၀ကၤပါလမ္းကို ထြင္းေဖာက္ေလွ်ာက္ေနရသည့္ သံမဏိႏွင္းဆီ

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ခိ်န္ မွစ၍ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည့္ နိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၇၃ ထိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ ၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ ထိ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ တြင္ တပ္မေတာ္က ဒုတိယအႀကိမ္ အာဏာျပန္သိမ္းၿပီး န၀တ၊ နအဖ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ၂၂ နွစ္ ထပ္မံေနထိုင္ခဲ့ၾကရျပန္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးမည္ဟု ေၾကညာကာ ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က အရပ္၀တ္ေျပာင္း၀တ္လိုက္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ကနိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ၅ နွစ္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားက စစ္၀တ္စံုျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလ၊ စစ္၀တ္စံုခြ်တ္လ်က္ အရပ္၀တ္၀တ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ စုစုေပါင္း ၅၃ နွစ္ေက်ာ္ ၅၄ နွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ပါ သည္။ ၅၄ နွစ္ဟူေသာ ကာလသည္ ရာစုႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး လူသားမ်ဳိးဆက္၂ ဆက္နည္းပါး (2 generations)ရိွသျဖင့္ နည္းသည့္နွစ္ကာလ မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါ ၅၄ နွစ္အတြင္း တိုင္းျပည္၏ အေရး အရာအားလံုး တအိအိၿပိဳဆင္းပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု ေယဘုယ်ေျပာနိုင္ပါသည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္၀န္းက်င္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးအရ အလားအလာအရိွဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတျဖစ္လဲ ဦးေန၀င္းလက္ထက္ ၁၉၈၇ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံ စာရင္း၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ပညာေရးတြင္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္နိုင္သည့္ ေပမီေဒါက္မီပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း န၀တ၊ နအဖေခတ္တြင္ မူလတန္းမွသည္ တကၠသိုလ္ထိတိုင္ အလြတ္က်က္ ေျဖဘဲြ႕ယူေနၾကသည့္ ပညာေရးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိတိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရက ျပည္သူ အတြက္ေပးသည့္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ နည္းပါးလြန္း၍ ဖြား-ေသ ႏႈန္းနွစ္မ်ဳိးစလံုး ျမင့္မားသည့္နိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါ ဒုတိယအျဖစ္ပြားဆံုးႏိုင္ငံ၊ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို တာ၀န္ယူမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံစာရင္း၀င္၊ လာဘ္စားမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္စသျဖင့္ အဆိုးသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ တျခားအေရးအရာမ်ားကိုလည္း တန္းစီေရးလွ်င္ ဆံုးဖြယ္မရိွေပ။
သို႔ျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုျဖင့္ လူထုတရပ္လံုးက ေတာ္လွန္အံုၾကြခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အစား တေက်ာ့ျပန္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္သို႔ ျမန္မာ လူထုျပန္ေနထိုင္ၾကရျပန္ပါသည္။

နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္ကို တံခါးပိတ္၀ါဒ မက်င့္သံုးေတာ့ဘဲ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္သည့္ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္မဟုတ္ဘဲ ပါမစ္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားကို ထိပ္ပိုင္းစစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၏ သားသမီးေဆြမ်ဳိးမ်ား နာမည္ျဖင့္ ခ်ေပးသည္။ တကယ္လက္ေတြ႕စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားက ထိုပါမစ္မ်ားကို ျပန္၀ယ္ၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕လည္း ပါမစ္ပိုင္ရွင္ စစ္ဗိုလ္ၾကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကိုလုပ္ငန္းထဲတြင္ နာမည္ျပထားရၿပီး သူတို႔ကို လစဥ္ခံစားခြင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ား ခဲြေပးၾကရသည္။ သို႔ျဖင့္ ထိပ္ပိုင္းစစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား အရာရိွႀကီးမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ သားသမီးေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ေန႔ခ်င္းညခ်င္း သူေဌးျဖစ္လာၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ကား ပိုမိုဆိုး၀ါးလာၾကပါသည္။ လယ္သမားက လယ္မဲ့၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားက ခ႐ိုနီမ်ားနွင့္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၏ သားသမီးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရသူမ်ား ျဖစ္လာၾကေပသည္။

တရားစီရင္ေရးသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ မဆလေခတ္ကပင္ ပ်က္စီးေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ဥပေဒစိုးမိုးမႈရိွသည္ဟု အမ်ားထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားရိွေနေသးသည္။ ဥပမာ - ဦးေန၀င္းကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္အမႈကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရား႐ံုး၌ စစ္ေဆးေသာ္လည္း မည္သူမဆိုသြားေရာက္နားေထာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ န၀တ၊ နအဖေခတ္တြင္ တရားစီရင္ေရးသည္ နိုင္ငံေရးအမႈျဖစ္ပါက အထက္ကေပးခ်မွတ္ေပးလိုက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို တရားသူႀကီးက ဖတ္ျပရသည့္အဆင့္သို႔ ေလွ်ာက်ခဲ့ပါသည္။ သာမန္ျပည္သူတို႔အတြက္ တရားစီရင္ေရးဟူသည္ ေငြမ်ားတရားႏိုင္ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ န၀တ၊ နအဖလက္ထက္ တရားဥပေဒကို ေငြနွင့္ အာဏာက အပိုင္သိမ္းထားေၾကာင္း စာေရးသူတို႔ ရပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကားတိုက္မႈက ျပသခဲ့ပါသည္။

စာေရးသူတို႔ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ရိွ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတေလွ်ာက္ လမ္းမီးတိုင္မ်ားရိွေသာ္လည္း လမ္းမီးမလင္းသည့္ ေနရာကမ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညဘက္ေရာက္လွ်င္ လမ္းမတန္းတေလွ်ာက္ ေမွာင္ေနသည့္ေနရာက မ်ားပါသည္။ လမ္းမ်ားကလည္း ထိုအခိ်န္တုန္းက ခ်ဳိင့္ခြက္မ်ားအျပည့္ျဖင့္ လမ္းမ်ား ဆိုး၀ါးလွပါသည္။ တည ၇ နာရီခန္႔ စက္ဘီးတစီးကို ကားတစီးက၀င္တိုက္ထြက္ေျပးေမာင္းနွင္သြားသည္။ စက္ဘီးနင္းလာသည့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားေလး မေသေသာ္လည္း ေနာက္ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္လိုက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားေလးေနရာတြင္ပင္ ပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ညဘက္လည္းျဖစ္ မီးေမွာင္ေနၿပီး လူျပတ္ခိ်န္ တိုက္ေျပးေျပးသည့္ ကားကို ဘယ္သူမွ မမွတ္မိလိုက္ၾကပါ။ ကားကို ၀ပ္ေရွာ့အပ္ထားစဥ္ ေတြ႕လိုက္သည့္ ၀န္ႀကီးတပါးက ထိုကားသည္ ယမန္ေန႔ညက ဘုရင့္ ေနာင္လမ္းေပၚတြင္ စက္ဘီးကိုတိုက္ခဲ့ရာမွ လူေသေၾကာင္း သိသြားသည္။ ၀န္ႀကီးက နည္းနည္းလူစိတ္ရိွသူ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ကားတိုက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးကို သားသမီးခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာနာရန္ ကူညီရန္ေျပာရာ ခ႐ိုနီက သိန္း ၂၀ ထုတ္ေပးသည္။ ခ႐ိုနီ၏ ၀န္ထမ္းတဦးက ေသဆံုးသြားသည့္ ေက်ာင္းသားေလး၏ ဖခင္ကို သိန္း ၂၀ လာေပး သည္။ ေက်ာင္းသားေလး၏ဖခင္သည္ သာမန္စက္႐ံု အလုပ္သမားတေယာက္ျဖစ္ၿပီး တိုက္သြားသူ မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိေသာ္လည္း သိန္း ၂၀ လက္ခံကာ အမႈပိတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အမႈပိတ္မေပးလွ်င္လည္း လက္သည္ေပၚမည္မဟုတ္။ သည္ သိန္း ၂၀ ရလိုက္သည္မွာ ၀န္ႀကီးတပါး၏ ၾကား၀င္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကို တရပ္ကြက္လံုးသိေသာ္လည္း မည္သူမွ် တရားမမွ်တဘူး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရိွဘူး တခြန္းထြက္မလာခဲ့ပါ။

န၀တ၊ နအဖ လက္ထက္တြင္ ေခတ္သစ္ သူေဌးခ႐ိုနီေပၚလာသည့္နည္းတူ၊ တပ္မေတာ္ကလည္း ဦးပိုင္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းကာ စီးပြားေရးအမ်ားစုကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကို္င္ခဲ့ပါသည္။ သာမန္ျပည္သူတို႔ဘ၀ကား ပိုမိုက်ပ္တည္း လာၾကသည္။ ဒဏ္မခံနိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူတို႔နွင့္ေပါင္းၿပီး စားသာရာ စားသာေၾကာင္း ရွာၾကံ လာၾကသည္။ ၀န္ထမ္းအမ်ားစု အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားၾကသည္။ န၀တ၊ နအဖ အစိုးရအေနျဖင့္ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ အထီးက်န္ေနရာမွ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႔ေသာ အေရးအခင္း တခုခုေၾကာင့္ လူထုကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြလိုက္တိုင္း ကမၻာက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္ကို ခံရျပန္သည္။ ကုလသမဂၢတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အၾကမ္းဖက္မႈစသျဖင့္ စြပ္စဲြခံရၿပီး အေရးယူခံရဖြယ္အေနအထားမ်ားကို ၾကံဳရတိုင္း မိမိဘက္မွ ရပ္တည္ေပးၾကသည့္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္တို႔ကို မီွခိုရေပသည္။ ႐ုရွားနွင့္ ျမန္မာသည္ ေရေျမဆက္မေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးသည္ ႐ုရွားအတြက္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ အေရးပါမႈမရိွေပ။

တရုတ္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ရသည္မွာ မိုးနတ္မင္းႀကီးေပးေသာ ဆုလာဘ္ျဖစ္ လာပါေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးကို ရယူအသံုးခ်ရန္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကို စီမံရယူခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ေန႔စဥ္ တေန႔တလံုး ဥေပးေနသည့္ ေရႊငန္းဥမဟုတ္ဘဲ လိုသလို ဥခိုင္း၍ရသည့္ ေရႊငန္းဥမ်ားျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းစသည့္ ျမန္မာ့သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို တ႐ုတ္က ရယူခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ကိုယ္မိမိကိုယ္အဓိကဗဟိုျပဳကာကြယ္ၾကသူမ်ား၏ဒဏ္ကို ျမန္မာတျပည္လံုး ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပန္လည္က်င့္သံုးမည္ဆိုသည့္ သၾကားအုပ္ထားသည့္ ေဆးခါးႀကီးကား ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအရ ဒီမိုကေရစီကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ေပးသည္ မဟုတ္ပါ။ တပ္မေတာ္သည္ သီးျခားကင္းလြတ္ေနသည့္ အဖဲြ႕အစည္းသေဘာသက္ေရာက္ေနသည့္အျပင္ အေရးႀကီးသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းနွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္သည့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာႏႈန္းထည့္ထားျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကဲ့သို႔ေသာ ပါတီအစိုးရျဖစ္သည့္တိုင္ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ လူ႔သေဘာအရ အေရးၾကံဳလာပါက တပ္မေတာ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးရင္း အာဏာရပါတီကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကဲ့သို႔ေသာ တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳပါတီသည္ ၂၆ ရာႏႈန္းမဲအႏိုင္ရလွ်င္ပင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာႏႈန္းႏွင့္ေပါင္းလ်က္ အစိုးရဖဲြ႕ခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးႀကီးကိုလည္းေပးထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ပါတီျဖစ္ေစ ပါတီအင္အားတခုတည္းျဖင့္ မဲ ၅၁ ရာနႈန္း မရနိုင္ပါက အစိုးရမဖဲြ႕နိုင္ဘဲ တပ္မေတာ္နွင့္ မဟာမိတ္ပါတီျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၂၆ ရာႏႈန္းသာ မဲရရန္လိုသည့္ အခြင့္အေရးကို ေပးထားပါသည္။

ျပည္သူသည္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ ကို ခ်စ္သူမ်ား တန္ဖိုးထားသူမ်ား အားကိုးသူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူျမင္ခ်င္သည္မွာ မည္သည့္အစိုးရတက္သည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာရိွရိွထမ္းရြက္ေသာ ျပည္သူတင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရအမိန္႔ကို နာခံေသာ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္မ်ဳိးကို လိုခ်င္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ကား မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ျပေနေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေနရန္လိုအပ္သည္ ခံယူထားျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ဘက္က မွန္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႔အျမင္ကား ထိုသို႔မဟုတ္။ အာဏာႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္တန္းလ်ားမျပန္နိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူသည္ တပ္မေတာ္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ အျမင္မေစာင္းပါ။ တပ္မေတာ္အေပၚ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္စနစ္ကိုသာ ေ၀ဖန္လိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

အဘက္ဘက္မွ အေျခခိုင္ခိုင္ေျခကုပ္ယူထားေသာ အင္အားရိွသည့္အဖဲြ႕အစည္း၏ ေလာင္းရိပ္ ေအာက္မလြတ္ေသးေသာ နိုင္ငံကို အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရတာ၀န္ယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ သၾကားအုပ္ထားေသာ္လည္း ေဆးခါးတံုးႀကီးသာျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ လူးလြန္႔တာ၀န္ယူၿပီး ဘက္စံုၿပိဳက်ယိုယြင္းေနသည့္ နိုင္ငံ၊ တနည္းဆိုရေသာ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ခါးျပတ္ေနျခင္း၊ စီးပြားေရးယိုင္နဲ႔လ်က္ တိုင္းျပည္တြင္ အသံုးစရိတ္နည္းပါး႐ံုသာမက ေၾကြးၿမီမ်ားစြာ တင္ရိွေနျခင္း၊ လူအမ်ားစု၏ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းေနျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ၀န္ေဆာင္မေနဘဲ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱရားပံုစံလည္ပတ္ေနျခင္း၊ တ႐ုတ္နွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္အမ်ားစုကို ျပည္သူမသိျခင္း၊ သိေနသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ မေက်နပ္ၾကျခင္း စသည့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရေခါင္းေပၚေရာက္လာေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား ရာထူးႀကီးမ်ားကို ေပးအပ္ခံရသူအားလံုး လူမွန္ ေနရာမွန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္အစိုးရအဖဲြ႕တြင္မဆို လူမွန္ေနရာမွန္ ၁၀၀ ရာ နႈန္းျပည့္ခန္႔ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အစိုးရ ျမန္မာတြင္လည္း မရိွခဲ့ပါ။ ကမၻာတြင္လည္း မရိွခဲ့ပါ။ အကဲခတ္ရ အခက္ဆံုးသည္ လူျဖစ္ပါသည္။ လူေကာင္းလူေတာ္ ၀ါဒ၊ လူေတာ္လူေကာင္း၀ါဒကိုလည္း အျငင္းပြားလာ ၾကသည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ ေတာ္ေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္ဘက္တြင္ အားသန္ေနသူသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း ညံ့သူထက္ အနၱရာယ္ပိုေပးႏိုင္သည္ကား အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အစိုးရျဖစ္ေစ ႐ိုးသားသည္ဟု ယံုၾကည္မိသူကို ေတာ္ေသာ္လည္း မယံုၾကည္ရသူထက္ ဦးစားေပးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုးေသာ္လည္း မေတာ္သူကို ေတာ္ေအာင္သင္ေပး၍ ရသည္၊ ေဘးမွ ၀ိုင္းေဖးမ၍ရသည္။ ေတာ္ၿပီး လည္သူကို ေနရာေပးမိပါက ပိုအႏၱရာယ္မ်ားမည္ဟု အစိုးရတိုင္း ယူဆၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္မွ အရပ္ဘက္ဌာနမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းလာၾကၿပီး ထိပ္ပိုင္းရာထူးယူထားသူမ်ားကို ျပည္သူ တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အၿပီးရွင္းပစ္ေရး၀ါဒီတို႔အလိုအရ ကိုင္တြယ္ရန္ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းက ရိွေနပါသည္။ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ငါအစိုးရဘဲဟု ျဖဳတ္ ခ်င္သလိုျဖဳတ္၍ မရပါ။ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အလိုခ်င္ဆံုးဆႏၵသည္ သူ႕သက္တမ္းအတြင္း တပ္မေတာ္နွင့္ အရပ္သားအစိုးရၾကား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားအားလံုး ရင္ၾကားေစ့လ်က္ စုစည္းညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တျခားနိုင္ငံ အေရးမ်ားတြင္ စိတ္အလြန္ထက္သန္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရွ႕မွ အၿမဲေျပးေနေသာအခါ လူထုၾကားတြင္ တဦးတည္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို တည္ေဆာက္လ်က္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္လာသူမ်ားကို တိုက္ခ်ေနသူဆိုသည့္ စြပ္စဲြေရးသားခ်က္မ်ားထြက္လာပါသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီေပၚလာခိ်န္မွစ၍ ယေန႔ထိ ကမၻာကလက္ခံသည့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးသမားဘယ္နွဦး ေပၚလာပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီဥကၠ႒ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ပါတီတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ နွစ္ရပ္စလံုးက တခဲနက္လက္ခံသူက တျဖည္းျဖည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္လာပါသည္။ နိုင္ငံေရးတြင္ မည္သူ႕ကိုမွ် ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစဟု တင္ေပး၍မရပါ။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အလားအလာရိွေနသူ မည္သူ႔ကိုမွ နိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မလာရဟု ဟန္႔တား၍မရပါ။ ျပည္သူလက္ခံေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ရပါသည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအနက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ ျပန္က်ဆံုးသူမ်ားလည္း ရိွၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဖဆပလပါတီတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း လူႀကိဳက္မ်ားခံခဲ့ရသူမွာ ဦးႏု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဦးႏု၏ လက္ရင္း တပည့္မ်ား ပါ၀င္တည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ မဲတေနရာသာႏိုင္ခဲ့ဟန္တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးသမားတဦး၏ ထင္ေပၚမႈက်ရံႈးမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားက ဆုပ္ကိုင္ထား၍ရသည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ မဲႏိုင္ၿပီးေနာက္ စာဖတ္ေနသူႀကီးနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွစ္ဦးတည္းေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ပဲြတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္သို႔ အာဏာေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္လာေစေရးအတြက္ မည္သည့္အေပးအယူ မ်ားလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ယေန႔ထိ မည္သူမွ် မသိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မဲဆြယ္စဥ္က မဲနိုင္ခဲ့လွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု အေၾကာင္းေျပာျပမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဖူးေသာ္လည္း အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုနွင့္ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ပိတ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ထိ တ႐ုတ္လက္က ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္မစနိုင္ျခင္းသည္ လက္ရိွအစိုးရ၏ လိမၼာပါးနပ္စြာ တ႐ုတ္နွင့္ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ မွ အစပ်ဳိးခဲ့ရေသာ မသီတာေထြးကိစၥ အရင္းခံ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပဋိပကၡမီးကို မူလ ေမႊးစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီသာ အာဏာရခဲ့ပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ နွာေခါင္းခြ်န္ခြ်န္ အသားမည္းမည္းတို႔ အုပ္စီးသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သြားမည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔ရန္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ မဲမႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမီးေတာက္၏ အဓိကပစ္မွတ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ပါသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္မပါခဲ့ပါက ပါတီကိုသဲသဲမဲမဲ ဆက္တိုက္ခိုက္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သူေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကို လူထု၀န္းရံေနသည့္ အဓိကအေၾကာင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ထို႔ျပင္အႏီွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေခတ္ပညာတတ္ ဘာသာစကားမ်ားစြာ ေရးေျပာနိုင္သူ နိုင္ငံတကာအလယ္ ပဲြလယ္တင့္သူ ႏိုင္ငံတကာက အေလးထားသူျဖစ္ေနျခင္းကလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မရိွေစလိုျခင္း အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို အေျခခံလ်က္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ခါးျပတ္ေနသည့္နိုင္ငံ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရိွအေနအထား တ၀က္ခန္႔ျဖစ္နိုင္ေျခရိွသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား တဦးဦးေပၚထြန္းလာေနၿပီဆိုလွ်င္ပင္ အေရွ႕အေနာက္အုပ္စုအသီးသီးႏွင့္ ျပည္တြင္းအင္အားစုတခုခုက စတင္ေျမေတာင္ေျမွာက္ ေပးေနေတာ့မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးသည္ အမ်ားလက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗဟိုျပဳျဖစ္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုင္ငံေရးေလာကထဲ ၀င္ေရာက္လာစဥ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို အာခံသူအျဖစ္ လူထုကိုကိုယ္စားျပဳသူအျဖစ္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားကေပးခဲ့သည့္ ဆုမ်ားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ႕မ်ားကို ယခုအခါ တခ်ဳိ႕ကျပန္ပယ္ဖ်က္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းၿပီးလွ်င္ ကမၻာက လူလူသူသူ စာရင္းသြင္းအေလးထားခံရသည့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေယာက္သာရိွေသး ေၾကာင္း အတိတ္ကေပးအပ္ခံခဲ့ရသည့္ ဘဲြ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကေရာ လတ္တေလာသြားေရာက္ခဲ့ရသည့္ စင္ကာပူခရီးစဥ္ကပါ သက္ေသခံေနပါသည္။ ကမၻာ့ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက က်င္းပသည့္ပဲြမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ၾကသည့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္စီမံေရးသားေပးလိုက္သည့္ စာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အခမ္း အနားတြင္ ဖတ္ၾကားျပသည့္ အဆင့္ထက္ မပိိုခဲ့ပါ။

၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၁၉ - ၂၂ စင္ကာပူသို႔ သြားေရာက္ရသည့္ အလုပ္သေဘာခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္တြင္ စင္ကာပူထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးေလးစားစားႀကိဳဆို ဆက္ဆံခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူကက်င္းပသည့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ( Singapore Lecture)အစီအစဥ္တြင္ ၄၃ ေယာက္ေျမာက္ ေဟာေျပာသူအျဖစ္ ၂၁ - ၈ - ၂၀၁၈ ရက္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာသည့္ေခါင္းစဥ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီး (Myanmar’s Democratic Transition : Challenges and Way Forward) ျဖစ္ပါသည္။

သူ႕ေဟာေျပာခ်က္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနအထားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခတ္အလိုက္ ပိုင္းျခားေျပာသြားပါသည္။ လက္ရိွရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလိုအပ္ေနသည့္ ျပည္ပရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပသြားပါသည္။ ပရိသတ္ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေျပေျပလည္လည္ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာႏႈန္းေပ်ာက္ကြယ္ေရးမ်ားသည္ကို လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမနာေစရန္ တျဖည္းျဖည္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
စင္ကာပူေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အစီအစဥ္သည္ နိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား အေလးထားနားေထာင္ၾကသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဟာေျပာမႈသည္ နိုင္ငံတကာတြင္ က်ဆင္းေနသည့္ ျမန္မာ့ပံုရိပ္ကိုအတိုင္း အတာတခုထိ ျပန္လည္ျမင့္မားလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ တဦးတည္းအာဏာခ်ဳပ္ကိုင္လ်က္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္ဘဲ တိက်ေကာင္းမြန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္မထားဘဲ စိတ္ကူးတည့္ရာ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အစိုးရအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနသူမ်ား၏ အသံနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားနိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းတခုကို စင္ကာပူခရီးစဥ္က ေပးလိုက္ေပသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရ ေအာင္ျမင္မည္ (သို႔မဟုတ္) က်ဆံုးမည္ဟု ေျပာရန္ အခိ်န္ မတန္ေသးပါ။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရအတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ နွစ္နွစ္ခန္႔က်န္ေနပါေသးသည္။ ေသခ်ာသည္ ကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ၀ကၤပါလမ္းကို ထြင္း ေဖာက္ထြက္ေနရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀ကၤပါသည္ သာမန္ ၀ကၤာပါမဟုတ္။ ေက်ာက္သားေက်ာက္ ေဆာင္တို႔ျဖင့္ အခိ်န္ယူ ႀကိဳတင္ထုဆစ္ထားသည့္ ၀ကၤပါသာ ျဖစ္ပါသည္။

ခင္ႏွင္းဦး

News Watch

COMMENTS

Name

art,1,article,1356,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8815,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18114,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၀ကၤပါလမ္းကို ထြင္းေဖာက္ေလွ်ာက္ေနရသည့္ သံမဏိႏွင္းဆီ
၀ကၤပါလမ္းကို ထြင္းေဖာက္ေလွ်ာက္ေနရသည့္ သံမဏိႏွင္းဆီ
https://3.bp.blogspot.com/-AU_gMd1xF_s/W4vTem3y91I/AAAAAAAAfRE/LP0E0SGrhPoUyVLu5Eh2iqNYrtFPJvTGQCLcBGAs/s640/Q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-AU_gMd1xF_s/W4vTem3y91I/AAAAAAAAfRE/LP0E0SGrhPoUyVLu5Eh2iqNYrtFPJvTGQCLcBGAs/s72-c/Q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/09/blog-post_43.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/09/blog-post_43.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy