ျပည္ပ ဓါတ္ေငြ႕၀ယ္ယူခြင့္ တင္ဒါေခၚယူမႈ လႊတ္ေတာ္မွာေမးခြန္းထုတ္

ျပည္ပကေန LNG ဓာတ္ေငြ႔ဝယ္ယူတင္သြင္းၿပီး လုပ္မယ့္ လ ွ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ေရး စီမံကိန္းေတြကိုု တရားဝင္ တင္ဒါ မေခၚဘဲ ေဆာင္ရြက္တဲ့အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္က ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈရွိခဲ့ၿပီး တင္ဒါမေခၚဘဲေပးခဲ့တာ မွာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရတဲ့ ကုုမၺဏီတခုုဟာ အဂတိလိုုက္စားမႈေကာ္ မရွင္ကေန ေခၚယူစစ္ေဆးတယ္လိုု႔သတင္းထြက္ အၿပီး ဝန္ႀကီးရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့တဲ့ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ေဟာင္းဇနီး လုုပ္ေနတဲ့ ကုုမၺဏီျဖစ္ေနတာမိုု႔ တရားမ ွ်တစြာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရတာမဟုုတ္ဘူးလိုု႔ အတိုုက္အခံပါတီ ႀကံ႕ခိုုင္ ေရးအမတ္က လႊတ္ေတာ္မွာစြပ္စြဲလိုုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္း ကိုု ဗီြအိုုေအ ျမန္မာပိုုင္းကေမခက ေပးပိုု႔ထားပါတယ္။

"အခုု ကုုမၺဏီေတြထဲမွာ Supreme Trading Co,Ltd ကပေရာဂ်က္ ၂ခုုကိုုပါဝင္ပတ္သတ္ပါတယ္။ ျပင္ပေလာကမွာ အဲကုုမၺဏီက အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းဇနီး အလုုပ္လုုပ္ေနတယ္ဆိုုတာသိရတယ္။ တခါအဲ Supreme ဟာ ဝန္ႀကီးပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ UE Myanmar နဲ႔ပူးေပါင္းထားတယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာရွိေနတယ္လိုု႔ ေျပာ ေနတာေတြ နားနဲ႔မဆန္႔ေအာင္ ၾကားေနရတယ္။ မစြပ္စြဲဘူး။ က်ေနာ္တိုု႔ၾကားေနရတာကိုု ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။"

ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အတိုုက္အခံ ပါတီ ႀကံ႕ခိုုင္ေရးက မင္းကင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က အခုုလိုု စြပ္စြဲေျပာဆိုုလိုုက္တာပါ။

ဒီလိုုစြပ္စြဲလိုုက္တဲ့ အေပၚ လာေရာက္ေျဖၾကားတဲ့ လ ွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက ဒီလုုပ္ငန္းေတြမွာ စြပ္စြဲေျပာဆိုုသလိုု ဝန္ႀကီး ေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းဇနီးနဲ႔ပတ္သတ္ျခင္းရွိမရွိကိုု ေျဖရွင္းခ်က္ထုုတ္ၿပီး ရွင္းျပတာမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း ဇနီး အလုုပ္လုုပ္တယ္လိုု႔ဆိုုတဲ့ Supreme Trading ကုုမၺဏီဟာ ဧရာဝတီ နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴေဒသ ေတြမွာ ၂ေနရာတိတိ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရထားတာပါ။ ဒီကုုမၺဏီဟာ ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္မွာ ကုုမၺဏီစာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ကုုမၺဏီျဖစ္ၿပီး ပိုုင္ရွင္အမည္ ဦးစိန္ျမင့္၊ ဒါရိုုက္တာ ျမတ္သႏၱာနဲ႔ ဦးေဇာ္ႏိုုင္သိန္း အမည္တိုု႔နဲ႔ ကုုမၺဏီ မွတ္ပံုုတင္ရံုုးမွာ တရားဝင္မွတ္ပံုု တင္ထားပါတယ္။ အဲကုုမၺဏီမွာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းဇနီး ပါဝင္ျခင္းရွိမရွိကိုု VOA အေနနဲ႔ ဆက္လက္စံုုစမ္းေန ဆဲျဖစ္ၿပီးအခုုသတင္းတင္ျပခ်ိန္အထိ သီးျခားမွတ္ခ်က္နဲ႔ အတည္ျပဳႏိုုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ကုုမၺဏီဘက္ကိုုဆက္သြယ္ေပ မယ့္ ဖံုုးဆက္သြယ္လိုု႔မရေသးပါဘူး။ ဦးေက်ာ္ဝင္း ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီးအေနနဲ႔လုုပ္ကိုုင္တုုန္းက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကိုုယ္ေရး ရာဇဝင္မွာေတာ့ ဇနီးသည္ကိုု မွီခိုုအေနနဲ႔သာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇနီးသည္အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္တယ္ဆိုုတာကိုု ဌာနကေန သီးျခားအတည္မျပဳႏိုုင္ခဲ့ပါဘူး။

အစိုုးရက လုုပ္မယ့္ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ ရခုိင္နဲ႔ တနသၤာရီေဒသေတြမွာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ မဂၢါဝပ္ သုံးေထာင္ ထြက္ ရွိမယ့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ေလးရုံဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံ ကုုန္က်မယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။ ဒီမွာ ရရွိထားတဲ့ ကုုမၺဏီေတြက တနသာရႌတိုင္း ကံေပါက္ေဒသမွာ Total Gas & Power Business Service S.A.S နဲ႔ SIEMENS A.G ၊ ဧရာဝတီတိုင္း မီးေလာင္ခ်ိဳင္မွာ Zhefu Holding Co.,Ltd နဲ႔ Supreme Trading Co.,Ltd ၊ ရန္ကုန္တိုင္း အလုံ မွာTTCL Public ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ေက်ာက္ျဖဴမွာ Sinohydro Corporation လီမိတက္နဲ႔ Supreme Tradi ng Co.,Ltd တို႔ ကိုု လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ လက ထုုတ္ေပးထားတယ္လိုု႔ လ ွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုုင္က လႊတ္ေတာ္ မွာ ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုု စြပ္စြဲမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး လ ွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕က က်င္းပတဲ့ စီးပြားေရးရာ ေကာ္မတီ တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္တာမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အစီအစဥ္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့ အဆိုျပဳစီမံကိန္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ေဒသမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္မႈ အေပၚ မူတည္၍ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ကို မလိုအပ္ဘဲ ခြင့္ျပဳနိုင္တယ္လိုု႔ ဆိုုထားမိုု႔ တင္ဒါမေခၚတာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုုလိုုက္ၿပီး လိုုအပ္တာ ေၾကာင့္ လုုပ္တာျဖစ္တယ္လိုု႔ အခုုလိုုဆိုုပါတယ္။

"ေနာက္ ၃ ႏွစ္မွာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ကုန္ေတာ့မွာကို သိသိႀကီးနဲ႕ ဘာမွ မလႈပ္ရွားဘဲ မလုပ္ဘဲ၊ မကိုင္ဘဲ ေနလို႔မရပါဘူး။ ဓာတ္ေငြ႕ ၁၀ ႐ုံက ေလာေလာဆယ္ မဂၢါဝပ္ ၁၄၀၀ေက်ာ္ ေပးေနပါတယ္။ ေနာက္ ၃ႏွစ္မွာ အဲဒီ ျပည္တြင္း ဓာတ္ေငြ႕ေတြ မရရင္ ၁၄၀၀ မဂၢါဝပ္ System ထဲကေန ျပဳတ္ထြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဒီမွာရွိတဲ့ အမတ္ႀကီးမ်ား အားလုံး ဘာေတြျဖစ္သြားၿပီလဲဆိုတာ မွန္းဆလို႔ ရပါတယ္"

ဝန္ႀကီးဘက္က ျပန္လည္ေျဖၾကားတာနဲ႔ပတ္သတ္လိုု႔ ဦးေမာင္ျမင့္သေဘာထားကိုု ဗီြအိုုေအကေမးတာမွာ သူက အခုုလိုုေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးစီးတဲ့ ေကာ္မတီက တင္ဒါေခၚစရာမလိုုဘူူးေျပာတယ္။ အဲေကာ္မတီက သမၼတရံုုးေအာက္ မွာဘဲရွိတယ္။ သမၼတရံုုးကထုုတ္တဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ရင္တင္ဒါေခၚရမယ္ဆိုုတဲ့ ၂/ ၂၀၁၇ ကိုုေက်ာ္လႊားလိုု႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ ေကာ္မတီမွားတယ္ေဝဖန္တာ။ ေနာက္လ ွ်ပ္စစ္ဥပေဒကိုု အဲေကာ္မတီေက်ာ္မရဘူး။ ဘာမွတိတိပပ မေျဖဘဲ တိုုင္းျပည္လိုုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္လုုပ္တာလိုု႔ေျပာတယ္။ လိုုအပ္ခ်က္ဆိုုလဲ ဥပေဒေက်ာ္မရဘူး။ ေဒၚစုုပါတယ္ မေျပာဘူုုး။ ဒီလူေတာ့ပါတယ္။ မဟုုတ္တာလုုပ္ေနတာ ။ ေဒၚစုုကိုုExploit လုုပ္တာ.။ ဥပေဒကရပါတယ္အမႀကီးဆိုုၿပီး လုုပ္တာ။ အပြင့္လင္းဆံုုးေျပာရရင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုုင္ေတာင္ ဥပေဒနည္းဥပေဒေတာင္မသိဘူး"

အဲဒီစီမံကိန္းေလးခုကုိ Supreme ကုမၸဏီအပါအဝင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ဟာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕နဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

https://burmese.voanews.com/a/hluttaw-myanmar-gas-corruption-/4423676.html

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျပည္ပ ဓါတ္ေငြ႕၀ယ္ယူခြင့္ တင္ဒါေခၚယူမႈ လႊတ္ေတာ္မွာေမးခြန္းထုတ္
ျပည္ပ ဓါတ္ေငြ႕၀ယ္ယူခြင့္ တင္ဒါေခၚယူမႈ လႊတ္ေတာ္မွာေမးခြန္းထုတ္
https://gdb.voanews.com/C24E08E7-D3A9-4CBA-A9C9-EA958AED2457_w1023_r1_s.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/06/blog-post_70.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/06/blog-post_70.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy