အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆူနာမီ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ မ်ားျပား ခဲ့သနည္း

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၌ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆိုနာမီ ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)
 ေပက်င္း ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ Central Sulawesi ျပည္နယ္ တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၌ ျပင္းအား ၇.၄ အဆင့္ ရွိ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဆူနာမီ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႕ အခ်ိန္ထိ ေသဆံုးသူေပါင္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ အထိ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေသဆံုးသူ စာရင္း ပိုမို ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၾကက္ေျခနီ ႏွင့္ လျခမ္းနီ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္း က အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ က ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြား လာႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ က ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ၏ ငလ်င္ေၾကာ ေပၚတြင္ တည္ရွိေနၿပီး မၾကာခဏ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း ၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း ႏွင့္ ဆူနာမီ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း တို႕ ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၌ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ဆူနာမီ က အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံ မ်ား ႏွင့္ အာဖရိတိုက္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား ကို ထိခုိက္ေစခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြား ေစခဲ့ရာ တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ က ထိခိုက္မႈ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ ဆူနာမီေၾကာင့္ ဆိုးရြားသည့္ ေဘးဒုကၡ ထပ္မံ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား က အဓိက အားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ တြင္ ဆူနာမီ သတိေပး စနစ္ ပ်က္ယြင္းေနျခင္း ႏွင့္ အခ်င္းျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၏ တည္ေနရာ အေနအထား ထူျခားမႈ တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ယခု အႀကိမ္ ဆူနာမီ ျဖစ္ေပၚမႈ ၏ ထူးျခားခ်က္ လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေအာက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ၌ တိုင္းတာေရး ကိရိယာ ၂၂ ခု ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဆူနာမီ တိုင္းတာေရး ႏွင့္ သတိေပး ကြန္ယက္ ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ယင္း တိုင္းတာေရး ကိရိယာ မ်ား က ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ အေျခအေန အာ႐ံုခံမႈ ကိရိယာ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အတိုင္းအတာ ေသးငယ္သည့္ ဖိအားေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို သိရွိႏုိင္ၿပီး ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ သဘာဝေဘး တာဆီးကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Sutopo Purwo Nugroho က ယခု အႀကိမ္ ဆူနာမီ ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ဆူနာမီ သတိေပး ကိရိယာ မ်ား က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္မႈ လံုးဝမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါ ဆူနာမီ တိုင္းတာေရး ကိရိယာ မ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕ မွာ ဖ်က္ဆီးခိုးယူျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕ မွာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ၏ ဆူနာမီ သတိေပး စနစ္ မွာ အဓိက အားျဖင့္ ငလ်င္တုိင္းတာေရး ကိရိယာ ႏွင့္ ဒီေရ အနိမ့္အျမင့္ တိုင္းတာေရး ကိရိယာ အေပၚ မွီခိုေနသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ University of Pittsburgh အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ ဌာန ပါေမာကၡ ၊ သဘာဝေဘး စီမံခန္႕ခြဲမႈ စင္တာ ဌာနမွဴး Louise K. Comfort က အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဆူနာမီ တိုင္းတာေရး ႏွင့္ သတိေပး ကြန္ယက္ ကို တည္ေဆာက္ စဥ္ ပါဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၄င္း က ဆူနာမီ သတိေပး သည့္ နည္းပညာ မွာ တည္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ကာ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ ဆူနာမီ ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာ ထပ္မံ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အတြက္ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာ မ်ားအား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၌ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆိုနာမီ ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၌ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆိုနာမီ ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၌ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆိုနာမီ ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)
ယခု ျဖစ္စဥ္ တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ မိုးေလဝသ ၊ ရာသီဥတု ႏွင့္ ဘူမိ႐ူပ ေအဂ်င္စီ က ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၃၄ မိနစ္ အၾကာ တြင္ သတိေပးခ်က္ အား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည့္ အတြက္္ လူမႈကြန္ယက္ တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ မိုးေလဝသ ၊ ရာသီဥတု ႏွင့္ ဘူမိ႐ူပ ေအဂ်င္စီ က ၄င္းတို႕ အေနျဖင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ပံုစံ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒီေရအနိမ့္အျမင့္ မွတ္တမ္းအရ ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ လြန္စြာ မထူးျခား ေသာေၾကာင့္ သတိေပးခ်က္အား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္  ဆူနာမီ ေၾကာင့္ သဘာဝ ေဘးေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုး ခံခဲ့ရသည္ မွာ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၈၀ ကြာေဝးသည့္ Palu ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဆူနာမီ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ Palu ၿမိဳ႕ ကမ္းေျခ ၌ လူေပါင္းမ်ားစြာ သဲေတာင္ျပင္ ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္ အား ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲ ေနၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ သဘာဝေဘး တာဆီးကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Sutopo Purwo Nugroho က သတိေပးခ်က္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ လူမ်ားက အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ ေတာ့မည္ ကို မသိရွိၾကဘဲ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွား ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ပညာရွင္မ်ား က Palu ၿမိဳ႕ ၏ ထူးျခားေပး တည္ေနရာ ႏွင့္ ပထဝီ အေနအထား တို႕ေၾကာင့္ ဆူနာမီ ဖ်က္ဆီးမႈ  စြမ္းအား ကို ပိုမို ျပင္းထန္ေစခဲ့ျခင္းသည္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ "SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS" အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ၊ Georgia Institute of Technology ပါေမာကၡ ဖိန္က်စ္ကမ္း(Peng Zhigang) က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ေျဖၾကားရာတြင္ Palu ၿမိဳ႕ က ပင္လယ္ဝ တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ေဘးႏွစ္ဖက္ ေတာင္တန္း မွာ ျမင့္မား ၿပီး အလယ္တြင္ နိမ့္ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ အသံခ်ဲ႕ ေျပာဆိုရာ တြင္ အသံုးျပဳ သည့္ ကေတာ့ ပံုသ႑ာန္ ၏ အဝ သဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဆူနာမီ အား ပိုမို ျပင္းထန္ေစခဲ့ၿပီး မထင္မွတ္ထားသည့္ ေဘးဒုကၡ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖိန္က်စ္ကမ္း က ယခု အႀကိမ္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ဆူနာမီ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ ငလ်င္ႀကီး ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုး တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ အဆင့္ ၇ မွ ၈ အထိ ငလ်င္ ေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡ ပံုစံ ဆူနာမီ မ်ား ျဖစ္ေပၚ ဖူးေသာ္လည္း လြန္စြာ ရွားပါးသည္ ဟု ငလ်င္ပညာရွင္မ်ား က ခံယူထားေၾကာင္း ေျပာၾကား ၊ ယခု အႀကိမ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ငလ်င္ သည္ ပါလူး-ခလူးစ္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာ ေပၚ မွ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္ Strike-slip earthquake တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ငလ်င္ မွာ လြန္စြာ ႀကီးမားသည့္ ဆူနာမီ မျဖစ္ေပၚ ႏုိင္ေၾကာင္း ပံုမွန္ အားျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားၾကေၾကာင္း ၊ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ငလ်င္ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပင္လယ္ ကမ္းျပင္ တြင္ ျဖစ္ပြား သည့္ အဆင့္ ၈ အထက္ ငလ်င္ က ဖ်က္ဆီးမႈ စြမ္းအင္း ျပင္းထန္သည့္ ဆူနာမီ ပိုမို ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခု အႀကိမ္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ Palu ၿမိဳ႕ အနီး ပင္လယ္ျပင္ တြင္ ၆ မီတာ ျမင့္မား သည့္ ပင္လယ္ေရလႈိင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ငလ်င္ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ က ငလ်င္ေၾကာင့္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ သို႕ ထပ္ဆင့္ ဖ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ႀကီးမား သည့္ ဆူနာမီ ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ေၾကာင္း မွန္းဆခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္း မွန္းဆမႈ မ်ားမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ အဆင့္တြင္ သာရွိၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1356,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8815,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18110,news,2842,opinion,794,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆူနာမီ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ မ်ားျပား ခဲ့သနည္း
အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆူနာမီ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ မ်ားျပား ခဲ့သနည္း
https://1.bp.blogspot.com/-aSGvdxTzXfQ/W7OIKbusS2I/AAAAAAAB_kw/h3zsGI2j0sE00_K1RlJW5Bjirt5mMpAeACLcBGAs/s400/15.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-aSGvdxTzXfQ/W7OIKbusS2I/AAAAAAAB_kw/h3zsGI2j0sE00_K1RlJW5Bjirt5mMpAeACLcBGAs/s72-c/15.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/10/blog-post_4.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/10/blog-post_4.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy