အေမရိကန္ေလဆိပ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာအား စတင္အသံုးျပဳစက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ဒါလပ္စ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအား စစ္ေဆးေနစဥ္ (Photo: AFP)
မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာေၾကာင့္ အလြန္အကြၽံ ေစ့ေစ့စပ္စပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ္လည္း ၀ါရွင္တန္ရွိ ဒါလပ္စ္ေလဆိပ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳေနေသာ ယင္းစနစ္သစ္မွာမူ ခရီးသြားမ်ား ျပည့္က်ပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ အက်ဳိးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုဟု အမႊမ္းတင္ခံေနရသည္။
ဒါလပ္စ္ေလဆိပ္အရာရွိမ်ားသည္ မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္ေသာစနစ္သစ္ (Facial Recogition) ႏွစ္ခုကို စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ က စတင္ပြဲထုတ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္ခုမွာ အ၀င္အထြက္မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာမူ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာေသာ ခရီးသည္မ်ား၏ လက္ရွိပံုစံႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တူ၊မတူ တိုက္ေပးရျခင္းကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။
မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာအား အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း၌ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုျခံဳမႈအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုၾကားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ ေပၚေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားကမူ ထိုစနစ္သည္ ေစာင့္ရမည့္ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ တန္းစီရျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
“ဒီနည္းပညာက အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လ်င္ျမန္ၿပီး အသံုး ျပဳသူေတြအတြက္ အက်ဳိးျပဳပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရလြယ္ၿပီး အသံုးစရိတ္အရလည္း ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလာမႈရဲ႕ စာမ်က္ႏွာကို ေျပာင္းလဲလိုက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး ေကာ္မရွင္နာျဖစ္သူ ကီဗင္မက္ အလီနန္က ေလဆိပ္တြင္ သတင္း ေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္ေသာစနစ္ေၾကာင့္  ခရီးသည္၏မ်က္ႏွာကို ျမင္ႏိုင္႐ံုျဖင့္ ေလယာဥ္ေပၚတက္ခြင့္လက္မွတ္ယူသည့္အဆင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ ဟု သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ “သင့္မွာ သယ္စရာေတြ မ်ားေနမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးပါေနမယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေလယာဥ္ေပၚတက္ခြင့္လက္မွတ္နဲ႔ စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ QR ကုဒ္ရွာရတာ၊ ဖုန္းကို Refresh ျပန္ခ်ရတာေတြလည္း လုပ္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး” ဟု မက္အလီနန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ တစ္ခုေသာ စမ္းသပ္မႈအတြင္း Airbus A380 ေပၚသို႔ ခရီးသည္ ၃၅၀ တက္ႏိုင္ေရးသည္ မိနစ္ ၂၀ အတြင္း ၿပီးသြားခဲ့ေၾကာင္း ( ပံုမွန္အခ်ိန္၏ ထက္၀က္သာ ၾကာခဲ့ေၾကာင္း) သိရသည္။


စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ဒါလပ္စ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအား စစ္ေဆးေနစဥ္ (Photo: AFP)
■ ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရည္ရြယ္
ယခုစနစ္သည္ ခရီးသည္မ်ား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္အစစ္အမွန္ကို အသံုးျပဳေနျခင္းရွိ၊မရွိႏွင့္ အခ်က္အလက္အတုျပဳလုပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာေစၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္လာပါက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထဲမွ ပံုႏွင့္ အျပင္ပံုတိုက္ စစ္ေပးျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရးကို တိုးျမႇင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဒါလပ္စ္ေလဆိပ္တြင္ ထုိစနစ္ကို ၾသဂုတ္လလယ္ကတည္းက စတင္အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ စတင္အသံုးျပဳၿပီး သံုးရက္အတြင္းမွာပင္ အေမရိကန္သို႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတုျဖင့္၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ဘရာဇီး၊ ေဆာ္ေပၚလိုမွလာေသာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တစ္ခုျဖင့္ ၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္ႏွာခ်င္းတိုက္စစ္ေပးသည့္စနစ္ ေၾကာင့္ ၎သည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထဲမွ ဓာတ္ပံုႏွင့္ မတူညီမႈကို သိရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွာေဖြခဲ့ရာတြင္ ၎၏ဖိနပ္ထဲမွ ကြန္ဂိုသမၼတႏိုင္ငံ မွတ္ပံုတင္အစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ယခုစနစ္သစ္မ်ားသည္ ေလယာဥ္ေပၚတက္ေရးႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္သာ အသံုး ျပဳရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္  အျခားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဆက္ ႏႊယ္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဘယ္လိုအခ်က္အလက္သစ္ကိုမွ ေကာက္ယူ၊ စုေဆာင္းတာမ်ဳိး လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခရီးသည္ဟာ အစစ္အမွန္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က အတည္ျပဳလိုတာပါ”ဟု မက္အလီနန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒါလပ္စ္ေလဆိပ္သည္ ဆိုက္ေရာက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ မ်ားအသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ေလဆိပ္ ၁၄ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။
မက္အလီနန္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုစနစ္သည္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထဲမွ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ စက္ထဲတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဓာတ္ပံုမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တိက်မႈမွာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု သိရသည္။
တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ထို စနစ္မ်ား၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကာကြယ္မႈ အနည္းငယ္ သာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ညႊန္ျပၾကသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္မူ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ မ်က္ႏွာ သိမွတ္ႏိုင္ေသာစနစ္မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနၾကသည္။
မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အသံုးျပဳရာမွတစ္ ဆင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ပါ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသူ ေဂ်စတန္ေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဒါမ်ဳိးနည္းပညာေတြ ေလဆိပ္မွာ စတင္အသံုးျပဳရာကေနစၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ အပါအ ၀င္ ေနရာအားလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေနရပါတယ္”ဟု စတန္ေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://news-eleven.com/international/80406

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အေမရိကန္ေလဆိပ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာအား စတင္အသံုးျပဳ
အေမရိကန္ေလဆိပ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာအား စတင္အသံုးျပဳ
http://13.229.65.228/wp-content/uploads/2018/09/6a.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/09/blog-post_540.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/09/blog-post_540.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy