ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ ဘီလီယံနီးပါးရရွိ

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
 ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ႏိုင္ငံ့ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ ဘီလီယံခန္ ့ရရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့က႑က အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္က ယေန ့နံနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“DICA(Directorate of Investment and Company Administration) ရဲ့ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ စာရင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံ ၄၉ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၁၅၂၃ ခုတို ့က က႑ေပါင္း ၁၂ ခုတို ့မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၾကရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆ ဒသမ ၈၅ ဘီလီယံ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြထဲမွာေတာ့ ေရနံနဲ ့ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔က႑က  ပမာဏ အမ်ားဆုံးနဲ ့ ဦးေဆာင္ေနျပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အားလုံးရဲ့ ၂၉ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္၊ စြမ္းအင္က႑မွာ ၂၇ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑မွာ ၁၂ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပို ့ေဆာင္ေရးနဲ ့ ဆက္သြယ္ေရး က႑မွာ ၁၁ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း အသီးသီး ရွိၾကပါတယ္၊ လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံက ပထမ၊ စင္ကာပူနဲ ့ ထိုင္း တို ့က ဒုတိယနဲ ့ တတိယ ေနရာေတြ မွာ ရွိေနပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ေသာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ (Myanmar Global Investment Forum) အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္း၌ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ခ်ီးျမွင့္သည္  Star Reformer Award ဆုကို ရရွိခဲ့ျပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ရလဒ္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခား မွ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ ပိုမို မ်ားျပားလာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး အဆင့္ အတန္း ညႊန္းကိန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္ သုံးႏွစ္ အတြင္း အဆင့္ ၁၀၀ ၏ ေအာက္သို ့ ေလ်ာ့က် ေစရန္ ဒုတိယ သမၼတဦးျမင့္ေဆြက လမ္းညႊန္ ထားသည့္အတိုင္း ရည္ရြယ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါ ေၾကာင္း လည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။
Euromoney Institutional Investors (Asia) CEO Mr. Tony Shale အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၏ အထူး စီးပြားေရး အၾကံေပး Mr. Sean Turnell အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
Myanmar Global Investment Forum က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
MIC(Myanmar Investment Commission) ႏွင့္ EIC:Euro money Institutional Investors (Asia) တို ့ ပူးေပါင္း စီစဥ္သည့္ အဆိုပါ ဖိုရမ္ အဖြင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား Euromoney Institutional Investors (Asia) CEO Mr. Tony Shale၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၏ အထူး စီးပြားေရး အၾကံေပး Mr. Sean Turnell ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး Mr. Tony Shale ႏွင့္ Mr. Sean Turnell တို ့ကလည္း အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပမည့္ ဖိုရမ္တြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး က်ယ္ျပန္ ့စြာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ရွိေနသနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေစ်းကြက္၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ လက္ေတြ ့က်သည့္ အၾကံျပဳျခင္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ား၊ အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို ့ကုန္ ဦးတည္ ေသာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား။ စြမ္းအင္မ်ားျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တိုးတက္ ေစျခင္း စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ ဘီလီယံနီးပါးရရွိ
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ ဘီလီယံနီးပါးရရွိ
https://3.bp.blogspot.com/-xbSVkv142Kw/W5e5gGaZqBI/AAAAAAAB9uc/qIAyE0Mf0AA-z75RaLIdyX-WZpntr1pxQCLcBGAs/s400/12.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xbSVkv142Kw/W5e5gGaZqBI/AAAAAAAB9uc/qIAyE0Mf0AA-z75RaLIdyX-WZpntr1pxQCLcBGAs/s72-c/12.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/09/blog-post_138.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/09/blog-post_138.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy