၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား မူဝါဒေရးရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းဆဲျဖစ္

အန္အယ္လ္ဒီလက္ထက္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား
၂ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ မူဝါဒ အားနည္းေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ေဝတဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ သုေတသန စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ားစုဟာ သီးသန႔္ အလုပ္ေတြကိုသာ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန တခုနဲ႔တခု ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္ထည္ေဖာ္မွ ေအာင္ျမင္မယ့္ ကိစၥေတြမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနတယ္လို႔ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ မူဝါဒေရးရာ အစီအရင္ခံစာ က ဆိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွာေတာင္ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ စီမံခ်က္ေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာမွာ ဝန္ႀကီးဌာနတခုနဲ႔ တခု ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိဘဲ ႀကဳံသလိုလုပ္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေတြ႕ေနရတဲ့အတြက္ ဆိုင္ရာ ဌာနအတြက္ တာဝန္ယူထားတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ ဟာ တျခားဌာနေတြအေၾကာင္းကို ျပင္ပ သုေတသီေတြေလာက္ ခ်ိတ္ဆက္ နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ စာတမ္းကို ေရးသားသူ ေဒါက္တာ ဆုမြန္သဇင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

တႏိုင္ငံလုံးတေျပးညီခ်မွတ္ရမယ့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ ေတြမွာလည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြအလိုက္ ကိုင္စြဲပုံက မတူညီတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ေညာင္ေ႐ႊ အပါအဝင္ ေဒသ ၃ ခုမွာ ဟိုတယ္ေတြကို တည္းခိုမယ့္သူမရွိတဲ့အတြက္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ကန႔္သတ္ဖို႔ ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး အစိုးရက ဝင္စြက္ဖက္မွ သင့္ေတာ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျပာတာ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားကူးသန္းကေတာ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္တာကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ မူဝါဒမ်ိဳး ေျပာဆိုခဲ့တာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားေတာင္ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိတာေတြ႕ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ ေဈးကြက္ယႏၲရားကို ဘယ္ပမာဏေလာက္အထိ ႏိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးမလဲဆိုတဲ့ တေျပးညီ မူဝါဒလည္း မရွိဘူးလို႔ အစီအရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရက ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚေနခ်ိန္ အထပ္အျမင့္ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္မႈ ခ်က္ျခင္းရပ္ခိုင္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူေတြအတြက္ လန႔္စရာ ကိစၥျဖစ္ခဲ့သလိုမ်ိဳးေတြေပါ့ လို႔ ေဒါက္တာ ဆုမြန္သဇင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

တကယ္လို႔ တည္ေဆာက္မႈမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ လကၡဏာေတြ႕ေနရတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ခ်က္ျခင္းရပ္လိုက္လို႔ ဆုံးရႈံးမႈနဲ႔ အက်ိဳးရလဒ္ဘယ္လိုရွိႏိုင္တယ္ ၊ နည္းစနစ္မွန္မွန္ နဲ႔ တျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္မႏိုင္ စတဲ့ တြက္ခ်က္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ၿပီးမွ မူဝါဒ အေကာင္ထည္ေဖာ္သင့္တယ္လို႔ သုေတသန စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဌာနေတြအလိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းတဲ့ ျပႆနာက အရင္ကတည္းက ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္မခ်ႏိုင္ဘဲ အစိုးရဌာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ကိုယ့္ဌာနအေၾကာင္းေလာက္သာ သိၿပီး အျခားဌာနေတြနဲ႔ပူးေပါင္းမွ ေအာင္ျမင္ရမဲ့ ကိစၥ ( ဥပမာအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၊ လဝက ၊ ဟိုတယ္ခရီး) စသျဖင့္ ဌာနအလိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ကိစၥေတြအတြက္ ကက္ဘိနက္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးေတြမွာ မၾကာခဏ စုဆုံေဆြးေႏြးတာေတြ ရွိသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳထားၿပီး ဒါမွသာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို တျခားဌာနကလည္း သိႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အစိုးရရဲ႕ အာဏာဗဟိုခ်က္က ဘယ္သူလဲ ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ၾကသလဲဆိုတာကို အဓိက ေလ့လာတဲ့ အဲဒီစာတမ္းမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရကို ႏႈိင္းယွာဥ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာတမ္းမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရအေနနဲ႔ အာဏာစက္ဝန္းကို ပိုခ်ဲ႕ကစားၿပီး လူထုနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ထိန္းေက်ာင္းမႈအရ ေအာက္ေျခနဲ႔ ပိုမို ဆက္ဆံ ကစားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား ပိုခ်ဲ႕တာ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေလ့လာမႈအရ အန္အယ္လ္ဒီလက္ထက္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး မူဝါဒလည္ပတ္မႈအရ ေခါင္းေဆာင္တဦးတေယာက္တည္းကို မူတည္လည္ပတ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးရလဒ္ ထြက္မႈကလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားတာေတြ႕ရတယ္လို႔ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္တဦးတေယာက္တည္းအေပၚ အားျပဳလည္ပတ္မႈပိုမ်ားၿပီး ေခါင္းေဆာင္ကလည္း အလုပ္ေတြ ပိလြန္းေနတယ္လို႔ ေဒါက္တာဆုမြန္သဇင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

အေျခခံ ဥပေဒအားျဖင့္ ဖန္တီးထားတဲ့ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အတိုင္ပင္ခံရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဌာေတြမွာ အာဏာဗဟိုခ်က္က ပိုၿပီးရွိေနတာေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈကေတာ့ ဌာနအလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းတာ ၊ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္စြမ္း ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာရွိသူကိုပဲ တည္မွီအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာထက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအလိုက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖန႔္ေဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိ နဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ေတြက ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားျဖစ္လာဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

COMMENTS

Name

art,1,article,1356,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8815,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18110,news,2842,opinion,794,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား မူဝါဒေရးရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းဆဲျဖစ္
၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား မူဝါဒေရးရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းဆဲျဖစ္
https://1.bp.blogspot.com/-6kiU20If7fE/WvmH0KHDLOI/AAAAAAABxWE/HUcuOHMr42473VVHDGR-Azm4lqkgV5QEACLcBGAs/s400/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6kiU20If7fE/WvmH0KHDLOI/AAAAAAABxWE/HUcuOHMr42473VVHDGR-Azm4lqkgV5QEACLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_508.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_508.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy