"ေအာက္တန္းစားနိုင္ငံေရး" -သရ၀ဏ္(ျပည္)

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန ့မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ဒဂံုျမိဳ့နယ္ ျမိဳ့မေက်ာင္းလမ္း ၊ မိုင္ဒါကြင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၊လံုျခံဳေရးနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပါ ္သပ္လ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန့္က်င္ရွတ္ခ်ပြဲ တြင္ ဘူးလက္လွေဆြ (ေခါ ္) ဦးလွေဆြေျပာၾကားခဲ့သည့္စကားမ်ားမွာ အလြန္ရုန့္ရင္းၾကမ္းတမ္းသည္ ။ မူလက နိုင္ငံေရးခ်ြတ္ျခံဳက်ေနသူနွင့္ဖက္ျပိဳင္၍ေရးမေနေတာ့ဘူးဟု စဥ္းစားမိေသာ္လည္း ထုိဖရုႆ၀ါစာ အမုန္းစကားမ်ားေျပာၾကားမွုသည္ အစဥ္အလာလိုျဖစ္သြားမွာစိုးတာတေၾကာင္း ၊ အရည္အခ်င္းကင္းမဲ့သူမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးကိုအဆင့္အတန္းရွိရွိမလုပ္တတ္ေသာအခါ ေအာက္တန္းစားတိုက္ကြက္မ်ားကိုသံုးေလ့ရွိေၾကာင္း အားလံုးသိေစခ်င္သည္ကတေၾကာင္းတို့ေၾကာင့္ဤေဆာင္းပါးကိုေရးပါသည္ ။ဘူးလက္လွေဆြ၏မူရင္းေဟာေျပာခ်က္အခ်ိဳ့ကိုျပန္လည္ကိုးကားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ရိုင္းျပေသာအသံုးအနွုန္းမ်ားပါခဲ့လ်ွင္ ခြင့္လြွတ္ေစခ်င္ပါသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၅၄ အရမည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ မိုက္ရိုင္းေသာအသံုးအနွုန္းမ်ား ၊ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္သည့္ သေဘာမ်ားေျပာဆိုခြင့္မရွိပါ ။ ျပည္သူတို ့၏ကိုယ္က်င့္တ၇ားအက်ိဳးငွာျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားနွင့္မဆန့္က်င္ရ ဟု ဖြဲ့စည္းပံုဥပေဒတြင္ပါရွိသည္ ။ ဘူးလက္လွေဆြ၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ထိုေဘာင္ကိုေက်ာ္ေနသျဖင့္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပဳမူေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဘူးလက္လွေဆြတို့က်င္းပေသာအခမ္းအနားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၊လံုျခံဳေရးနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပါ ္သပ္လ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန့္က်င္ရွတ္ခ်ပြဲဟုအမည္တပ္ထားေသာ္လည္း စင္စစ္ မင္းကိုနိုင္ရွုတ္ခ်ပြဲသဖြယ္ျဖစ္ေနေပသည္ ။ ယခုပြဲသည္တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဟုေျပာေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ဦးမင္းကိုနိုင္တို့အား ဆန့္က်င္ရွုတ္ခ်ပြဲ သာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးလွေဆြကေျပာဆိုသည္ (စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ ၊စာမ်က္နွာ ၃ ၊ ၅.၂.၂၀၁၈)။ မည္သူမဆို နိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ အယူအဆေရးရာအရေသ္ာလည္းေကာင္းေ၀ဖန္ခြင့္ရွိသည္ ။ မၾကိဳက္လ်ွင္မၾကိဳက္ေၾကာင္းေျပာပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ။ သေဘာမတူလ်ွင္သေဘာမတူေၾကာင္းေျပာပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ။ သို ့ေသာ္ အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာကိုမေျပာပဲ ထိုသူ၏ခႏၥာကိုယ္အား ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခြင့္မရွိပါေပ ။ အထူးသျဖင့္ စာေရးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာက်န္ခဲ့မည့္ေဟာေျပာပြဲ ၊ရုပ္ရွင္ ၊ျပဇာတ္တို့တြင္ နာမည္တပ္၍လုပ္ခြင့္မရွိပါ ။ ထိုသို ့ ခႏၥာကိုယ္ ၏အျပစ္အနာအဆာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရွုတ္ခ် ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္းကို Body Shamingဟုေခါ ္ပါသည္ ။ ယဥ္ေက်းမွုရွိေသာသူတေယာက္သည္ထိုသို ့ေျပာဆိုေလ့မရွိပါ ။ကမၻာကလည္းလက္မခံ။ ဘူးလက္လွေဆြသည္ ယဥ္ေက်းမွုမရွိေၾကာင္းေပါ ္လြင္ထင္ရွားပါသည္ ။

ဦးလွေဆြသည္ ကိုမင္းကိုနိုင္အား နာမည္မွန္မေခါ ္ပဲခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ေခါ ္ေ၀ါ ္သည့္အေနျဖင့္ ေခါၾကီး ဟုစင္ေပါ ္မွေခါ ္ေ၀ါ ္ေဟာေျပာသည္ ။ သြားက်ိဳးသူကို သက်ိဳး ၊ သြားေခါ သူကိုသေခါ ၊ အရပ္ပုသူကိုဂ်ပု ၊ အရပ္ရွည္သူကိုေလာရွည္ ၊ ၀သူကို ဖက္တီးပုတ္ ၊၀က္ၾကီး ၊ ပိန္သူကို ငေဖာင္ရိုး၊ နဲနဲႏြဲ ့သူကို အေျခာက္စသည္ျဖင့္ ေခါ ္ျခင္းသည္ မိမိအခ်င္းခ်င္း အိမ္တြင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေခါ ္ေ၀ါၾကပါကကန့္ကြက္စရာမရွိ ၊ သို ့ေသာ္ အမ်ားသူငါၾကားသိနုိင္ေသာ ေဟာေျပာပြဲစင္ေပါ ္မွ ရွုတ္ခ်ေခါ ္ေ၀ါ ္ျခင္းမွာ ေအာက္တန္းက်ျခင္းသက္သက္ျဖစ္သည္ ။ ဦးလွေဆြအား ၾကပ္မျပည့္သူ ၊ စိတ္ပံုမွန္မဟုတ္သူ ၊ အမတ္ျပဳတ္ ၊အမတ္ရွံုး ၊ေရြးေကာက္ပြဲရွံုးေၾကာင္ေၾကာင္ေနသူ စသည္ျဖင့္ ေခါ ္ေ၀ါ ္ပါက ဦးေလွေဆြ (ေခါ ္)ဘူးလက္လွေဆြ ခံနိုင္မည္မထင္ ။ထို့ေၾကာင့္ မင္းကိုနိုင္အား ေခါၾကီးဟုေခါ ္ေ၀ါ ္ျခင္းမွာ အင္မတန္ရိုင္းပ်ေသာအျပဳအမူျဖစ္သည္ ။သို့ေသာ္ ဘူးလက္လွေဆြ၏ရိုင္းျပမွုကဤမွာတင္မရပ္ေသး ။ေအာက္ပါအတိုင္းမၾကား၀ံ့မနာသာမ်ားကိုဆက္လက္ေျပာၾကားေသး၏ ။
“အသက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိတဲ့သခင္ဘြဲ့ရလြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ ဗိုလ္မွူးၾကီးတေယာက္က က်ြန္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္ ၊ ဒီလိုဒီလိုပဲ အဘေရလို ့ ေခါၾကီးကဒီလိုဒီလိုေျပာတယ္လို ့ဆိုေတာ့ အဲဒိေခါၾကီးငါ့ဆီေခါ ္ခဲ့စမ္းပါကြာ ငါဖင္ခ်ခ်င္လို့ကြာတဲ့ ။အဲဒိေတာ့ပရိတ္သတ္ၾကီးကေရာ ေခါၾကီးကို ဘာလုပ္ခ်င္တုန္း “

“-င္ခ်ခ်င္တယ္ ။-င္ခ်မယ္ “

ထိုသို့အတိုင္အေဖာက္ေျပာၾကားသည္ကိုၾကားရေသာအခါ ဗ.က.ပ မ်ားေကာင္းစားစဥ္က ပဲခူးရိုးမထဲတြင္ တေယာက္နွင့္တေယာက္အတိုင္အေဖာက္ေတြလုပ္ကာ ျဖဳတ္ထုတ္သန္လမ္းစဥ္နွင့္ စိတ္ရူးထၾက၊ ဟစ္တီးရီးယား(Hysteria)ေခါ ္ စိတ္ေရာဂါေတြျဖစ္ခဲ့ၾကပံုမ်ားကို အမွတ္ရမိေပသည္ ။ယခုလည္းလာျပန္ေခ်သည္ ။ ကိုယ္မိုက္ရိုင္းသည္ကို ပရိသတ္ကိုပါဆြဲထည့္သည္ ။ ပရိတ္သတ္ကလည္း ဘူးလက္ၾကီးအလိုက် လိုက္ေအာ္ၾကသည္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီစကားမ်ိဳးသည္ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းတေယာက္ ၊ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတေယာက္ ၊ အထူးသျဖင့္ သမီးနွစ္ေယာက္၏ဖခင္ တေယာက္မေျပာသင့္မေျပာအပ္ေသာစကားျဖစ္သည္ ။ ၀ဋ္ဆိုသည္မွာလည္တတ္သည္ျဖစ္ရာ ဘူးလက္သမီးေတြကို အ၀ွာလုပ္ခ်င္သည္ ဆိုသူေတြေပါ ္လာခဲ့လ်ွင္ ဦးလွေဆြၾကီးဘာေျပာမည္နည္း။ ရိုင္းျပျခင္းသည္မေကာင္းပါ ။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေသာ ဒုစရိုက္ဆယ္ပါးတြင္ ၀ဇီကံဒုရိုက္ေလးပါးအထိပါ၀င္ေနေပသည္ ။
မုသာ၀ါဒ (ေခါ ္)မုသားေျပာဆိုျခင္း
ပိသုဏ၀ါစာ (ေခါ ္) ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ (ခ်စ္သူခ်င္းကြဲ ၊ မိမိအားခ်စ္လာေအာင္ ခ်စ္သူခ်င္းရန္တိုက္ေပးမွု)
ဖရုသ၀ါစာ(ေခါ ္) အယုတ္တမာဆဲဆိုမွု
သမၹပၹလာပ (ေခါ ္) ျပိန္ဖ်င္းေသာစကားကိုေျပာဆိုမွုမ်ားျဖစ္သည္ ။ ဘူးလက္လွေဆြစကားတြင္ထိုအရာမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေနရာ သူေသလ်ွင္လားရာဂတိေကာင္းနိုင္မည္မဟုတ္ေခ် ။

မည္သို့ပင္ရွိေစ ဘူးလက္လွေဆြေခါ ္ဦးလွေဆြ စကားထဲတြင္အသိတရားရလိုက္မိသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္ ။ ပထမအသိတရားမွာ တခ်ိန္ကအမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အမတ္ေဟာင္းတေယာက္၏ပါးစပ္မွ ဤမ်ွအထိအယုတၱအနတၱတို့ထြက္ေပါ ္လာသည္ကိုၾကားရျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၀တြင္ျပည္သူတို့မသိနိုးနားျဖင့္ျဖစ္ေစ မဲလိမ္မဲခိုး၍ျဖစ္ေစတက္လာေသာ ဟိုပါတီမွအမတ္မင္းမ်ား၏အရည္အခ်င္းမွာဤမ်ွသာပါလားဟူေသာအသိတရားျဖစ္သည္ ။ ေအာ္….သူတို့၏အရည္အခ်င္းကဤမ်ွသာပါလားဟုသိလိုက္ရျခင္းသည္ ျပည္သူတို့အတြက္အျမတ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးတို့တြင္ ေရွာင္ရမည့္ပါတီကိုကြဲကြဲျပားျပားသိသြားေစျခင္းသည္ ဘူးလက္ၾကီးကေပးေသာ အျမတ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဒုတိယအျမတ္ကားဤသို့ျဖစ္ပါသည္ ။ ငါတို ့နိုင္ငံကိုနွစ္္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သြားေသာအရာရွိၾကီးမ်ားစြာမွာ ယခုလို facebook ေတြ ၊ မီဒီယာေတြ ၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြမေပါ ္ေသးသျဖင့္သာသူတို့အေၾကာင္းကိုေရေရရာရာ မသိရတာ ၊ယခုေတာ့ ဘူးလက္ၾကီးအစြမ္းျဖင့္ အနွီပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုး၏အေတြးအေခါ ္ေတြမွာ ဘူးလက္ၾကီးတို့လို ၊ ျမစ္ထဲမွာနဂါးလိုက္ရွာသလိုလိုလုပ္ေနေသာ ဟိုလူၾကီးေတြလို ေပါေတာေတာခ်ာတာတာေတြပါလားဆိုတာသိလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဘူးလက္တို့အဖြဲ့လုပ္ကာမွ ပါတီလည္းသိကၡာက် ၊တပ္မေတာ္လည္းသိကၡာက်ရေသာအျဖစ္မ်ားျဖစ္သည္ ။

ဘူးလက္လွေဆြတို့စုေ၀းေသာပြဲသို ့ အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးေန၀င္း၏ေျမး ေအးေန၀င္း၊ ၁၁ မီးျငိမ္းေအာင္ေထာက္ခံမဲ ၁၁ မဲရခဲ့သည္ဆိုေသာ NDF မွၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ေပါင္းလာေသာ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ တို ့တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး မ.ဘ.သ ေခါ ္မရွိေတာ့ေသာအသင္းၾကီး၏ ဥေသ်ွာင္ဦး၀ီရသူကလည္း သ၀ဏ္လြွာေပးပို ့ဖတ္ၾကားခဲ့ေလ၏ ။ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ထိုသူအားလံုးမွာ ျပည္သူ ့ခ်ဥ္ဖတ္ေတြျဖစ္ေနတာေတြ ့ရေလသည္ ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္ကိုဆန့္က်င္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ေတြရပ္ၾကဖို့ကိုသာ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္ ။နိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရရွိသည္ ။အစိုးရတိုင္း၏လက္ေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ရွိသည္သာျဖစ္သည္ ။ မည္သည့္တုိင္းျပည္မွ ျပည္သူမ်ားသည္ ကိုယ့္တပ္မေတာ္ကိုကိုယ္မမုန္းၾကပါ ။ ထို့အတူမည္သည့္တိုင္းျပည္တြင္မွ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဟူ၍က်င္းပရိုးထံုးစံမရွိပါ ။ ေထာက္ခံပြဲဆိုသည္မွာ ကန့္ကြက္သူေတြ မေထာက္ခံသူေတြရွိေနသျဖင့္လုပ္ရသည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္ ။ ေထာက္ခံပြဲတို့ မဲဆြယ္ပြဲတို့ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကသာက်င္းပၾကရိုးထံုးစံရိွေလသည္ ။နိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေထာက္ခံမဲရရွိေရး ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ား၊ေထာက္ခံပြဲမ်ားက်င္းပေလ့ရွိသည္။ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏တပ္မေတာ္ကေတာ့ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးထဲ၀င္ပါေလ့မရွိပါ ။ထို့အျပင္တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တည္ဆဲအစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္ ။ အစိုးရအဖြဲ့တြင္ အရပ္သားပင္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဆိုတာရွိျပီး ထိုကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ ၾကည္းေရေလ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရွိေလသည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးသည္အထက္ကျဖစ္ျပီး ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သည္ ရာထူးအရကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ ေအာက္ကျဖစ္သည္ ။ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးသည္ ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္၏လက္ေအာက္ခံသေဘာျဖစ္ေနျခင္းမွာထူးျခားေပသည္ ။ အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္မွာတသားတည္းျဖစ္ေနသျဖင့္ သူမ်ားနိုင္ငံမ်ားတြင္တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဟူ၍သီးျခားက်င္းပၾကတာလည္းမၾကားမိေပ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မွ ထူးျခားေသာပြဲမ်ားကိုေတြ ့ရေလသည္ ။ စစ္ဆန့္က်င္ေရးပြဲမ်ားကား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္းရွိပါသည္ ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ ၊ အီရတ္နွင့္ျဖစ္ပြားေသာပင္လယ္ေကြ ့စစ္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ပြဲကိုမလိုလားသူ အေမရိကန္ သိန္းနွင့္ခ်ီ၍ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကပါသည္ ။ ထိုသို ့ စစ္ဆန့္က်င္ေရးလုပ္ျခင္းကိုလည္း တန္ျပန္၍ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲ ၊ စစ္ေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္သည္ ဟူ၍မၾကားဖူးေခ် ။ တပ္မေတာ္သည္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လ္သေဘာအရ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္မိမိအလုပ္ကိုမိမိလုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ျပီး အစိုးရကတိုက္ဆိုလ်ွင္တိုက္ ၊ အစိုးရက ရပ္ဆိုလ်ွင္ ရပ္ရံုပဲျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားအေနနွင့္ ေထာက္ခံမွုရေအာင္လုပ္ေနစရာမရွိေပ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲဆန္ဆန္ပြဲမ်ိဳးက်င္းပျခင္းက နိုင္ငံတကာအျမင္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တပ္ကိုမေထာက္ခံသူမ်ားရွိေနသေယာင္ ၊ တပ္သည္ အစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္မရွိပဲ သီးျခားဆန္ဆန္ျပဳမူေနသေယာင္ထင္ျမင္လာနိုင္သျဖင့္ ထိုေထာက္ခံပြဲမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ပင္သိကၡာက်ပါေသးသည္ ။

တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲတြင္ ( ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ၊လံုျခံဳေရးနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပါ ္သပ္လ်ွိဳေသြးခြဲေနသူမ်ားအား ဆန့္က်င္ရွတ္ခ်ပြဲ) တြင္လူတေယာက္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပါစင္နယ္ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္အခ်က္အလက္မ်ားကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေျပာဆိုျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ကို သိကၡာမတက္ေစပဲ ေရွ့ေနေဆာင္ကာမွေထာင္လံုးလံုးက်ဆိုေသာကိန္းဆိုက္ေစပါသည္ ။ ပဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မွု (personal attack)ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးအရ တန္းမရွိိသူမ်ားလုပ္ေလ့ရွိေသာအရာျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ သန့္ရွင္းဖဆပလနွင့္ တည္ျမဲဖဆပလကြဲၾကစဥ္ တည္ျမဲတို့သည္ သန့္ရွင္းမွ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ သခင္တင္ဆိုသူကို (ဦးနုအဖြဲ့အားသိကၡာခ်ခ်င္ေသာေၾကာင့္) မိန္းမတေယာက္နွင့္သမုတ္ျပီး မီးခြက္မွုတ္သခင္တင္ ဟူ၍နာမည္ေပးကာ ဂုဏ္သိကၡာခ်ခဲ့ဖူးသည္ ။ ထိုနည္းသည္ နိုင္ငံေရးေအာက္လမ္းနည္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အပုပ္ခ်ေျပာၾကစတမ္းဆိုလ်ွင္ လူတိုင္းေျပာတတ္ၾကသည္သာျဖစ္သည္ ။ ကိုယ့္အလွည့္က်ခံနိုင္ဖို့လည္းလိုသည္ ။ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိရမည္ ။ဥပမာအားျဖင့္ အမိယုတ္ေသာ္ပါးစပ္ၾကမ္း၏ ၊ အဖယုတ္ေသာ္ ကိုယ္အမူအရာၾကမ္း၏ ဆိုရိုးရွိေပသည္ ။ ဦးလွေဆြအေမသည္ေက်ာက္ဆည္မွအမဲသားေရာင္းသူျဖစ္ေၾကာင္းလူအမ်ားကေျပာလာလ်ွင္ လည္းေကာင္း၊ ဦလွေဆြသည္ ဆယ္တန္းကို (ခ)စာရင္းနွင့္သာေအာင္ျမင္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ဦးလွေဆြသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရွံုးနိမ့္မွုေၾကာင့္စိတ္ကေယာက္ကယက္ျဖစ္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေျပာလာလ်ွင္ျဖစ္ေစ နာမိေပမည္ ။ တကယ္ေတာ့ထိုအရာမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမ်ားသာျဖစ္၍ အဆင့္အတန္းရွိသူမ်ားအားလံုးမေျပာၾကေပ ။

အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာနိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ မိမိထက္သာသူကိုေနရာေပးလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ထားနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္သျဖင့္မိမိကိုေက်ာ္တက္အနိုင္ယူသြားသူကို ၀မ္းပန္းတသာလက္ဆြဲနွုတ္ဆက္ဂုဏ္ျပဳနိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ ငါနွစ္တၾကိမ္ အနိုင္ရပါတီမ်ားအစိုးရျဖစ္လိုက္ ၊ ျပဳတ္က်လိုက္ျဖစ္ေနစျမဲျဖစ္ရာ မိမိရွံုးနိမ့္ေသာအခါ ဘာေၾကာင့္ျပည္သူလူထုကမၾကိဳက္တာလဲဟူေသာအေျဖကိုရိုးရိုးသားသားရွာနိုင္ဖို့လိုေပသည္ ။ ျပည္သူလူထုသည္ သူတို့အေပါ ္ေမာက္မာေသာ ၊ ျပည္သူလူထုအေပါ ္မရိုးသားေသာသူမ်ားကိုအလိုမရွိေပ ။အျခားနိုင္ငံမ်ားနွင့္္မတူပဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ နွစ္ ၅၀ နီးပါးခန့္ေနခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္၍ စစ္တပ္လက္ေအာက္သို ့နိုင္ငံျပန္ေရာက္သြားမွာကို ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကေၾကာက္ၾကသည္ ။ ထိုေၾကာက္စိတ္နွင့္အတူ စစ္၀ါဒကို အလြန္အမင္းေထာက္ခံလာေသာမည္သူကိုမဆို ျပည္သူလူထုက ဆန့္က်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ဤစိတ္ခံစားခ်က္ကို စစ္တပ္မွစစ္တပ္ လုပ္ေနေသာ နိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ့နွင့္ ရွင္ျပဳတုန္းကေရြွထီးေဆာင္းခဲ့ရသူအခ်ိဳ့ နားလည္ဖို့လိုမည္ျဖစ္သည္ ။

ျပည္သူလူထုသည္ ဦးေန၀င္းမ်ိဳးဆက္ျပန္ေနရာရလာမွာကိုလည္းမၾကိဳက္ေတာ့ ၊ ဦးသန္းေရြွတို့ျပန္လာမွာကိုလည္းမလိုလားေတာ့ ၊ဦးခင္ညြန့္တို့ကိုလည္းေအာ္ေၾကာလန္ခဲ့ျပီ။ ဘူးလက္လွေဆြတို့ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္တို့လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနည္းျဖင့္ လြွတ္ေတာ္သို ့ျပန္လာနိုင္စရာအေၾကာင္းမျမင္ေတာ့ ၊ ဦး၀ီရသူလည္း အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ဆိုေသာစကားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုမွိုင္းတိုက္၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ ။ဘုရားသူခိုးၾကည္လင္းတို့ကို ေထာက္ခံေန၍လည္း သူခိုးနွင့္တဂိုဏ္းတည္းျဖစ္ရံုမွလြဲ၍ ဘာမွျဖစ္လာေတာ့မည္မဟုတ္ ။ ဟိုေနရာစုစု သည္ေနရာစုစု လူစုၾက၍ ျမန္မာျပည္ၾကီးဆူဆူပူပူျဖစ္မွ ငါတို့ျပန္လာလို့ရမည္ဆိုေသာ ခပ္ညံ့ညံ့ ဇာတ္ညြွန္းမ်ိဳးနွင့္ ဇာတ္ေဆာင္လုပ္၍ရမည္မဟုတ္ေတာ့ ။ စစ္ပြဲေတြရွိမွအေနအစားေခ်ာင္မည္ဆိုေသာ ခပ္ညံ့ညံ့စိတ္မ်ိဳးကလည္း ျမန္မာမွာေရာ၊ ကမၻာမွာပါ္အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ ။အဆိုးတကာ့အဆိုးဆံုးက လူတေယာက္ကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ့ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို့ေအာက္တန္းစားနိုင္ငံေရးမ်ိဳးကို ဦးေနွာက္ပံုမွန္ရွိသူမည္သူတဦးတေယာက္ကမွအားေပးေထာက္ခံမွာမဟုတ္ ။ ဤေခါက္ရိုးက်ိဳး ဖန္တရာေတေနေသာဇာတ္လမ္းမ်ိဳးမွာ ရူးေနသူမ်ား၊ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ အရုးလက္မွတ္အဆင္သင့္ကိုင္ထားကာ အေျခအေနမေကာင္းမွ လက္မွတ္ထုတ္ျပမည့္သူမ်ားမွတပါး လူေကာင္းသူေကာင္းေတြကလံုး၀လက္မခံေတာ့ပါေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရေပသည္ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: "ေအာက္တန္းစားနိုင္ငံေရး" -သရ၀ဏ္(ျပည္)
"ေအာက္တန္းစားနိုင္ငံေရး" -သရ၀ဏ္(ျပည္)
https://1.bp.blogspot.com/-T7Hm-EBzeOU/XGBYtCVoaxI/AAAAAAAAfkA/UhPqCBX5a9U78FfaBES2BGLtxU4eswaDACLcBGAs/s400/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-T7Hm-EBzeOU/XGBYtCVoaxI/AAAAAAAAfkA/UhPqCBX5a9U78FfaBES2BGLtxU4eswaDACLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_11.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_11.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy