ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔အဆို လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေစာလ်င္စြာျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတရပ္ဖဲြ႔စည္းေရး အေရးၾကီး အဆုိကို ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ မဲခြဲ အတည္ျပဳလုိက္ပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကကို ပူးေပါင္းေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းကႏိုင္ငံေရး ပါတီအသီးသီးနဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕က ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အခ်ိဳး က် ထည့္သြင္းဖဲြ႔စည္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္နာယကကေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္းရဲ့ သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေစာလ်င္စြာျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းေရး ဆိုင္ရာအေရးၾကီးအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အဂၤါေန႔က အက်ိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ျပန္လည္းရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ မဲခဲြဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က အေရးၾကီးအဆုိကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒ ၆၆ နဲ႔အညီ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုရရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္လုိ႔ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မေတြနဲ႔လည္း ၿငိစြန္းျခင္းမရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါတယ္။

“ဒီအဆိုတင္သြင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက ေရွးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားသည့္အတုိင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး သေဘာ တူညီမႈရရိွတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုရရိွသည္အထိ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တင္သြင္းတာကို ေတြ႔ရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တာဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ျခင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆ တို႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ မွ ၁၄၃ အထိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ ”

အဲဒီလုိရွင္းလင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာေတာ့ ေထာက္ခံမဲ ၄၁၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၉၁ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၆ မဲ နဲ႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းေရးဆိုင္ရာ အေရးၾကီးအဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကို ဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က တာ၀န္ေပးအပ္ၿပီး ေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

“အဆိုအတည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရတူညီမွ်တစြာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေရအတြက္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ့ ဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာ ဒုတိယနာယကကို တာ၀န္ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အခ်ိဳးက် ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ”

ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးနဲ႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖိတ္ေခၚ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ေရး၊ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ့တာ၀န္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ သက္တမ္းေတြကိုလည္း သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းၿပီး ေကာ္မတီရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ဖို႔ရိွေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္က အဂၤါေန႔မွာ ေျပာထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္ ေခတၱနားခ်ိန္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းေရးမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရိွေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေကာ္မတီဖဲြ႔ဖုိ႔လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္ေလ။ အဲဒီေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဘယ္လုိဖဲြ႔မယ္ဆုိတာ ၀ုိင္း၀န္းၿပီးေဆြးေႏြးမွာေပါ့။ ေကာ္မတီမွာပါတဲ့ ဦးေရေတြရဲ့ အခ်ိဳးေတြ က ဘယ္လုိပါမယ္ဆုိတာရယ္၊ ေကာ္မတီရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရယ္၊ ေကာ္မတီရဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြရယ္၊ ဒါေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိလာမွပဲ ဆက္လက္ၿပီးေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေသာ္လည္းေကာင္း ပါမွာေပါ့။ ဒီေကာ္မတီဘယ္လုိ ဖဲြ႔ၾကမလဲ၊ ဘယ္လုိေတြ လုပ္ၾကမလဲ ေဆြးေႏြးမွာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒါ တက္ရမွာေပါ့။”

အေရးၾကီးအဆုိတင္သြင္းတဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က အဆိုကို ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပါ၀င္မဲေပးတာမရိွခဲ့ေပမဲ့ ဒီကေန႔ ေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းေရးအဆုိကို မဲခဲြ အတည္ျပဳရာမွာေတာ့ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ပါတယ္။
https://burmese.voanews.com/

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔အဆို လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ
ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔အဆို လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ
https://gdb.voanews.com/3889BA19-60C5-4965-8761-3EF6CC633AA4_w1023_r1_s.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_21.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_21.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy