သမၼတ ေအာက္မွာ ကာခ်ဳပ္ ရွိသလား

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရ ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႕ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တို႔ ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡ ကိစၥေတြ နဲ႕ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္ေခၚယူေရးကိစၥေတြ နဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အခါမွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ သမၼတ ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး အစိုးရရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာသာ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဒီလို တရားဝင္ တိတိ ပပ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းဟာ ပထမဆံုးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကားမွာ မယံုၾကည္တဲ့သေဘာ နဲ႕ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေတြေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရခိုင္ ပဋိပကၡအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း က တပ္မေတာ္ ကို ဦးတည္ စြပ္စြဲေနၾကတာျဖစ္လို႔ ဒီအေနအထားကေန ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေရး ဆင္ေျခေပးဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းတရပ္အေနနဲ႕ရွဳ႕ျမင္ၾကပါတယ္ ။ တကယ္လည္း သမၼတ ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရွိ မရွိဆိုတာဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မွာ အေရးႀကီးတဲ့ အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ရဲ႕လား ၊ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသလား ၊ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ အခု အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚအရင္ လို ႏိုင္ငံေရး ယွဥ္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြလိုသေဘာထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစလား၊ ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ နဲ႕ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ လိုက္ေလ်ာပါဝင္မႈရွိသလဲဆိုတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြ အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ ျပင္ပ လကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္ ေျပာဆိုယူဆေနၾကတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ အစိုးရ၂ ဖြဲ႕ရွိေနတဲ့သေဘာတရားမ်ိဳး နဲ႕ သမၼတက သပ္သပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က သပ္သပ္ျဖစ္ေနသလား၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ယူဆ ေျပာဆိုမႈေတြျဖစ္ေပၚေနၾကသလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာစူးစမ္းမိသေလာက္ သံုးသပ္ခ်င္ပါတယ္ ။

တကယ္က ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ သမၼတ ရဲ႕ ေအာက္မွာပဲရွိပါတယ္ ၊ ဒါဟာ အေျခခံဥပေဒ ျပဌန္းခ်က္ အရျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဆို ဘာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ သမၼတ ေအာက္မွာ ရွိမေနဘူးလို႔ ယူဆေျပာဆိုေနၾကတာလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ။ အဓိက ၃ ခ်က္ပဲေတြ႕ရပါတယ္ ။ ပထမတစ္ခ်က္က အေျခခံ ဥပေဒ က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္တင္မက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွအထူးအခြင့္အေရးေတြေပးထားတဟာ သမၼတ ထက္သာလြန္တဲ့ သမၼတေတာင္ မရရွိႏိုင္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ ကေတာ့ အတိတ္ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ တတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ အညွိဳးတႀကီး ဖိနွိပ္ျခင္းခံရတဲ့အတိုက္အခံ ဘဝ နဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အၾကံဳမရွိပဲ အာဏာရလာတဲ့ NLD သမၼတေဟာင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ ျပဌန္းခ်က္ အရ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ သမၼတေအာက္မွာ ရွိရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ျပဌန္းခ်က္ အရပဲ လက္ေတြ႕မွာ မရွိႏိုင္ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္ေနျခင္း၊ ျပဌန္းခ်က္ အရ ရွိသင့္ရွိထိုက္သေလာက္ အေျခအေနကိုေတာင္ ေရာက္ေအာင္ အရင္ သမၼတဘက္က မလုပ္ႏိုင္ေသးတာျခင္းျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္ ။

ပထမဆံုး အေျခခံ ဥပေဒ ပါျပဌန္းခ်က္ေတြ ကို ကိုးကားၿပီးေျပာရရင္ သမၼတ ဟာ ႏိုင္ငံသား အားလံုးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ေနရာ ရရွိတယ္ လို႔ဆိုထားသလို ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုလည္းကိုယ္စားျပဳ႕ခြင့္ရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္ ။ တနည္းေျပာရရင္ သမၼတ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံ ဥပေဒကျပဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတ ဟာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အားလံုးရဲ႕ အထက္မွာရွိေနတယ္ ဆိုတာ ဥပေဒနဲ႕ ျပဆိုထားတဲ့ အမွန္တရားျဖစ္ပါတယ္ ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ မွာ ျပဌန္းထားတဲ့ အေျခခံမူေတြ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုေတြ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ လို႔ဆိုတဲ့အတိုင္း သမၼတရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အလား ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔နက္ရွိဳင္းတဲ့ သမၼတ ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သမၼတ နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တညီတၫြတ္တည္းဆံုးျဖတ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုကို စစ္ေၾကညာႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အျမင့္ဆံုးအမိန္႔ေပးပိုင္ခြင့္ရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုယ္၌က သမၼတ နဲ႕ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အၾကားမွာ ေပးသလိုလို နဲ႕ မရျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ေတြလည္းရွိေနျပန္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သမၼတ က ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အထက္မွာရွိေနေပမယ့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထက္ဝက္ေက်ာ္ အခ်ိဳးပါဝင္ေနတဲ့ ကာလံု အဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လိုအပ္တဲ့ အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ၊ ညွိႏိုင္းမႈလုပ္ၿပီးမွ ခ်မွတ္ႏိုင္မယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကို ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ျပဌန္းထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ပဋ္ိပကၡ ျပႆနာမွာ ကာလံုေခၚျခင္းမေခၚျခင္း အျငင္းပြားခဲ့ရတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုသာ ရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ လက္ရွိ ၂ ႏွစ္အတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့ရတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ကာလံု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လႊမ္းမိုးေနတယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတြ မၾကံဳရေသးဘူးဆိုတာေတာ့အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ( ရခိုင္ကိစၥကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း အတိုက္အခံမ်ား လိုလားသလို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဌန္းၿပီး တပ္မေတာ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အပ္ႏွံခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႕ ရခိုင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ ဟာ အခုထက္ပိုၿပီး စြပ္စြဲ အျပစ္တင္ေဝဖန္စရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြမ်ားၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားဟာလည္း အခုထက္ပိုလို႔ႀကီးမားႏိုင္ပါတယ္ ။) ဒီလို နာမည္ႀကီးထမင္းငတ္ ကာလံု ပါဝါ ကစားပြဲဟာ တကယ္လည္း ေရရွည္ႏိုင္ငံေရး မွာ ပစ္ထားလို႔မရတဲ့ အေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဘက္တေၾကာမွာ နယ္နမိတ္ အျငင္းပြားမႈေတြ နဲ႕ တခါတရံ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြ ရွိတတ္တဲ့ ေရခံေျမခံမွာ လူမ်ိဳးေရး ၊ ဘာသာေရး မကင္းတဲ့ ပဋိပကၡေတြက ႏိုင္ငံတကာ စြပ္ဖက္မႈကိုဖိတ္ေခၚၿပီးသားျဖစ္ေနပါတယ္ ။ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေၾကာမွာလည္း တိုက္ပြဲေတြက ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ဆဲ ရွိသလို ရပ္တန္႕သြားမယ့္အရိပ္အေယာင္လည္းမေတြ႕ရေသးပါဘူး ။ ဒီလိုပဲ ကာလံုမွာ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ခန႕ထားေရး နဲ႕သက္တမ္းတိုးေရး ဟာလည္း မလႊဲသာမေရွာင္သာ ၾကံဳၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

အေျခခံ ဥပေဒမွာ မလံုေလာက္တဲ့ ျပဌန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ေၾကာင့္ ကာလံု ျပႆနာနဲ႕ တပ္မေတာ္ က သမၼတ ေအာက္မွာ မဟုတ္ဖူး ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြ ဟာ ပိုၿပီး ယံုၾကည္စရာျဖစ္လာတာကလည္းတစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ အေျခခံ ဥပေဒ ပါ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပါ အပိုဒ္ ၂၀၂ (က) မွာ သမၼတ ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ နဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာန ေတြ ကိုေလွ်ာ့ႏိုင္တယ္ တိုးႏိုင္တယ္ လို႔ ျပဌန္းထားပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီ အခန္း(၅) ၂၀၁ ကာလံုဖြဲ႕စည္းျခင္း နဲ႕ ၂၃၂(ည-၂) ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၃ ဦး ကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အမည္စာရင္းေပးပို႔တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကို ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဌန္းခ်က္ေတြဟာ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၂၀၂ ကို ျပန္ၿပီးကန္႕သတ္ထားပါတယ္ ။ သမၼတ ဟာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေလွ်ာ့ႏိုင္ ေပါင္းႏိုင္ေပမယ့္ ဒီ ကာကြယ္ေရး ၊ ျပည္ထဲေရး နဲ႕ နယ္စပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုကိုေတာ့ ေလွ်ာ့ ႏိုင္ ေပါင္းႏိုင္တဲ့ ခြင့္မရွိသလိုျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ဒီလို ဘာေၾကာင့္ကန္႕သတ္ရျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း တိက်တဲ့ ခြ်င္းခ်က္တစ္ရပ္အေနနဲ႕ ထည့္သြင္းျပဌန္းထားျခင္းမရွိတာေတြ႕ရပါတယ္ ။

 ေနာက္တစ္ခ်က္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား နဲ႕ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ အခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ သလို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ လည္း တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ( ရဲတပ္ဖြဲ႕ အပါအဝင္) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ အားလံုးရဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္တယ္၊ လြတ္လပ္စြာစီမံ ကြပ္ကဲခြင့္ရွိတယ္လို႔ command line ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖၚျပ ျပဌန္းထားပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ဟာ လစာ နဲ႕ စားရိတ္အတြက္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာ ကို ခြဲေဝရယူသံုးစြဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ကို တိုက္႐ိုက္ သစၥာခံရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း (ဝါ) အစိုးရဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တိက်စြာထည့္သြင္းျပဌန္းထားျခင္းမရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာျပဌန္းခ်က္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း သမၼတ ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲျဖစ္တယ္လို႔ ျပဌန္းထားေသာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ထဲမွာ ကာကြယ္ေရး က ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအေနနဲ႕ပါဝင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဟာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းထမ္းေဆာင္ေစတဲ့ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ တပ္မေတာ္သားသာလွ်င္ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ command Line ေအာက္မွာ ရွိေနတာ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ကေစလႊတ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ဝန္ႀကီးသာျဖစ္ေနပါတယ္ ။ အေျခခံ ဥပေဒ က ျပထားတဲ့ သမၼတ နဲ႕ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ နဲ႕ ပတ္သက္မႈကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကာလံု အဖြဲ႕ တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ကာလံု ဆိုတာဟာလည္းလအမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး နဲ႕ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အေျဖရွာ ဆံုးျဖတ္တဲ့ ေနရာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကာလံု က႑ အရေျပာမယ္ဆိုရင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရဲ႕သမၼတ နဲ႕ ဆက္ဆံေရး ဟာ အတိုင္ပင္ခံသေဘာေဆာင္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒ အရ သမၼတ ဟာ အားလံုးရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ နဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို လက္၂ ဘက္နဲ႕ ကိုင္တြယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ သမၼတ က လက္တစ္ဘက္ပဲ ပိုင္ၿပီး က်န္လက္တစ္ဘက္ကို လြပ္လပ္စြာ စီမံကြပ္ကဲခြင့္ရွိေနတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကပိုင္သလိုျဖစ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အမ်ားျပည္သူအျမင္မွာ တပ္မေတာ္ကို သမၼတ နဲ႕ ပုခုန္းခ်င္းယွဥ္ ရပ္တည္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလိုျမင္လာေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီလိုပဲ အေျခခံ ဥပေဒ ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရး နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကို လႈပ္ရွား ကစားတဲ့ အခါမွာ သမၼတ နဲ႕ ယွဥ္ရင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ပိုၿပီး ေျခလွမ္းက်ဲ ႏိုင္ေစတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ ။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အေျခခံ ဥပေဒ ကေပးအပ္ထားတဲ့ လြပ္လပ္စြာစီမံရပ္တည္ခြင့္ေတြ နဲ႕ ရပ္တည္ရင္း တဘက္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒ ျပဳေရး နဲ႕ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းေရး ဘက္မွာ လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနျပန္ပါတယ္ ။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယားအတြင္းမွာ သမၼတ ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ၊ အသိေပး တင္ျပခ်က္ေတြနဲ႕ အကန္႕အသတ္ပါတဲ့ ဖိအား ေပးႏိုင္သလို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႕သူ႔ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ၫႊန္ၾကားမႈေအာက္မွာ အစိုးရ နဲ႕ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚလြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ကန္႕ကြက္တာ၊ ေဝဖန္ဖိအားေပးတာေတြလုပ္ႏိုင္တာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ သမၼတ ကိုယ္တိုင္ေတာင္ တရားဝင္ အၿမဲတန္း မရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာ အေနနဲ႕ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ကိုးကန္႔ ၊ ကခ်င္ ၊ပေလာင္ စတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ နဲ႕ျဖစ္ပြား ေနတဲ့ စစ္ပြဲ ပဋိပကၡ ေတြမွာေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေျမျပင္မွာ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး စစ္ဆင္ေရးေတြ လွဳပ္ရွားေနသလို လႊတ္ေတာ္ အတြင္းကလည္း အဲဒီအဖြဲ႕ေတြ ကို ေသာင္းက်န္းသူ အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေရး အရ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

 တိုင္းရင္းသားေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ပယ္မွာ အခုလို ႏိုင္ငံေရး ကစားရင္း နယ္ကၽြံသြားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပ္တီကို တရားဝင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရး ကိစၥေတြကိုေဆြးေႏြးၿပီး လံုျခံဳေရး အစီအမံေတြကို ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ အားလံုးကိုမွင္သတ္မိသြားေစပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ လံုျခံဳေရး ကာကြယ္ေရး ကိစၥေတြ ကို လြတ္လပ္စြာစီမံခြင့္ရထားတာမွန္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုနဲ႕အခုလိုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကတာကေတာ့ အာဏာ NLD ပါတီ အစိုးရအေနနဲ႕ေရာ အမ်ားျပည္သူအျမင္မွာပါ တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရ ရဲ႕ေရွ႕ကို ေျခလွမ္းေျပးခ်င္ေနတယ္ဆိုတဲ့အျမင္ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ရခိုင္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးကိစၥ ေတြမွာလည္း အစိုးရ နဲ႕ တပ္မေတာ္ သီးျခားစီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြကိုျဖစ္ေပၚေစလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ နဲ႕ပါ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈ ရွိလာတဲ့အတြက္ အစကနဦးမွာ ကၽြန္ေတာ္ေထာက္ျပခဲ့တဲ့ အတိတ္က ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြ ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္နဲ႕သံသယ ဂယက္ေတြကျပန္ထလာပါတယ္ ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႕ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အခန္းက႑ကို ခြဲထုတ္ျမႇင့္တင္ၿပီး အစိုးရကို ေဝဖန္ဖိအားေပးတဲ့ လွဳပ္ရွားမႈ ေတြေပၚေပါက္လာတာေၾကာင့္ အခုလို သမၼတေအာက္မွာ တပ္မေတာ္ မရွိဘူး ၊ တိုင္းျပည္မွာ အစိုးရ၂ ရပ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ေျပာဆိုမႈေတြ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ခိုင္မာလာသလို ႏိုင္ငံေရး အရလည္း တပ္မေတာ္ ဟာ လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို မလိုလားပဲ ပူးသတ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ပစ္မွတ္ျပန္ထားလာၾကတာကိုေတြရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာ ရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးလဲ တပ္မေတာ္ မွာ တာဝန္ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္ ဦးတည္တဲ့ ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္ ။ အခုခ်ိန္မွာ ေတာ့ တပ္မေတာ္က သူတို႔အေနနဲ႕အစိုးရရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ကေနသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ေအာက္မွာကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရွိ မရွိ အျမင္ေတြ ေပၚေပါက္ရျခင္း နဲ႕ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္၃ ခ်က္ထဲက ေနာက္ဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အရပ္သားသမၼတေတြ ရဲ႕အားနည္းခ်က္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒမွာ အတိအလင္းျပဌန္းထားတဲ့ ျပဌန္းခ်က္ေတြ အရ သမၼတ ဟာ တိုင္းျပည္ ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ အႀကီးအကဲျဖစ္ပါလွ်က္ အထက္မွာကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ရွိၿပီးျဖစ္ေနတဲ့ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကလြဲလို႔ ထိုက္သင့္သေလာက္ သမၼတ အေနနဲ႕ တပ္မေတာ္ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ လံုျခံဳေရး ကာကြယ္ေရး ကိစၥေတြ နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခိုင္းေစမႈ ၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကရွိေနျပန္ပါတယ္ ။ တဖန္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႕ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္ ျပဳျပင္မြန္းမံဖြဲစည္းေရး ေခတ္မွီ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အစိုးရ ရဲ႕ မူဝါဒ ေတြ နဲ႕ အညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ သမၼတ က ၫႊန္ၾကားစီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြ မလုပ္ဖူးလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြရွိေနပါတယ္ ။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက အစိုးရကို ေထာက္ခံသူေတြအၾကားမွာ တပ္မေတာ္က အစိုးရ ဦးေဆာင္မႈကို ကန္႕လန္႕တိုက္ေနတယ္၊ တပ္မေတာ္က အစိုးရကို အမႈမထားပဲ ထင္ရာလုပ္ေနတာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ထိုက္သင့္တဲ့အေျပာင္းအလဲေတြ တိုးတက္မႈေတြမရွိတာျဖစ္တယ္၊ စသျဖင့္ ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိေသာလည္း ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္ထိေတာ့ သမၼတ အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အဲဒီလို အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ကို တရားဝင္ ျပည္သူကိုအသိေပးေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးဘူးဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ တကယ္ပဲ အစိုးရ ဦးေဆာင္သူေတြ အေနနဲ႕ ဒီလို ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈေတြ ၾကံဳေနရၿပီး အစိုးရရဲ႕ ေရွ႕သြားမယ့္လမ္းကို ပိတ္ခံထားရတဲ့ အထိ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႕ ျပည္သူကို အသိေပးသင့္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္ ။ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ တာဝန္ယူကာစ မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ကိုကိုးကၽြန္းကို သြားေရာက္မယ့္ခရီးစဥ္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ကိုအသိေပးၿပီးမွ သြားေရာက္ခဲ့လို႔ သူတို႔ ၂ ဦး ျပန္ဆံုေတြ႕ခ်ိန္မွာ သမၼတက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကို ခရီးစဥ္ ကိစၥ အဆင္ေျပခဲ့ရဲ႕လားဆိုၿပီး တရင္းတႏွီးေမးျမန္းတာကိုသိရွိခဲ့ရပါတယ္ ။ အမွန္ေတာ့ သမၼတ နဲ႕ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆက္ဆံေရး ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္အလြန္အေရးပါတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္ ။ သမၼတ ဘက္ က တိုင္းျပည္ အက်ိဳးကိုရည္မွန္းၿပီး ဒါ ဆက္ဆံေရးကို သူ႔အေနနဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏိုင္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္ ။ " အရပ္သားသမၼတ နဲ႕ အရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးေတြကြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာတရား ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ နည္းနာနိႆရ ေတြ ဘာမွနားမလည္ပါဘူး" ဆိုၿပီး တဘက္က အထင္အျမင္ေသးတဲ့ သေဘာလည္းရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ဘက္ မွာ အရင္က မရင္းႏွီးမၾကံဳေတြ႕ဖူးခဲ့တာမွန္ေပမယ့္ ဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာသဘာဝေတြ အခု အေသအခ်ာ ေလ့လာၿပီး ၊ ျပည့္စံု တိက်တဲ့ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မႈေတြ ကို ေပးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရင္း တစ္ဘက္က ကိုယ့္ကို လက္ေတြ႕ယံုၾကည္ေလးစား ဦးၫြတ္လာေအာင္ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွျဖစ္မယ္လို႔ျမင္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ အရင္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ က ျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခု ကို ဥပမာေပးခ်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြကို NCA ထိုးဖို႔ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းေနခ်ိန္က ေျမာက္ပိုင္း နဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြ မွာတိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္ ကို ခံစစ္အေနအထားနဲ႕သာေနၿပီး လာေရာက္တိုက္ခိုက္မွ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ဖို႔ အမိ္န္႔ေပးထားေၾကာင္း အမ်ားသိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အဲဒီ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ တင္မက NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ေဒသေတြ မွာပါ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြျဖစ္ေနပါတယ္ ၊ သမၼတ က တပ္မေတာ္ကို ဘယ္လို ၫႊန္ၾကားထားသလဲ ၊ တပ္မေတာ္ကေရာ ဘာေတြ ျပန္လည္တင္ျပထားတာရွိလည္း ဆိုတာ မသိရပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္တင္ခံရမႈ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ နားလည္မႈလြဲမွားခံရမႈ စတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြ ကို ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေနတဲ့ အစိုးရ က ခံရပါတယ္ ။ အခု သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ လက္ထက္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္လို႔ သမၼတ အေနနဲ႕ အေျခခံ ဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ သံုးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လံုျခံဳေရး ၊ ကာကြယ္ေရး ၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေရးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္ ။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း အေျခခံ ဥပေဒပါျပဌန္းခ်က္ေတြမွာ အဓိပၸါယ္ဖြင္ဆိုမႈအေပၚတည္ၿပီး အကန္႕အသတ္ေတြ အဟန္႔အတားေလးေတြရွိတယ္လို႔ ခံစားရေစပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အတားအဆီးအကန္႕အသတ္သာလွ်င္ အမႈထား ရင္ဆိုင္ေခ်ျဖတ္ရမယ္လိုျမင္ပါတယ္ ။ ေရွ႕မတိုးၾကည့္ေသးပဲ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္လို႔ ေအာ္ေနတာကေတာ့ လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းမႈ နဲဲ႕အေဝးႀကီးပါလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ တကယ္တန္းေရွ႕တိုး လုပ္ကိုင္ရင္း လက္ေတြ႕ ၾကံဳရတဲ့ အတားအဆီး အကန္႕အသတ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္လည္းရွင္း ျပည္သူကိုလည္း အသိေပး စစ္ကူေခၚ ညာညွိလိုက္ရင္ လက္ေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ အျဖဴအမဲ သဲကြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတ ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရွ္ိသလားလို ဆိုရင္ " ဥပေဒ အရ သမၼတ ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရွိပါတယ္ .. ေရာက္မလာေသးတာပါ" လို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီး အေနနဲ႕လည္း အေျခခံ ဥပေဒ ကေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္အဝ ကို သင့္တင္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ရယူသံုးစြဲရင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ နဲ႕ အတူ အေပးအယူမွ်မွ် လုပ္ကိုင္ႏိ္ုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူတရပ္လံုးကလည္းကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတ ေအာက္ အေရာက္ပို႔ဖို႔ တက္ႏိုင္တဲ့ဘက္ ကိုယ္စီႀကိဳးစားၾကပါစို႔ ... လို႔သာ ။

The Speaker , Vol-2 No- 24

-သီဟေသြး

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8742,interview,226,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17860,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: သမၼတ ေအာက္မွာ ကာခ်ဳပ္ ရွိသလား
သမၼတ ေအာက္မွာ ကာခ်ဳပ္ ရွိသလား
https://3.bp.blogspot.com/-97uVUXZnWrY/WvXERbAJDII/AAAAAAAAe14/Xj9v9A7fjoY1hV6M59Z-EU_VoxSYZiv3ACLcBGAs/s640/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-97uVUXZnWrY/WvXERbAJDII/AAAAAAAAe14/Xj9v9A7fjoY1hV6M59Z-EU_VoxSYZiv3ACLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_263.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_263.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy