၅ ဧက ေအာက္သာ ေက်ာက္မ်က္တူးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေတာ့မယ္

အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူမႈကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒျပင္ဆင္
၅ ဧကနဲ႔ အထက္ တူးေဖာ္ထုပ္လုပ္တဲ့ အႀကီးစား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈေတြကို ပိတ္ပင္တဲ့ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

လုပ္ကြက္တစ္ခုကို ဧက ၅ဝ အက်ယ္အထိ အရင္က လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ခဲ့တာကေန အခု ဥပေဒသစ္အရ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အက်ယ္အဝန္းကို ကန္႔သတ္လိုက္တာ အျပင္၊ လုပ္ခြင့္ ကာလ လိုင္စင္သက္တမ္းကိုပါ ေလွ်ာ့ခ် ထားပါတယ္။

လိုင္စင္သက္တမ္းကို ၆ ႏွစ္ ခ်ေပးၿပီး ၆ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ အခ်ိန္ ေနာက္ ၆ ႏွစ္သက္တမ္း ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ခဲ့တာကေန အခုေတာ့ ၃ ႏွစ္ သာ လိုင္စင္ ခ်ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္သလို ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ သက္တမ္း တိုးခြင့္ ရွိမွာ ျဖစ္လို႔ လုပ္ကြက္ တစ္ခုကို အမ်ားဆုံး ၉ ႏွစ္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေျမဧက၊ လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္သက္တမ္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္တာဟာ ျပင္ပ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြ အေပၚမွာသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္တာ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရပိုင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာလည္း တေျပးညီ သက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။

အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ ဒီ တင္းက်ပ္မႈမ်ိဳးကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးသင့္သလား ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေပမယ့္ အဆုံးမွာေတာ့ အားလုံးအေပၚ တေျပးညီ ကန္႔သတ္ဖို႔ဘက္က အေလးသာ သြားခဲ့တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ဆိုပါတယ္။
လက္ႀကီးသမားေတြေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ေက်ာက္တူးခြင့္ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံး
 ေျမစာပုံၿပိဳလို႔ ေရမေဆးသမားေတြ အစုလိုက္ ေသရတာလည္း မၾကာခနျဖစ္ေနခဲ့
အခုလို ေက်ာက္စိမ္း အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ထိန္းခ်ဳပ္ရတာဟာ လက္ႀကီးသမား ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ ေနရာယူ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ နစ္နာေနရတာကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး ဧရာဝတီ တိုင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ဧကအေျမာက္အျမား ရယူၿပီး လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကတာကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ လုပ္ကြက္ေတြ အေနနဲ႔ ပထမ ရယူၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ နီးစပ္ရာ ကုမၸဏီႀကီးေတြ လက္ထဲ ေရာက္သြားခဲ့ၾကတာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခု အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ လုပ္ကြက္ ဆိုတဲ့ အႀကီးစား တူးေဖာ္မႈေတြကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္ဂ်ားယန္ ၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလမာေနာ္ေအာင္ကလည္း ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈေတြေၾကာင့္ အရင္က အႏွစ္ ၂ဝ တူးလို႔ ကုန္သြားႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အႏွစ္ ၅ဝ အထိ ဆြဲဆန္႔ၿပီး တူးလာႏိုင္မွာေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း သက္တမ္းကို တာရွည္လာေစမယ့္ အက်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာႏိုင္တယ္ လို႔လည္း ဦးလမာေနာ္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။
ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးေစတယ္ ဆိုတဲ့ ရွဴေထာင့္ကေနလည္း ေဝဖန္မႈေတြ ရွိခဲ့
လက္ႀကီးသမား ကုမၸဏီႀကီးေတြက ေျမဧက အေျမာက္အျမားေပၚ အႀကီးစား တူးေဖာ္တာဟာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစတယ္ ဆိုတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈေတြကိုလည္း အခုႏွစ္ပိုင္းေတြ အတြင္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားေနခဲ့ရပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းနယ္ေျမ ျဖစ္တဲ့ ဖားကန္႔မွာဆိုရင္ ႏွစ္စဥ္ ေရႀကီး ေရလႊမ္းတဲ့ဒဏ္ကို တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ တိုးၿပီး ခံစား ေနရတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာဆို ေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ ၅ ဧကေအာက္ အလတ္စား နဲ႔အေသးစား ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြသာ တူးေဖာ္ ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ေတြ ခ်ေပးတဲ့ အခါမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က အဆိုျပဳသူ ၃ ဦး ထက္မနည္း ပါဝင္တဲ့ ၉ ဦးထက္ မပိုေသာ ေက်ာက္မ်က္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕က ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ေတြ ခ်ထား ေပးရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကသာ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီ ဆိုရင္ စတင္ အသက္ဝင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ဥပေဒသက္ဝင္လာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိ တူးေဖာ္ေနတဲ့ ေက်ာက္တြင္းေတြ တူးခြင့္္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသြားတဲ့ အခါ ဥပေဒသစ္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.bbc.com/burmese

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၅ ဧက ေအာက္သာ ေက်ာက္မ်က္တူးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေတာ့မယ္
၅ ဧက ေအာက္သာ ေက်ာက္မ်က္တူးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေတာ့မယ္
https://2.bp.blogspot.com/-mAgALbEHZOU/XBnBDp_aEEI/AAAAAAACDlk/1QCqaDo0N1UlZRrazKkhkwlCXiEuh_p_gCLcBGAs/s400/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-mAgALbEHZOU/XBnBDp_aEEI/AAAAAAACDlk/1QCqaDo0N1UlZRrazKkhkwlCXiEuh_p_gCLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/12/blog-post_989.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/12/blog-post_989.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy