"ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူရဘူးတဲ့လား"

ဆရာ သရ၀ဏ္(ျပည္) ေရးသည္

ယခုတေလာ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ယခင္ေကာ္မရွင္ေတြထက္အလုပ္လုပ္ျပကာလက္ေစာင္းထက္လ်က္ရွိသည္။ ကိုယ့္ကန္ထဲကငါးၾကီးၾကီးတစ္ေကာင္ကိုစေၾကာ္ျပသည့္နွယ္ FDA ညြွန္မွူးကို အဂတိလိုက္စားမွုျဖင့္ ရံုးတင္စစ္ေဆးအမွုဖြင့္သည္ ။ တစ္ခ်ိန္ကလူၾကီးတစ္ေယာက္ ယခုေတာ့လက္ထိပ္တန္းလန္းနွင့္ျဖစ္သြားသည္ ။ လာလတံ့ေသာအမွုမ်ားစြာလည္းရွိေသးသည္ဆို၏ ။မၾကာေသးခင္ကလည္း အေကာက္ခြန္ဌာ နမွအရာ၇ွိတစ္ဦး အစည္းအေ၀းတြင္ညီညီညြတ္ညြတ္ လာဘ္စားၾကရန္ မွာၾကားေနေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္တက္လာ၍ ထိုကိစၥကို ဌာနတြင္းစတင္စစ္ေဆးေနျပီဟုသိရသည္ ။လတ္တေလာအဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ မွစံုစမ္းဆဲ အမွု ၁၈ မွုရွိသည္ဟုသတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္ ။ထို ၁၈ မွုထဲတြင္ သတင္းၾကီးေနသည္မွာ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၏သားအား အဂတိလိုက္ားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နွင့္စသံုးလံုး ဌာနမွ စစ္ေဆးေနသည့္သတင္းမ်ားထြက္ေပါ ္လ်က္ရွိသည္ ။ ထိုသို့ခပ္သြက္သြက္ အေရးယူစံုစမ္းမွုမ်ားေပါ ္ထြန္းလာမွုနွင့္အတူ ျပည္သူလူထုက တလြဲနားလည္ေနေသာအရာလည္းရွိေသးသည္ ။

ထိုအရာမွာ အဂတိလုိက္စားမွု (လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုနွင့္ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမွု ) နွင့္ပါတ္သက္လာလ်ွင္ ယခင္စစ္အစိုးရေခတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအမွုမ်ား ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ျဖစ္ပြားေသာ အ၈တိလိုက္စားမွု ၊ေငြေၾကားအလြဲသံုးမွုမ်ားကို ၂၀၀၈ ဖြဲ့သည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စစ္ေဆးခြင့္မရွိ ၊ထိုသူမ်ားကိုတို့ထိ၍မရ

ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္ရာ ထိုေျပာဆိုခ်က္မမွန္ေၾကာင္း အေသးစိတ္တင္ျပခ်င္ပါသည္ ။ ယခုတေလာ လူေျပာအမ်ားဆံုးကိစၥမွာ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းအလြဲသံုးစားမွုနွင့္ ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမွုတခုနွင့္ပါတ္သက္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူမွုလုပ္မည္မဟုတ္ဟူေသာစကားျဖစ္သည္ ။ ဒီစကားကိုလူေတြက ေသေသခ်ာခ်ာနားမလည္ၾက ။ ဒီဥပေဒတကယ္ရွိလို ့ပဲေျပာေနသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မလုပ္ရဲမကိုင္ရဲသျဖင့္ ဆင္ေ၀ွ ့ရန္ေရွာင္ဆိုသလို ဆင္ေျခေပးေနသလားဟု ေတြးေတာၾကသည္ ။ တကယ္ေတာ့ ထိုသို ့ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္ရဆိုေသာဥပေဒမရွိပါ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ့နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီ တို ့၏ မူ၀ါဒ လမ္းညြွန္မွုမ်ား ၊ဥပေဒမ်ား ၊နည္းဥပေဒမ်ား ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္ ့ျပန္တမ္းမ်ား ၊ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ၊နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ့နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီတို ့၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၊တာ၀န္မ်ားနွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္းဆက္ခံသည္ ။ ယင္းအဖြဲ ့ (သို ့မဟုတ္) အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦးဦး ၊သို ့မဟုတ္အစိုးရအဖြဲ့၀င္ တစ္ဦးဦး ၏တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပါ ္အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို ့အားတရားစြဲဆိုျခင္း ၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ “ဟုပါရွိေလသည္ ။ ထိုဥပေဒ အရဆိုလ်ွင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ (၁၈) မွ ၂၀၁၁ မတ္လ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံအာဏာမလြွဲခင္ အခ်ိန္အထိ ၂၃ နွစ္တာကာလတြင္ တာ၀န္အရေဆာင္၇ြက္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားကိုတရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳရဟုဆိုလိုသည္ ။ ဒါေတာင္ တာ၀န္အရဟူေသာ ၀ိေသသပါသျဖင့္ တာ၀န္အရမဟုတ္ပဲ ရာဇ၀တ္မွု ၊တရားမမွုမ်ားက်ဴးလြန္လ်ွင္ခံရဦးမည့္သေဘာျဖစ္သည္ ။ထားေတာ့ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ၊ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒ မွာ ၂၀၁၁ မတိုင္မီကာလက ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရျပီး ၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ တြင္ စတင္အသက္၀င္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အထက္ပါ ပုဒ္မ ၄၄၅ နွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ့သည္ အက်ံဳးမ၀င္ေတာ့ပါ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သမၼတ ၊ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဒု၀န္ၾကီးမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးနိုင္ေတာ့ပါ ။ ကိုယ္အျပစ္လုပ္လ်ွင္ကိုယ္ခံရပါမည္ ။ ထိုအခ်က္ကို သမၼတ(ေဟာင္း) ဦးသိန္းစိန္ ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမွအျပတ္အသတ္နိုင္၍ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ တြင္ အာဏာမွဆင္းေပးရေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ ့ေနာင္ေရးအတြက္အကာအကြယ္ေပးနိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၾကံ့ခိုင္ေရး စိုးမိုးေနေသာ လြွတ္ေတာ္အေဟာင္းေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အစည္းအေ၀း၌ “ သမၼေဟာင္း၏လံုျခံဳေရးဥပေဒ”အျဖစ္ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ျပဌာန္းသြားပါသည္ ။

ထိုဥပေဒအရ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကိုတရားစြဲဆိုမွုမွကင္းလြတ္ခြင့္ကို ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ ေနာင္လာမည့္သမၼတအားလံုးရရွိသြားပါသည္ ။ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနကေရးဆြဲျပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွတဆင့္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ျပည္သူ ့လြွတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ထို ့ေနာက္တက္သုတ္ရိုက္္္အတည္ျပဳခဲ့သည္ ။ သို ့ရာတြင္ ဤေနာက္ေၾကာင္းျပန္တရားစြဲဆိုမွုမွကင္းလြတ္ခြင့္ဥပေဒ (သမၼတေဟာင္း၏လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ၂၀၁၅) သည္ သမၼတ တဦးတည္းကိုသာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား ၊၀န္ၾကီးမ်ား၊ အျခားအရာရွိၾကီးမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ထဲတြင္မပါ၀င္ေပ ။ ထို့ေၾကာင့္ သမၼတအေနနွင့္ကိုယ္လြတ္ရုန္းေသာဥပေဒဟုထိုစဥ္က နိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကေ၀ဖန္ခဲ့ပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလ်ွင္ ဦးသိန္းစိန္ဆင္းကာနီးျပဌာန္းခဲ့ေသာဥပေဒသည္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကိုသာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူရဟုျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သမၼတေသာ္မွ တာ၀န္အရ ၊ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္ခဲ့မွုမ်ားကိုသာ တရားစြဲခံရမွုမွကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ျပီး တာ၀န္အရမဟုတ္ေသာ ၊ ဥပေဒနွင့္အညီမဟုတ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ဘာလုပ္လုပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရထားျခင္းမဟုတ္ေပ ။ ထိုစဥ္ကဥပေဒၾကမ္းေပါ ္ထြက္လာကာစအခ်ိန္တြင္ NLDမွ ဥပေဒ ပညာရွင္ ဦးကိုနီ(ကြယ္လြန္)က

“ ဒီဥပေဒအရဆိုရင္ သမၼတေဟာင္းဟာ ေနာက္ထပ္တရားစြဲဆိုမွုေတြရင္ဆိုင္ရမယ့္အေရးကေနအကာအကြယ္ရသြားတယ္ ၊ ဥပမာ သမၼတအမိန့္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ စီမံကိန္းမွာေျမယာဆံုးရွံုးသြားသူေတြ ၊ ေနာက္ျပီး ဆႏၵျပပြဲေတြကိုအၾကမ္းဖက္ နွိမ္နွင္းရာကေန အသက္ေသဆံုးရတဲ့ဟာေတြ ဒါေတြကေန သမၼတဟာ တရားစြဲမခံရပဲ အကာအကြယ္ရသြားမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သမၼတေဟာင္းေတြဟာ အဂတိလိုက္စားတာ ၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္တာေတြ ေပါ္ေပါက္လာရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ့ အကာအကြယ္ရမွာမဟုတ္ဘူး “ ဟု ေျပာခဲ့သည္ ။ ဒါဆိုလ်ွင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍မရဟူေသာ ဥပေဒ ၂ ခု ကိစၥကိုနားလည္ေလာက္ေပျပီ ။ ပထမတစ္ခု သည္ စစ္အစိုးရ ကိုအကာအကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယတခုသည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကိုအကာအကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ထို့ေၾကာင့္ပင္အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအေဟာင္း နွင့္အစိုးရအသစ္ အာဏာလြွဲေျပာင္းစာရင္းရွင္းလင္းေပးအပ္ရာတြင္ စာရင္းေပ်ာက္ေနေသာ ေဒသဖြံျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ က်ပ္ သန္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ျပသနာတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးဘုန္းေမာ္ေရြွမွ စာရင္းေပ်ာက္ေနေသာေငြမ်ားကို ျပန္အမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္္ ။တိတိက်က်ေျပာရလ်ွင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၄၅၉ သန္းျဖစ္သည္။ က်ပ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ေက်ာ္ျဖစ္သည္ ။ က်ပ္သန္း ၁၇၀၀ ကို ယခင္မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရြွက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳေရးပါတီ အတြက္သံုးထားသည္ဆို၏ (ဒါကိုျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွိသူေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကျငင္းသည္ ) ။ ေနာက္ထပ္သန္း ၁၅၇၀ အား ေရြွသုခ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္း တြင္ေခ်းထားသည္ဆို၏ ။ နိုင္ငံပိုင္ပိုက္ဆံကိုထိုသို ့ ကိုယ့္စိတ္ထင္သလိုထုတ္ေခ်းလို ့ရမရကိစၥမွာလည္း ရွင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္ ။ က်န္က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ကေတာ့ မည္သည့္ေနရာသို ့ေရာက္သြားသလဲဆိုတာ ယခုအထိရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ ။ သာသနာေရး၀န္ၾကီးေဟာင္းဦးဆန္းဆင့္ကေတာ့ က်ပ္ သိန္း ၇၀ ဘုရားတည္ရာတြင္ အလြဲသံုးစားခဲ့သည္ဆိုသည့္စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ နွစ္နွင့္ဒဏ္ေငြ တသိန္း ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေလသည္ ။ သိန္း ၇၀ အမွုကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ကဖိဖိစီးစီးကိုင္တြယ္ျပီး ေထာင္ ၁၃ နွစ္အျပစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအရ အကြက္ဆင္အျပစ္ရွာခံရသည္ဟုအမ်ားကယံုၾကည္ေပသည္ ။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူလို ့မရ ဟူသည့္ဥပေဒသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ားအတြက္မရွိေၾကာင္းေျပာခဲ့ျပီးပါျပီ ။ ရွင္းေနပါျပီ ။ ဥပေဒတြင္ ငါ့ဘၾကီးမို ့ ၊ ငါ့အေဖမို ့ ၊ ငါ့ဆရာမို ့၊ ငါ့တပည့္မို ့၊ မ်က္နွာနာရလို ့၊ ငါ့ဆရာမကတားထားလို့ ဟူသည္ မရွိရပါ ။ဥပေဒအရာတြင္ ဆင္းရဲသားနွင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ အတူတူျဖစ္ရပါမည္ ။

ထိုစဥ္ကဦးဘုန္းေမာ္ေရြွသည္ ေရနံလက္ယက္တြင္းရန္ပံုက်ပ္သန္းငါးေထာင္ေက်ာ္မွ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ကိုသာ တေယာက္က သန္း ၁၅၇၀ ၊ တေယာက္က သန္း ၁၇၀၀ နွစ္ရစ္ခြဲ၍ျပန္ဆပ္ခဲ့သည္ ။ က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ က်န္ေနေသးတာေတာ့ဘာမွရွင္းျပထားျခင္းမရွိေပ ။ ယခုတိုင္ဟိုလိုလိုသည္လိုလိုျဖင့္ျပီးခဲ့သည။္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို သူကမွ ျပန္ေပးေသးသည္ ၊အခ်ိဳ့ေသာ ယခင္အစိုးရ အဖြဲ့ တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့၀င္မ်ား (ဥပမာဧရာ၀တီတိုင္း) ၏ဖြံျဖိဳးေရးရံပံုေငြဆိုသည္မ်ားကေတာ့ ယခုထက္တိုင္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ ။ ထိုအရာမ်ားကိုလည္း အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကကိုင္တြယ္ေစလိုသည္ ။ မတိုင္ေသာ္လည္းေက်ာ္ေဇာသတင္းရွိလ်ွင္ အမွုကိုလက္ခံ စံုစမ္းရမည္ဟု အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအသစ္တြင္ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္သည္ ။စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးအမွု ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မေလးရွားသို ့ေဒါ ္လာ ၁၈ သန္းဖိုးတင္ပို ့ခဲ့ေသာအမွု စသည္တို့ကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမည္ဟုေမ်ွာ္လင့္ပါသည္ ။(အေရးမယူခဲ့လ်ွင္ ဦး၀င္းျမင့္အစိုးရသိကၡာက်ပါမည္ ) ။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူျခင္းမယူျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္သည္ ။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္တရားဥပေဒဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးမဟုတ္ ။ ဥပေဒအရာတြင္ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားပဲ အဂတိလုိက္စားမွုမ်ားကို ကိုစီရင္ကိုင္တြယ္သင့္ပါ၏ ။ ဤသည္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွန္ေရးမူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္ျခင္းပင္မဟုတ္ ။ ဆိုလိုရင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က အဂတိလိုက္စားမွုမ်ား အနက္ သမၼတမွလြဲ၍ အျခားသူမ်ားကို ဥပေဒအရအေရးယူခြင့္ရွိပါသည္ ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူရဆိုေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္သည္ န၀တ ၊နအဖ စစ္အစိုးရကိုသာဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး စစ္အစိုးရအဖြဲ့၀င္မ်ားေသာ္မွ ေျခဥ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ ၏တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပါ ္အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို ့အားတရားစြဲဆိုျခင္း ၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ “ဟုပါရွိေလရာ လာဘ္စားျခင္းသည္ တာ၀န္အရဆိုေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္မပါ၀င္ပါ ။ ဆိုလိုသည္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုထင္ရွားစြာေဖာ္ထုတ္နိုင္လ်ွင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုပင္ ဥပေဒကအကာအကြယ္ေပးမထားပါ ။အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတက္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ့၀င္မ်ားအတြက္မူ ေျခဥ ပုဒ္မ ၄၄၅ အရေရာ ၊ သမၼတေဟာင္း၏လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၅) အရေရာ အဂတိလိုက္စားျခင္းပုဒ္မမွ အကာအကြယ္ရနိုင္စရာမရွိ ။ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပနိုင္လ်ွင္အေရးယူခံရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒရွုေထာင့္မွ ရွင္းလိုက္ရေပသည္ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8821,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: "ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူရဘူးတဲ့လား"
"ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူရဘူးတဲ့လား"
https://2.bp.blogspot.com/-xN3qNMvTrY0/Ww7OxbecU3I/AAAAAAAAe6U/f-lQNoEltpIWZ4soCeFUqgB2lqhrWf1TgCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-xN3qNMvTrY0/Ww7OxbecU3I/AAAAAAAAe6U/f-lQNoEltpIWZ4soCeFUqgB2lqhrWf1TgCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_683.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/05/blog-post_683.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy