လာမည့္နည္းလမ္း၊ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံး တစ္ႏွစ္ထိသာ ေပးခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

မိန္ဗလာေတာင္စူးစမ္းေလ့လာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္း ပြဲတစ္ရပ္ကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ။

သတင္းေဆာင္းပါး-ျမတ္မြန္ေထြး (ျမန္မာ့အလင္း)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8821,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18129,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေဒသတြင္း သတင္းႀကီးေနသည့္ မိန္ဗလာေတာင္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ
ေဒသတြင္း သတင္းႀကီးေနသည့္ မိန္ဗလာေတာင္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ
https://1.bp.blogspot.com/-9li6_5uCpf4/WwZIXim7qiI/AAAAAAABybQ/W8FBDq5_J5gf6tTK9D9oxQ2Oh0OREXJigCLcBGAs/s400/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9li6_5uCpf4/WwZIXim7qiI/AAAAAAABybQ/W8FBDq5_J5gf6tTK9D9oxQ2Oh0OREXJigCLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_211.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_211.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy