အမ်ဳိးသား ၾကီးပြား တိုးတက္ေရး အုပ္စု ေရႊျပန္တူးခြင့္ အသနားခံစာ ပယ္ခ်ခံရ

၂ဝ၁၄ တြင္ေတြ႔ရသည့္ မနၱေလး ရမည္းသင္းရွိ မိုးထိမိုးမိေတာင္ေရႊမိုင္း ( ဓာတ္ပံု - NPGPGL)
(ရန္ကုန္) —    မနၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရမည္းသင္းၿမဳိ႕နယ္၊ မိုးထိမိုးမိေတာင္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရန္ အမ်ဳိးသားၾကီးပြား တိုးတက္ေရး ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အုပ္စုလီမိတက္မွ တင္သြင္းသည့္ အသနားခံစာကို အမွတ္(၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းက ပယ္ခ်လိုက္သည္။

သယံဇာတနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ အမွတ္(၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းက ကုမၸဏီသည္ အမ်ဳိးသားၾကီးပြား တိုးတက္ေရး အုပ္စုကို သတ္မွတ္ထားသည့္အခြန္နွင့္ ေရႊစင္ပမာဏ ေပးရန္ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ မိုးထိမိုးမိေတာင္ ေရႊတူးခြင့္ရုတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီသည္ အသနားခံစာကို ဇူလိုင္ ဒုတိယသတင္းပတ္အတြင္းက တင္သြင္းလာေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္က်ရန္ မရွိနိုင္ေၾကာင္း အမွတ္ (၂) သတၱုတြင္းလုပ္ငန္း ထုတ္လုပ္ေရး အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအးေဇာ္က ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ Myanmar Now သို႔ ေျပာသည္။

“စာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔(ကုမၸဏီ)က ဒီေရႊမွ မဟုတ္ဘူး၊ ေၾကြးက်န္ (ေရႊပိႆာ) ၁,၂ဝဝ ေက်ာ္လံုးကို သြင္းမယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္မရနိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေအးေဇာ္က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္သို႔ မတ္လကုန္တြင္ေပးသြင္းမည္ဟု စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ယခင္ေၾကြးက်န္ ေရႊပိႆာ တစ္ရာေက်ာ္ကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ျပန္လည္ေပးသြင္းေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနထံ အသနားခံစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထြန္းေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပန္လုပ္မယ္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္အသစ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပါ ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

မနၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရမည္းသင္းၿမဳိ႕နယ္၊ မိုးထိမိုးမိေဒသရွိ ေရႊလုပ္ကြက္ေျမဧက ၆,၁ဝဝ ေက်ာ္ကို ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္က အမ်ဳိးသားၾကီးပြားတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ကာလ ၅ နွစ္အတြင္း ေရႊစင္ ၅ ဒႆမ ၅၇၇ တန္ေပးသြင္းရမည္ဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၃ နွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ညွိနွိုင္းျပီး  သတ္မွတ္ခ်က္ကာလ၊ ေရႊေပးသြင္းမႈ ဇယားမ်ားကိုျပင္ဆင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေရႊလုပ္ကြက္နွင့္ပတ္သက္ျပီး ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္ဆန္းပိုင္းက တတိယအၾကိမ္ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ကမ္းလွမ္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဝန္ၾကီးဌာနဘက္က အလြယ္တကူခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမျပဳဘဲ ယင္းမတိုင္ခင္က်န္ရွိေနသည့္ ေၾကြးက်န္ ေရႊ ၁ဝ၁ ပိႆာေက်ာ္ကို ေပးသြင္းပါက စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားေပးမည္ဟုဆိုကာ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ယင္းေၾကြးက်န္ကို အေၾကေပးေခ်ရန္ အမွတ္ (၂)သတၱုတြင္းလုပ္ငန္းနွင့္ ကုမၸဏီတို႔ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ယင္းေၾကြးက်န္ကို အေၾကမေပးသြင္းနိုင္သည့္အျပင္ အျခားေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုပါ မလိုက္နာခဲ့ေသာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပ်က္ျပယ္သြားခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီက နိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးရန္က်န္ရွိသည္မွာ ေရႊပိႆခ်ိန္ ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးေဇာ္က ဆိုသည္။

ကုမၸဏီ၌ အစုရွယ္ဝင္ကာလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ ၂၂ ဦးက ၎တို႔အစုအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊပိႆာ ခ်ိန္ေပါင္း ၆ဝဝေက်ာ္ကို ကုမၸဏီသို႔ ေပးသြင္းထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၂ ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာနက ေၾကြးက်န္ရလိုမႈနွင့္ ျမန္မာ့သတၳဳတြင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ (က)ျဖင့္ ကုမၸဏီသို႔ တရားစြဲဆိုရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမွာ မနၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးေဇာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သတၳဳတြင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ (က) အရ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ နွစ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္အနည္းဆံုး ဆယ္သိန္းမွ သိန္းငါးဆယ္ထိခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရးသားသူ - စႏၵာေမာ္/ Myanmar Now 18/07/2018
http://www.myanmar-now.org

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အမ်ဳိးသား ၾကီးပြား တိုးတက္ေရး အုပ္စု ေရႊျပန္တူးခြင့္ အသနားခံစာ ပယ္ခ်ခံရ
အမ်ဳိးသား ၾကီးပြား တိုးတက္ေရး အုပ္စု ေရႊျပန္တူးခြင့္ အသနားခံစာ ပယ္ခ်ခံရ
https://2.bp.blogspot.com/-Tv5fNVlzmRA/W09DuMDbsiI/AAAAAAAB4V8/-_Nwj5cS5z0aZ8LEBeBVxO0WwgjFIxi-ACLcBGAs/s400/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Tv5fNVlzmRA/W09DuMDbsiI/AAAAAAAB4V8/-_Nwj5cS5z0aZ8LEBeBVxO0WwgjFIxi-ACLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/07/blog-post_690.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/07/blog-post_690.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy