လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေငြအသျပာမ်ား အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕

တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကဝင္ေပါက္မူဆယ္ၿမိဳ႕၏ညစ္ပတ္ေပေရေနေသာ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ 'ပန္ေဆး'ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မွ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား ဥဒဟိုသြားလာေနၾကသည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္လက္နက္မ်ား၊ ေလာင္းကစား႐ံုမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ၎တို႔ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖန္႔ခ်မႈမျပဳရန္သေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ KIA ႏွင္ TNLA အပါအဝင္ ယင္းေဒသ၌လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကားႏွစ္ရွည္လမ်ားပဋိပကၡတခုတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဌာေနျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားကို ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏နယ္စပ္ၿမိဳ႕မူဆယ္ကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕က အုပ္စီးထားသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းတို႔အနက္ 'ပန္ေဆး'အဖြဲ႕သည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၏ အင္အားအႀကီးဆံုးျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ တဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ပန္ေဆးအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး အမ္-၁၆ ႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊ ကာလက္ရွ္နီေကာ့ဗ္႐ိုင္ ဖယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထားၾကသည္။ ပန္ေဆးျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕တြင္ ကုိယ္ ပိုင္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၊ စီးကရက္စက္႐ံုမ်ား၊ ကာရာအိုေကဘားမ်ားရွိသည္။ စီနီယာပန္ေဆးအဖြဲ႕ဝင္ တဦးက ၎တို႔အဖြဲ႕သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အျခားဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္ သက္ျခင္းမရွိဟု ေျပာၾကားသည္။ မူဆယ္ရွိ အျခားျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားနည္းတူ ပန္ေဆးအဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ရွိသည္။ အျပန္အလွန္အေနႏွင့္ တစံုတခုေသာအတိုင္းအတာထိ လြတ္လပ္ စြာလႈပ္ကိုင္ခြင့္ရသည္။ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသူမ်ားအျဖစ္ ၫႊန္းဆိုၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာသူပုန္အုပ္စုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာစိစစ္သူေဒးဗစ္ မက္သီဆန္က မူဆယ္ၿမိဳ႕၏တရားမဝင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေနာက္ကြယ္၌ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားေရာ၊ သူပုန္မ်ားပါ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။ ''သူတို႔ဟာ ေသနတ္ေတြကိုင္ေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕ပတ္ကာ ကားေမာင္းေနၾကတယ္။ ေလာင္းကစား႐ံုေတြကို ဖြင့္ ထားၾကတယ္။ ယာဘမူးယစ္ေဆးေတြေရာင္းေနၾကတယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာကုန္သည္မ်ားသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဆန္၊ ငါး၊ သစ္သီးမ်ားတင္ပို႔သည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းသည္။ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာအၾကား တရားဝင္ကုန္ သြယ္မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈထက္ စိတ္ၾကြေဆး၊ ဘိန္း၊ တိရစၧာန္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း စသည့္တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈက မူဆယ္တြင္အဆမတန္ ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုန္ကားႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မွထြက္ခြာသြားေသာ ကုန္ကားႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ မ်က္စိေအာက္မွာပင္ ၿမိဳ႕အျပင္ ဘက္ တရားမဝင္အေကာက္ဂိတ္မ်ားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကသည္။ ၿမိဳ႕အတြင္း၌ သံဆူးႀကိဳးမ်ားကာရံထားသည့္ အုတ္တံတိုင္းမ်ားေနာက္ကြယ္၌ ေလာင္းကစား႐ံုမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မ်ားျဖန္႔ခ်ထားသည္။ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားတြင္ ကြန္ဒံုးမ်ားလိုသေလာက္ေပးေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ အေပါစား ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ားတြင္ ပ်ားပန္းခတ္မွ်သြားလာေနၾကသည္။ မူဆယ္ၿမိဳ႕သည္ နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးကားဒ႐ိုင္ဘာမ်ား စခန္းခ်ရာေနရာျဖစ္ၿပီး မေကာင္းတာမွန္သမွ် အကုန္လုပ္ႏိုင္ေသာၿမိဳ႕အျဖစ္ လည္း နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနသည္။

ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ရပ္ဝန္းတခု၊ လမ္းေၾကာင္းတခုစီမံကိန္းအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပံုေအာဝင္လာေသာေၾကာင့္ မူဆယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခအၾကားလမ္းေၾကာင္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ရွိသည္။ ဤအခ်က္က ၿမိဳ႕၏ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုစည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္ အတည္းအုပ္စု (ICG) က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕ကိုျဖတ္၍ ေငြေၾကးမ်ားစီးဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ယင္းေငြေၾကးအနည္းငယ္ခန္႔သာ ၿမိဳ႕လူထုထံ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ၿမိဳ႕ေနလူထုကေတာ့ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ား၊ သူပုန္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား၊ အေသးစား ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားအၾကား ေန႔စဥ္လိုပင္ညႇပ္ပူးညႇပ္ ပိတ္ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနၾကရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ညဘက္ အျပင္ထြက္ရမွာေၾကာက္တယ္''ဟု ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းရွင္၊ ကေလးႏွစ္ ေယာက္ဖခင္ ကိုေက်ာ္ဇင္လတ္က ေျပာျပသည္။ ၿပီး ခဲ့သည့္ေမလက နယ္စပ္အနီးတံတားတစင္းေပၚတြင္ ပန္ေဆးျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ TNLA အၾကား ၈ နာရီ ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ရာ အရပ္သား ၁၅ ဦးအပါအဝင္ လူ ၁၉ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။
''ဒီအေဆာက္အအံုနံေဘးမွာပဲ ရဲအရာရွိတဦးပစ္သတ္ခံခဲ့ရတယ္''ဟု NGO တည္ေထာင္သူ ဦးေသာင္းထြန္းက တံတားကိုသတိျဖင့္ ကားျဖတ္ေမာင္းရင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ မူဆယ္ၿမိဳ႕ကိုစစ္တပ္၊ ျပည္သူ႕စစ္ အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕၏တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိယ္တိုင္သြားလာဖို႔မျဖစ္တဲ့ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ေနရာေတြရွိတယ္''ဟု ရဲအရာရွိတဦးက ညည္းညဴေျပာၾကားသည္။

S.M
Ref: (South China Morning Post)

News Watch

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေငြအသျပာမ်ား အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕
လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေငြအသျပာမ်ား အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕
https://3.bp.blogspot.com/-29Uq6uRlM0Y/XFr--v8l-OI/AAAAAAAAfig/F7S8xg8Yedwkc-zPSL6bzHyeZz2pT_5IQCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-29Uq6uRlM0Y/XFr--v8l-OI/AAAAAAAAfig/F7S8xg8Yedwkc-zPSL6bzHyeZz2pT_5IQCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_29.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_29.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy