NLD ကုိ တခ်ိန္က တုိက္ခုိက္ခဲ့ဖူးသူမ်ား ပါတီ၏ အေရးပါေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ေရာက္ေန၍ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔ ေျပာ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ကုိ တခ်ိန္က တုိက္ခုိက္ပုတ္ခတ္ဖူးသူမ်ားသည္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ပါတီ၏ အေရးပါသည့္ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္အတြက္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ အထိုက္အေလ်ာက္ က်င့္သုံးေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။

''အခုအခ်ိန္မွာ မသိႏုိင္တာေတြအမ်ားႀကီးပဲရိွတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးလုိက္တဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကုိ တုိက္ခုိက္ပုတ္ခတ္ဖူးသူေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ အေရးပါတဲ့ေနရာအခ်ဳိ႕ေတြကုိ ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပုိၿပီးေတာ့ သတိထားၿပီးေတာ့ ဗဟုိကေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေရွ႕လုပ္ရပ္ေတြ၊ ဘာေတြကအစ စိစစ္ရတာေတြရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အခုလုိအေနအထားမ်ဳိးမွာ ဗဟုိကေန ထိန္းခ်ဳပ္မႈက ထိုက္သင့္သေလာက္ရိွေနဦးမယ္။ အခုအေျခအေနနဲ႔ အားလုံးကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးဖို႔ရာ မသင့္ ေသးဘူး''ဟု ၎က ေျပာသည္။

NLD ပါတီကုိ တုိက္ခုိက္ပုတ္ခတ္ဖူးသူမ်ားသည္ ပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္၊ ရပ္ေက်းအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေနရာမ်ားတြင္ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။ ''အထက္ပုိင္းကေတာ့ နည္းပါးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပုိင္းေတြမွာေပါ့။ အခုမွ ဝင္လာတဲ့သူေတြဆုိေတာ့ အထက္ပုိင္းေတာ့ မေရာက္ၾကတာမ်ားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ရပ္ေက်းအဆင့္ေတြမွာ အမ်ားႀကီးဝင္လာၾကတယ္။ အားလုံးမွားတယ္လုိ႔ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ အေသးစိတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ သူတုိ႔ကုိ တာဝန္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ နည္းနည္းေလး ထိန္းသိမ္းထားတဲ့သေဘာပါ'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးပါက NLD တြင္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။

''အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ၿပီးတဲ့ အေျခအေနမွာေတာ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈက သိသိသာသာ ပေပ်ာက္သြားမွာပါ။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပုိင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းေတြက ဒီမိုကေရစီျဖစ္လာၿပီ။ တရားစီရင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကလည္း ေျဖာင့္မတ္လာၿပီဆုိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗဟုိဦးစီးမႈေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုအေျခ အေနမွာေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈက ရိွေနဦးမွာပါ။ သေဘာထားေတြ ကြဲလြဲလြန္းသြားရင္ ညႇိႏႈိင္းရတာ အဆင္မေျပႏုိင္မုိ႔လုိ႔ပါ'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

NLD တြင္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ လြန္ကဲေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟူ၍ မၾကာခဏေဝဖန္ျခင္းခံေနရၿပီး ထုိေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ႏုနယ္ေသးခ်ိန္ျဖစ္၍လည္း ဗဟုိမွ အထုိက္အေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

''ဒီမိုကေရစီအသားက်ၿပီးသားႏုိင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကလည္း ေျဖာင့္မတ္တယ္။ ေနာက္ ျပည္သူေတြကလည္း ႏုိင္ငံေရးအသိ ႏုိးၾကားတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သတင္းမွားေတြကုိ အလြယ္တကူ ယုံတာမ်ဳိး၊ ေနာက္စိတ္ခံစားခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ထက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒအတုိင္းလုပ္ဖို႔အတြက္ကုိ လက္ခံတယ္။ အဲေတာ့ အဲလုိေနရာမ်ဳိးမွာ မီဒီယာေတြကလည္း သူ႔မီဒီယာအလုိက္ (ဆုိပါေတာ့ ဘက္လုိက္တဲ့ မီဒီယာရိွ ေကာင္းရိွမယ္)။ သုိ႔ေသာ္ အားလုံးၿခံဳလုိက္ရင္ မီဒီယာဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိေရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးကုိေရာ၊ အစုိးရကုိေရာ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရိွတယ္။ အဲဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခအထိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေတြ ပုိၿပီးေတာ့ခ်ေပးလုိ႔ရတယ္''ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးသည္ NLD ပါတီအာဏာ မရခင္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ေန သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးသည္ ထူးျခားျခင္းမရိွေသးေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားေနေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သမွ်မ်ားကုိ ျပည္သူကုိ ခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္က ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လင္းလင္းေအာင္

News Watch

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: NLD ကုိ တခ်ိန္က တုိက္ခုိက္ခဲ့ဖူးသူမ်ား ပါတီ၏ အေရးပါေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ေရာက္ေန၍ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔ ေျပာ
NLD ကုိ တခ်ိန္က တုိက္ခုိက္ခဲ့ဖူးသူမ်ား ပါတီ၏ အေရးပါေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ေရာက္ေန၍ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔ ေျပာ
https://3.bp.blogspot.com/-im4aP5Uxgck/XE2MHnZB6HI/AAAAAAAAfeI/KUu48eKR13MlexvCe3f59PhVeAJQbWsLwCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-im4aP5Uxgck/XE2MHnZB6HI/AAAAAAAAfeI/KUu48eKR13MlexvCe3f59PhVeAJQbWsLwCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/01/nld_27.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/01/nld_27.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy