၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမတိုင္မီတြင္ ျမန္မာအေကာင့္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးမည္

ဘန္ေကာက္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၆

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္သည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္မီတြင္ အမုန္းစကား ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားႏွင့္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးသြားရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Straits Times က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အမွီအခိုကင္းလြတ္၍ လြတ္လပ္သည့္ သုေတသနအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ လူမႈတာဝန္ယူျခင္း စီးပြားေရးအဖြဲ႔(BSR) ၏ အကူအညီျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့ၿပီး ယင္းစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကားတြင္ အမုန္းစကားျဖန္႔ခ်ိမႈ၊ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ သတင္းမွားျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္တိုင္သည္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏မူဝါဒေရးရာ မန္ေနဂ်ာ အဲလက္စ္ဝါေရာ့ဖ္ကာက အသိေပးသြားခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာဝန္ထမ္းေပါင္း ၉၉ ဦးကို အလုပ္ခန္႔ထားၿပီျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း လူအခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ယင္းအဖြဲ႔အတြင္း ထပ္မံ ေပါင္းစည္းတာဝန္ေပးသြားမည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ သတင္းစီးဆင္းမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ အဓိက ပင္မရင္းျမစ္သဖြယ္ အေရးပါေနၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား အဆင္သင့္ ပါရွိေနျခင္းကလည္း သတင္းမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို အရွိန္ျမင့္တက္ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားၾကသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာေပအေပၚ အမွားအမွန္ အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမွာ ေရခ်ိန္နိမ့္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ၎တို႔အေနႏွင့္ စတင္တြက္ဆ၍ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ထပ္တိုးေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝါေရာ့ဖ္ကာက ဆက္လက္ ရွင္းျပသြားခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္သည္ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာအေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားက လႊင့္တင္ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအနက္မွ ေဖာ္ျပခ်က္ ၆၄,ဝ၀၀ ကို အမုန္းစကားျဖန္႔ခ်ိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ အေရးယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေကာင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသိေပးထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လအတြင္း၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ စာမ်က္ႏွာအပါအဝင္ အေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာစုစုေပါင္း ၂၀ ကို အၿပီးတိုင္ ပိတ္သိမ္းပစ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူမ်ားအၾကားတြင္ အမုန္းစကားျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ သတင္းမွားျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံထားၾကသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စိန္ေခၚမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလကိုဦးတည္၍ အရွိန္ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ထားၿပီး ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ လူဦးေရပမာဏ ၁၆ သန္းမွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

http://thevoicemyanmar.com/news/27989-rkp

COMMENTS

Name

art,1,article,1356,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8815,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18110,news,2842,opinion,794,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမတိုင္မီတြင္ ျမန္မာအေကာင့္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးမည္
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမတိုင္မီတြင္ ျမန္မာအေကာင့္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးမည္
https://4.bp.blogspot.com/-ev8gMe_RXU8/W-MH8hgymEI/AAAAAAAAfVg/ZCHEOgn4S-AaHAyWY5FTlGc1No0SpNr8gCLcBGAs/s400/Q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ev8gMe_RXU8/W-MH8hgymEI/AAAAAAAAfVg/ZCHEOgn4S-AaHAyWY5FTlGc1No0SpNr8gCLcBGAs/s72-c/Q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/11/blog-post_23.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/11/blog-post_23.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy