“၅၉(စ)တို႔၊ ၄၃၆ တို႔ျပင္ဆင္မယ့္အထဲမွာ ပါလာမွာပါ ...” (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)

ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုတခုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ ၫြန္႔က တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔၏အဆိုကို တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးသူ ၆ဝ၁ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၉၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲျဖင့္ အဆိုကိုလက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးျပင္ပတြင္ပါ အေခ်အတင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၎အဆိုႏွင့္ပတ္ သက္၍ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ႏွင့္ News Watch က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္။

ေမး-ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းဖို႔အဆိုတင္ျဖစ္ခဲ့ပံုကို ေျပာျပေပးပါ။

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုၿပီ။ ဘယ္အပိုဒ္ေတြကို ျပင္မလဲ။ ဘယ္လိုျပင္မလဲ။ ဘယ္ဟာေတြကို ဒီအတိုင္းပဲထားမလဲဆိုတဲ့ဟာကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္လို႔ မူၾကမ္းတခုေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုေနပါၿပီ။ လုပ္တဲ့အခါမွာ တပါတီတည္း၊ တဖြဲ႕တစုတည္းကလုပ္တာက မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲလိုလုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းအေနနဲ႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္တဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႕ရပါမယ္။ ဖြဲ႕ရင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္းပါလာမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ကိုယ္စားျပဳသူေတြပါလာမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ဘာေတြ ကိုျပင္မယ္။ ျပင္မယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္လိုျပင္သင့္သလဲဆိုတဲ့ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ေကာ္မတီ ရဲ႕ သေဘာထားေတြ ကို ျပဳစုရမယ္။ ဒီလိုျပဳစုတဲ့အခါမွာ အားလံုးနဲ႔တထပ္တည္းက်တာေတြလည္းရွိႏုိင္သလို သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြလည္း ရွိလာႏုိင္တာေပါ့။ ဒါကိုဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ရမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြပါမလဲ။ ဘယ္လို အႀကံဥာဏ္ေတြရယူမလဲဆိုတာေတြကလည္း ေကာ္မတီက လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕ဖို႔ အဆိုတင္တာပါ။

ေမး-ဒီအဆိုတင္တဲ့အေပၚမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္တာကို ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕က ကြၽန္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးအဆိုတင္တဲ့ကိစၥအေပၚမွာ တိုက္႐ိုက္တင္တယ္လို႔ နားလည္မႈလြဲၿပီး ခုလိုကန္႔ကြက္တာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ၂၉-၁-၂ဝ၁၉ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၆၆)အရ တင္သြင္းတာပါ။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာက အခန္း ၁၂ မွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ရွိတယ္ေလ။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ မွာ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅ တို႔မွာေပါ့။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ၄၃၃ အပိုဒ္ (က)မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္တင္သြင္းတဲ့ အဆိုကိုဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္နဲ႔ တင္သြင္းရမယ္လို႔ဆိုတယ္။ ၄၃၃ (ခ)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းတဲ့အခါမွာ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ အျခားအဆိုေတြမပါရဘူး လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ၄၃၄ မွာက် ေတာ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာပဲ တင္ရမယ္။ ၄၃၅ မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက တင္လာမယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ၄၃၆(က)တို႔ (ခ)တို႔ကေတာ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရမွာနဲ႔ မလုပ္ရမွာခြဲျခားထားတာေပါ့ေနာ္။ မေန႔က ကန္႔ကြက္မႈကိုၾကည့္ရတာက ကြၽန္ေတာ္နားလည္လိုက္တာက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်င္ တာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း မူၾကမ္းတင္မယ္လို႔ သူတို႔ထင္သြားပံုေပၚပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္လိုက္တာက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမူၾကမ္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တဦးတည္းက မေရးခ်င္ဘူး။ ေရးလို႔လည္း သင့္ေတာ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ တပါတီထဲက တဦးတေယာက္ထဲက လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္းတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းလုပ္ခဲ့တာပါ။
အေရးေပၚတင္ရတယ္ဆိုတာက လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥလည္း ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူူလူထုအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥလည္း ျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရမယ့္ကိစၥ လည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ (၆၆) မွာ အဲလိုေဖာ္ျပထားလို႔ ကြၽန္ေတာ္က နည္းဥပေဒ (၆၆) အရ တင္တာပါ။

ေမး-ဒီေကာ္မတီကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းသြား ဖို႔ရွိလဲဆရာ။ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ေကာ္မတီမွာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ေတြပါမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အခ်ဳိးက်ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီဝင္အေရအတြက္ကို အတိအလင္းခန္႔မွန္းထားတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ရွိရင္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာလို႔ မသင့္ပါဘူး။ ေကာ္မတီကို ဘယ္ႏွေယာက္နဲ႔ဖြဲ႕မလဲ၊ ဖြဲ႕ၿပီးရင္ ဒီေကာ္မတီရဲ႕တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္က ဘာေတြ လဲ၊ အခုအဆိုေအာင္ျမင္သြားၿပီ။ 'ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းဖို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ အဆိုအတည္ျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲစဥ္းစားရမွာက ဒီေကာ္မတီကုိ အခ်ဳိးညီမွ်တမႈရွိေအာင္ ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္နဲ႔ ဖြဲ႕သင့္တယ္။ ပါတီအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးေတြနဲ႔ ခ်ရမွာေပါ့။ ဘယ္ႏွေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းမယ္ဆိုတာမ်ဳိးလုပ္ရင္ မေကာင္းဘူးေလ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲက ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါဝင္ရပါမယ္။ တခ်ဳိ႕တေယာက္ထဲအႏုိင္ရတဲ့ပါတီေတြရွိ တယ္ေလ။ အားလံုးပါဝင္ေစမယ့္ ေကာ္မတီတရပ္ပါ။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အခ်ဳိးက်ပါဝင္မယ့္ ေကာ္မတီတရပ္ထူေထာင္မွာပါ။

ေမး-ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္မယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္အခ်က္ ဘယ္ပုဒ္မေတြကို အဓိကထားျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမလဲ ခင္ဗ်။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္ၿပီးၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ဆက္သြားဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲေတြ၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသးတဲ့အခ်က္ေတြ၊ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔မရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ပါေနတယ္။ ဘယ္ဥပေဒေတြျပင္မလဲလို႔ မေျပာတာက ေျပာလို႔မရဘူးဆိုတာထက္ ေျပာလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ က်န္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထား ကုိ ဥေပကၡာျပဳသလုိျဖစ္မယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုထဲမွာ ျပင္ဆင္ရမွာေတြေတာ့ရွိေနၿပီဆိုၿပီး ခ်ျပလိုက္ တာေပါ့ေနာ္။ ဒါကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ေလ့လာၾကည့္ၾကမယ္။ ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့ပုဒ္မေတြက ဘာေတြရွိသလဲ။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အံဝင္ခြင္က်မရွိတဲ့ ပုဒ္မေတြက ဘာေတြလဲ။ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္နဲ႔ check and balance လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တိမ္းေစာင္းေစမယ့္ပုဒ္မေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာျပန္ရွာၾကမွာေပါ့။
၅၉(စ)တို႔ ၄၃၆ တို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ စဥ္းစားမယ့္အခ်က္ထဲပါလာမွာပါ။ ဘာေတြကို ျပင္မယ္၊ ေျပာင္းမယ္ဆို တာမ်ဳိးက်ေတာ့ အႏုိင္ရပါတီျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ေတာ့ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အားလံုးတုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ျပင္သင့္တာျပင္၊ ေျပာင္းသင့္တာေျပာင္းေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ လုပ္ခ်င္လို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ေကာင္းေအာင္ဘာလုပ္မလဲ။ ဒီသေဘာတရား(ခသညခနစအ) နဲ႔ သြားခ်င္လုိ႔ အဆိုတင္ခဲ့တာပါ။

ေမး-အဆိုကို မဲခြဲတဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕က မဲမေပးတဲ့အေပၚမွာေရာ ဆရာဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕က မဲ မေပးတဲ့အေပၚမွာ သူတုိ႔က ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လုပ္တာေလ။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေျပာတာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ လက္ခံတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီဖုိ႔ပဲလိုတယ္။ ေျပာတယ္ေနာ္။ ဆုိေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သူတုိ႔အျငင္းမပြားဘူးဆိုတဲ့ေျပာ စကားပါလာတာေၾကာင့္ မဲမေပးေပမဲ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈလုပ္ရင္ေတာ့ ျပန္ပါလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေမး-၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ပိုင္သ ေဘာထားအျမင္ကိုလည္း ေျပာျပေပးပါဦးခင္ဗ်။
ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားအျမင္နဲ႔ေျပာရရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွင္သန္ေစခ်င္ပါတယ္။ လိုက္ ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတခုလည္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း တရားေသႀကီးဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္ အေသဆြဲကုိင္ထားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲလာေနၿပီျဖစ္တဲ့အေျခအေန၊ တုိးတက္လာေတာ့မယ့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေျပာင္းသင့္တာေျပာင္း၊ ျပင္သင့္တာျပင္ေပါ့။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွအျငင္းပြားစရာမရွိပါဘူး။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ပဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေရာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ အဆင့္တခုထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အျငင္းပြားစရာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရပ္ေနလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္လာမွာလဲ။ ပင္လံုညီလာခံမွာလည္း တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးေတြက ဒါေတြပဲေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ ဒီဘက္က ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာကုိအေထာက္အကူျပဳသြားမလဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါတယ္။
''ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အလံုးစံုျပင္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္တာကို ျပင္မွာပါ။ ၂ဝ၁၃ တုန္းက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ေရး မွာလား၊ ျပင္ဆင္မွာလား ေမးခဲ့တယ္ေလ။ ျပင္ဆင္ဖို႔ ရာ လုိလားပါတယ္လုိ႔ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေျဖခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပင္ဖုိ႔လုပ္တာပါ။ ဖက္ဒရယ္ ကုိသြားတဲ့အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြ ရွိလာ ေတာ့မယ္။ ဒီအခါမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုက အမ်ား ႀကီးေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္အတုိင္း သြားေနတာေလ။ ဆုိေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႀကီးကုိ ဒီအတုိင္းကုိင္ထားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ေကာင္းတာေတြယူ၊ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အေျခ အေနနဲ႔ကုိက္ညီတာေတြထည့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လတ္ တေလာကာလထဲမွာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီလို႔ တြက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ တာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
.
Credit... News Watch

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: “၅၉(စ)တို႔၊ ၄၃၆ တို႔ျပင္ဆင္မယ့္အထဲမွာ ပါလာမွာပါ ...” (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)
“၅၉(စ)တို႔၊ ၄၃၆ တို႔ျပင္ဆင္မယ့္အထဲမွာ ပါလာမွာပါ ...” (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)
https://3.bp.blogspot.com/-FM6b26j6WLA/XFhXVChPWtI/AAAAAAAAfhs/WM68FpUeLMIeeY6iE5RZEM9xJcUtlSfSACLcBGAs/s640/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FM6b26j6WLA/XFhXVChPWtI/AAAAAAAAfhs/WM68FpUeLMIeeY6iE5RZEM9xJcUtlSfSACLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_36.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_36.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy