ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ သမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ISEAS- Yusof Ishak Institute ၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးစင္ကာပူ ၾသဂုတ္ ၂၁
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ တြင္ စင္ကာပူသမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ISEAS-Yusof Ishak Institute ၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ သမၼတ H.E.Mrs. Halimah Yacob ႏွင့္ ယေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ Istana Presidential Palace ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရး၊ ႐ုိးရာအိမ္တြင္းမႈ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီရွန္လုံးႏွင့္ Istana Presidential Palace ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာ- စင္ကာပူ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ အျပဳသေဘာေဆာင္ ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးေရး၊ အာဆီယံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ တကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ပုိမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီရွန္လုံးက Clarke Quay ၌ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ေန႔လယ္စာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E.Mr. Teo Chee Hean ႏွင့္ Grand Hyatt Hotel ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏို္င္ငံအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အာဆီယံမူေဘာင္အတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Dr.Vivian Balakrishnan ၊ ISEAS-Yusof Ishak Institute မွ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Institute of Southeast Asian Studies Board of Trustees မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Professor Wang Gungwu ၊ Institute of Southeast Asian Studies မွ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ Mr.Choi Shing Kwok တို႔ႏွင့္ Grand Hyatt Hotel ၌ ေတြ႕ဆုံရာ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားက Lecture အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ အဆိုပါဟိုတယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ခရီးလမ္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပ သည့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သည္။

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E.Mr. Teo Chee Hean က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေနျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အသြင္းကူေျပာင္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ၅ ရပ္ႏွင့္ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ကုလသ မဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီပြား ေရးက႑ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑အေျခအေန၊ ျမန္မာ-စင္္ကာပူ ႏွစ္ႏို္င္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိရွိလို သည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားၾကသည္။

ISEAS–Yusof Ishak Institute ကို သုေတသနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္တည္ေထာင္စဥ္က Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမၼတအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ISEAS - Yusof Ishak Institute ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမွ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းစီးပြားေရးေလ့လာျခင္း၊ ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာျခင္း၊ ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေလ့လာျခင္းစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သုေတ သနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအား အထူးျပဳေလ့လာျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စသည့္ ေဒသတြင္းငါးႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အဖြဲ႕ အစည္းမွ စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ သုေတသန စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ေရးသားျဖန္႔ ခ်ိလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သို႔ ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ညေနပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ေရာက္ရွိၿပီး သံ႐ုံးႏွင့္ စစ္သံ႐ုံးတို႔မွ သံ႐ုံးမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လိုအပ္သည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမွာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ညပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ Gardens by the Bay ပန္းၿခံသို႔သြားေရာက္ၿပီး လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသၾကသည္။
Myanmar State Counsellor Office

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ သမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ISEAS- Yusof Ishak Institute ၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ သမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ISEAS- Yusof Ishak Institute ၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး
https://2.bp.blogspot.com/-_vDD5ERFPmQ/W3wyUs2qnNI/AAAAAAAAfOs/i0XtwhyaHFYj8MbnCtKKVw99EtDn7YMcgCLcBGAs/s1600/q2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-_vDD5ERFPmQ/W3wyUs2qnNI/AAAAAAAAfOs/i0XtwhyaHFYj8MbnCtKKVw99EtDn7YMcgCLcBGAs/s72-c/q2.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/08/iseas-yusof-ishak-institute.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/08/iseas-yusof-ishak-institute.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy