"ဘာေတြျပင္ၾကမွာလဲ" ဆရာသရ၀ဏ္(ျပည္)

ျမန္မာနိုင္ငံေရွ့ေရးအတြက္ စဥ္းစားသည္ဆိုလ်ွင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလည္းပါသည္ ။ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုလ်ွင္ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလည္းပါသည္ ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က NLD သည္ ျပည္သူလူထု လက္မွတ္ငါးသန္းေကာက္ခံျပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္ ။

သို ့ေသာ္ အေကာင္အထည္ေပါ ္မလာခဲ့ ။ ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ စစ္အစိုးရေရးဆြဲျပဌာန္းသြားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ တရုတ္ျပည္မွ ေမ်ာက္ဘုရင္ စြန္း၀ူခံုး နွင့္အဖြဲ ့ မဇၥ်ိမေဒသသို ့ ပိဋကတ္သံုးပံုသြားေရာက္သယ္ယူသည့္ Journey To The West ခရီးစဥ္ထက္ပိုမိုခက္ခဲေသးသည္ ။ စြန္း၀ူခံုးနွင့္အဖြဲ ့ ေတာ္အထပ္ထပ္ေတာင္အသြယ္သြယ္ အတားအဆီး အခက္အခဲေပါင္းစံုကိုျဖတ္ေက်ာ္ရသလို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ အတားအဆီးအခက္အခဲေတြမ်ားလွသည္ ။

ပုဒ္မတခုကိုျပင္ခ်င္သည္ဆိုလ်ွင္ပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ ပုဒ္မ ၄၃၃(က) နွင့္ ၄၃၄ အရ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းရမည္ ။ ဒါကပထမအခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ဒုတိယေျခလွမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထို ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို ေထာက္ခံသူ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္နွုန္းရွိရမည္ျဖစ္သည္ ။ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္၏ ၂၀ ရာခိုင္နွုန္းျဖစ္ေသာ လူ ၁၃၂ ေယာက္ကေထာက္ခံရန္လိုအပ္ခ်က္သည္ ဒုတိယလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ။ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ လူ ၁၃၂ ေယာက္ကမေထာက္ခံခဲ့လ်ွင္ ျပင္ဆင္ဖို့မဆိုထားနွင့္ ေဆြးေနြးခြင့္ပင္ရမည္မဟုတ္ပါ ။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ပုဒ္မအမ်ားစု (စစ္အစိုးရက မျပင္ေစလိုသည့္ပုဒ္မေပါင္း) ၉၄ ခုတိတိကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲသည့္အခါ အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခိုင္နွုန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမဲရရမည္ ။ ဤကားတတိယ အတားအဆီးျဖစ္သည္ ။ စတုတၳအတားအဆီးက ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရမည္ဟူသတည္း ။ နိုင္ငံတကာတြင္ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူရာတြင္ မဲရံုသို႔ေရာက္လာေသာ မဲစုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ရရွိသည့္အဆိုကို အတည္ယူၾကစျမဲျဖစ္သည္ ။ (ဥပမာ ျဗိတိန္တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွခြဲထြက္မထြက္ လူထုဆႏၵခံယူျခင္း)။ မဲရံုသို့မဲလာမေပးၾကသူမ်ားမွာ မိမိနိုင္ငံအေရးကိုစိတ္၀င္စားၾကသူမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ ထိုသို ့ မဲလာမေပးသူမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ထည့္သြင္းေရတြက္ၾကျခင္းမရွိတာကမၻာ့ထံုးစံျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေတာ့ ဦးသန္းေရြွၾကိဳးကိုင္၍ ဦးသိန္းစိန္ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ (၁၉၉၃ ဇန္န၀ါရီ ၉ မွ ၂၀၀၈ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ အထိ ၁၆နွစ္ၾကာ) ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုးအမ်ိဳးသားညီလာခံၾကီးကထူးဆန္းေထြလာခ်မွတ္လိုက္သည္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)တြင္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ၅၀ ရာခိုင္နွုန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံရမည္ ဟူသတည္း ။မဲရံုသို့ေရာက္မလာေသာသူမ်ား၏မဲမ်ားကိုပါ No အျဖစ္ ဆႏၵထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာနည္းျဖစ္၍ အင္မတန္ ညစ္ပတ္ထားေသာနည္းျဖစ္သည္ ။ မလာသူ၏မဲကို ကန့္ကြက္မဲအျဖစ္ယူသည္ဆိုလ်ွင္ ကန္ ့ကြက္မဲထည့္လိုသူမ်ားသည္ မဲရံုသို့ပင္လာစရာမလိုေတာ့ေခ် ။ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ထိုင္အိပ္ေနရံုျဖင့္ ကန့္ကြက္မဲေပးျပီးသားျဖစ္သြားမည္မွာ မည္သို ့မ်ွ ယုတၱိယုတၱာမရွိေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။

ဤသို ့လုပ္ထားေသာ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲ မွာ ငါးခုေျမာက္ အတားအဆီးျဖစ္သည္ ။ ဘာနွင့္တူသလဲဆိုလ်ွင္ ကတုတ္က်င္းနွင့္ ဘန္ကာ အခိုင္အမာ ငါးထပ္ကာထားေသာ စည္းရိုးအေနာက္တြင္၀င္ထိုင္ေနျပီး လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္ ဟု လာခဲ့ပါဟု ေျပာေနသူမ်ားနွင့္ တူလွေပသည္ ။အမ်ိဳးသားညီလာခံနွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္လို့မရေအာင္ ဤသို႔ညစ္ခဲ့ အကြက္ဆင္ခဲ့ ပါသည္ ။ စစ္အစိုးရအတြက္ သိပ္အေရးမပါေသာအခ်ိဳ့ေသာ ပုဒ္မမ်ားကိုမူ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအထိသြားစရာမလိုပဲ လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သားအပါအ၀င္ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္နွုန္းေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳနိုင္သည္ဟု ၄၃၆ (ခ)တြင္ေရးထားပါသည္ ။

အေရးပါေသာ ပုဒ္မ ၉၄ ခုကို တံတိုင္း(၅)ထပ္ ၊ သိပ္အေရးမပါေသာ က်န္ပုဒ္မမ်ားကို တံတိုင္း (၄)ထပ္ျဖင့္ကာရံထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ စတုတၳတံတိုင္းမွာတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အနည္းဆံုးတေယာက္၏သေဘာတူညီခ်က္မရပဲ ဘာမွ ျပင္ဆင္ခြင့္မရေအာင္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ညစ္ကြက္ကေတာ့ေထာင့္ေစ့ေပ၏ ။ သို ့ေသာ္ထိုသို ့ေရပက္မ၀င္ေအာင္ညစ္ထားသည့္ၾကားမွ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နိုင္ငံေတာ္၏အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာနိုင္ေသာ ပုဒ္မတခုပါ၀င္ေနေသးရာ သူတို့ဆြဲထားေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာပင္ နိုင္ငံေတ္ာအတြက္လုပ္လို့ရသေလာက္ လုပ္ခြင့္ရွိေသာအခ်က္မ်ားကိုရွာရမည္ျဖစ္သည္ ။

အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ျပင္ဆင္ရန္ ၾကိဳးစားၾကည့္သင့္သည္ ဆိုျခင္းကို NLD နွင့္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့သေဘာေပါက္လက္ခံျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးလႊမ္းမိုးေသာ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၁ နွင့္ ၁၂ ရက္ေန ့မ်ားက ျပည္သူမ်ားသိရွိနုိင္ရန္ သတင္းစာတြင္ ေၾကျငာထည့္သြင္းခဲ့သည္ ။ ဆုိလိုရင္းမွာ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္ ။ ထိုသို ့အေျခခံဥပေဒကို ဦးေရႊမန္းနွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုကျပင္ဆင္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည္ကို သမၼတဦးသန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ထိုစဥ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ကလိုလားနွစ္သက္ျခင္းမရွိပါ ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ထိုသို့ေျပာရသနည္းဆိုမူ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာဟူသည္မွာ အစိုးရ၏အာေဘာ္ကိုအဓိကထားေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ သတင္းစာမ်ားျဖစ္သည္ ။ အစိုးရျဖစ္ေစခ်င္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေၾကးမံု ျမန္မာ့အလင္းစေသာသတင္းစာမ်ားကပံုေဖာ္ေရးသားေပးရသည္ ။ ထိုစဥ္ကနိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံၾကီးဘယ္လိုေကာင္းေၾကာင္း ၊ ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမဲ ၉၂ ဒႆမ ၄၈ ရာခိုင္နွုန္းကေထာက္ခံအတည္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦး ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၇ ဦး ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁၅ ဦး ၊ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ၉၃ ဦး ၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး ၊ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦး ၊နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ ၉၂ ဦး ၊ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၇ ဦး စုစုေပါင္း အစုအဖြဲ ့၈ ဖြဲ့မွကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၂ ဦးနဲ ့စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ရႊန္းရႊန္းေ၀ေရးသားခဲ့တာကို
ေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါသည္ ။

စစ္အစိုးရထံုးစံအတိုင္း အရည္အခ်င္းထက္ အရည္အတြက္ကိုအဓိကထား လူမ်ားျပီးေရာ လက္ညွိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္သမားေတြကို နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ေပးျပီးညီလာခံထဲမွာ လူ ၇၀၂ ေယာက္ေလ်ွာက္ထည့္ထားတာျဖစ္ပါသည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ နိုင္ငံ၀န္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ ၉၂ ဦးဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားၾကည့္လ်ွင္သိနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။နိုင္ငံ ့၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ အလုပ္ျပဳတ္မွာေၾကာက္ရေသာ ၊အစိုးရကအျပစ္ရွာကာ အခ်ိန္မေရြး အေရးယူနိုင္ေသာ ေနွာင္ၾကိဳးနွင့္လူမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုသူမ်ားက အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ စစ္အစိုးရကိုအလိုမရွိေၾကာင္း မည္သို ့မ်ွအၾကံျပဳရဲမည္မဟုတ္ေခ် ။

ထိုစဥ္ကစစ္အစိုးရနွင့္ပလဲနံပသင့္ေနေသာ ေလာက္ကိုင္ေဒသမွကိုးကန္ ့ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ပင္လ်ွင္ အစိုးရကဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တက္လုပ္ေနေခ်သည္ ။ ျပည္သူလူထုက တကယ္မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနုိင္ရခဲ့သည့္ တျပည္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ၁၀၇ ဦးပဲပါသည္ ။ လူ ၇၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သာပါသည္ကိုၾကည့္သည္နွင့္ ဘယ္အခ်ိဳးခ်ိဳးေတာ့မည္ဆိုတာ သိေနနိုင္ေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ။ ထိုညီလာခံၾကီးက ၁၆ နွစ္အခ်ိန္ဆြဲကာ သူတို့စိတ္တိုင္းက်အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ ။ လူဦးေရ ၅၁.၄သန္းပဲရိွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္သည့္အဖြဲ့က ေျပာထားသည့္ နိုင္ငံတြင္ လူ ၅၈ သန္းရွိသည္ဟုစာရင္းျပကာ ၉၂.၄၈ ရာခိုင္နွုန္းေသာျပည္သူလူထုကေထာက္ခံသည္ဟုလုပ္ခ်ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒၾကီးျဖစ္သည္ ။

ထားေတာ့ ဆိုလိုရင္းက ဦးေရႊမန္းနွင့္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အခ်ိဳ့သည္ပင္လ်ွင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ၂၀၁၅ နွစ္လယ္ပိုင္းကၾကိဳးစားခဲ့ၾကဖူးပါသည္ ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးမ်ားက သေဘာမက်ၾကပါ ။ဖြဲ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးတြင္ ဦးေရႊမန္းနိုင္မလား၊ ဦးသိန္းစိန္နိုင္မလား ဆိုတာ တပ္မေတာ္ကဘယ္ဘက္ကရပ္မလဲဆိုတာအေပၚ မူတည္ပါသည္ ။ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာအခါ ျပင္ဆင္ခ်က္အမ်ားစုကိုတပ္မေတာ္ကကန္ ့ကြက္မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဦးေရြွမန္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အားထုတ္မွုက်ဆံုးခဲ့ရကာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒၾကမ္းမွာလည္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲပင္က်င္းပသည့္အေျခသို ့မဆိုက္လိုက္ပဲ နိဌိတံခဲ့ရေလ၏ ။

နိုင္ငံတိုးတက္ခ်င္လ်ွင္ လက္ရွိကေဘာက္တိကေဘာက္ခ်ာျဖစ္ေနေသာ ဖြဲ့စည္းပံုပါအခ်က္မ်ားကိုျပင္ရမည္ ။ ဖြဲ့စည္းပံုသည္ဘုရားမဟုတ္သျဖင့္ နိုင္ငံတိုင္းမွာ ျပင္ၾကသည္ ။ တခါေရးဆြဲထားျပီးသည္နွင့္ တသက္လံုးတည္ျမဲေနေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒဆိုသည္မရွိပါ ။ အခ်ိဳ ့ေသာ သူမ်ားကထင္ေနသည္မွာ ဖြဲ့စည္းပံုဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျခင္းသည္ နုိင္ငံကို အဖ်က္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသလိုလိုထင္ေနၾကသည္ ။ ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ေျပာေနထင္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏ ။ ပိုေကာင္းေသာ နုိင္ငံတနိုင္ငံျဖစ္ဖို ့ျပင္သင့္တာျပင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္ ။

ျပင္မည္ဆိုလ်ွင္ဘာေတြျပင္မည္နည္း ။ဘာေတြျပင္လ်ွင္ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ထဲတြင္တပ္မေတာ္က မကန့္ကြက္မည္နည္း ။ ၾကံ ့ခုိင္ေရးလက္ထက္က ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္ၾကီး ၃၀ ။ အေသးစိတ္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ ။ တပ္မေတာ္နွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ယခင္စစ္အစိုးရအာဏာရွိသူမ်ားကိုလည္းေကာင္းနစ္နာမသြားေစနိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုအခ်က္မ်ား ကိုေတာ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္ ့ကြက္မည္မထင္ေပ ။ ကန္ ့ကြက္ခဲ့ပါကလည္းတိုင္းသိျပည္သိျဖစ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူသည္ အေျပာင္းအလဲကို အဟန့္အတား ျပဳေနသည္ကို သဲကြဲရွင္လင္းစြာ ကမၻာက သိျမင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ၾကံ့ခိုင္ေရးကတင္ခဲ့ေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျပာင္းအလဲ အဆိုျပဳခ်က္တြင္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ပါ၀င္သည္ ။ ပထမအခ်က္မွာ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ခန့္ထားျခင္းကိုလက္ရွိစနစ္ သမၼတကတိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္မည့္အစား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီးလြွတ္ေတာ္မွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေစဖို ့ျဖစ္သည္ ။ ဤအခ်က္ကိုတပ္မေတာ္မွေထာက္ခံသည္ဟုဆို၏ ။ ဤသို ့လုပ္လ်ွင္ေကာင္းကြက္ဆိုးကြက္ေရာေနသည္ ။ သတၱိရွိရွိဆံုးျဖတ္ၾကဖို ့ျဖစ္သည္ ။ ေကာင္းကြက္မွာ မိမိျပည္နယ္ ၊မိမိတိုင္းေဒသၾကီးမွလိုလားသူကို တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ သက္ဆိုင္ရာ လြွတ္ေတာ္မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

ဥပမာရခိုင္တြင္ ရခိုင္ပါတီ အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရေသာ္လည္း ရခိုင္ပါတီမွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္ ့ခြင့္မရ ။ ဒီမိုကေရစီပိုဆန္လာေပမည္ ။ အားနည္းခ်က္မွာ ဤသို ့ျဖစ္သည္ ။တိုင္းေဒသၾကီး(သို ့မဟုတ္) ျပည္နယ္ လြွတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္သားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပါ၀င္ခြင့္အခ်ိဳးမွာ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းထက္မ်ားကာ ၃၃.၃ ရာခိုင္နွုန္း ( သံုးပံုတပံု ) အထိ စစ္တပ္ကယူထားျခင္းျဖစ္သည္ (ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၁ /ဃ ) ။ထိုအခါ စစ္တပ္နွင့္မိတ္ဘက္လိုလို ျဖစ္ေနေသာ ပါတီမ်ားအဖို ့ ျပည္နယ္ နွင့္တိုင္း လြွတ္ေတာ္တြင္ ၁၈ ရာခိုင္နွုန္း အင္အားရွိသည္နွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃.၃ ရာခိုင္နွုန္းနွင့္ေပါင္းကာ ၅၁.၃ ရာခိုင္နွုန္းျဖင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္ ့နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ဥပမာ ၾကံ့ခိုင္ေရးလိုပါတီသည္ လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၁၈ ရာခိုင္နွုန္းမရွိေသာ္လည္း ၁၀ ရာခိုင္နွုန္းေလာက္ရွိလ်ွင္ပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ားကိုစည္းရံုး၍ ၁၈ ရာခိုင္နွုန္းျပည့္ေအာင္ျဖည့္ျပီး တပ္မေတာ္ ၃၃.၃ ရာခိုင္နွုန္းျဖင့္ သူတို့ပါတီလိုလားေသာ ျပည္နယ္အစိုးရတရပ္ ၊တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရတရပ္ေပါ ္ထြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္သူ ့လြွတ္တာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားပါ၀င္မွုပင္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းရွိရာ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းလြွတ္ေတာ္မ်ားက်မွ အဘယ္ေၾကာင့္ ၃၃.၃ ရာခိုင္နွုန္း ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ စဥ္းစား၍မရေပ ။ လိုတာထက္ပိုေသာ အသာစီးရယူမွုျဖစ္၍ထိုအခ်က္ကိုအရင္ျပင္သင့္သည္ ။ေနာက္မွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို လြွတ္ေတာ္ကေရြးေသာစနစ္ကိုျပဌာန္းသင့္သည္ ။ သို ့မဟုတ္ နွစ္ခုစလံုးျပင္ဆင္ခ်က္တျပိဳင္နက္တက္သင့္သည္ ။

၂၀၁၅ ၾကံ့ခိုင္ေရးမွ ျပင္ဆင္ခ်က္သြင္းသည့္ အထဲမွ ဒုတိယသတိထားမိေသာအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလြွတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူၾကီးမ်ား၊ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ တရားလြွတ္ေတာ္တရားသူၾကီးမ်ား၏ ရာထူးသက္တမ္းကို အသက္ရွစ္ဆယ္အထိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားျခင္းအား ငါးနွစ္သက္တမ္း သို ့ေလ်ွာ ့ခ်ေပးရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဤကိစၥသည္လည္း အဆိုးအေကာင္းရွိ၏ ။

တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကို အသက္ ၈၀ အထိ ရာထူး တာ၀န္ေပးထားျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားသူၾကီးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ နွင့္ လြွတ္ေတာ္ကိုေၾကာက္စရာမလိုပဲ မိမိတာ၀န္ကို စိတ္ေအးလက္ေအးထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရန္ျဖစ္သည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ဥပေဒျပဳေရးသည္ တရားစီရင္ေရးကို မလႊမ္းမိုးရန္ ၊အေၾကာက္တရားကင္းကင္းနွင့္ တရားေရးကို ကိုင္တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကဲ့သို ့ေသာသမာသမတ္က်ေသာနိုင္ငံ ၊ ဥပေဒစိုးမိုးသည့္နိုင္ငံတြင္ဤျပဌာန္းခ်က္သည္ ေကာင္း၏။အလုပ္ျဖစ္၏ ။ ဆင္းရဲေသာနုိင္ငံမ်ား၊ ဥပေဒစိုးမိုးမွုအားနည္းသည့္နုိင္ငံမ်ား၊ပြင့္လင္းျမင္သာမွုမရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားသူၾကီးတေယာက္သည္ အသက္ရွစ္ဆယ္ေရာက္သည္အထိ တာ၀န္ေပးထားလ်ွင္ ရာထူးရထားတာၾကာလာေသာအခါ အာဏာနွင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ယစ္မူးသာယာလာတတ္ၾကသည္ မွာ လူ ့သဘာ၀ျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ မိမိနိုင္ငံနွင့္ကိုက္မည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို NLD ကစဥ္းစားျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္ ။

၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးမွတင္ျပခ်က္ တတိယအခ်က္မွာ နာမည္ေက်ာ္ပုဒ္မ ၄၃၆ နွင့္ဆိုင္သည္ ။ ၄၃၆ တြင္ လြွတ္ေတာ္၌ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လိုေသာအခါ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္နွုန္းေက်ာ္ေထာက္ခံရမည္ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းမပါပဲျပင္၍မရေအာင္လုပ္ထားသလိုျဖစ္ေနသည္ ။ဤအခ်က္ကို လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရ၀ ရာခိုင္နွုန္းေက်ာ္သေဘာတူာီခ်က္ျဖင့္ျပင္ဆင္နိုင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သည္ ။ ထို ့အျပင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ေထာက္ခံမဲျဖင့္ ဆိုေသာအခ်က္အစား ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ျပင္ဆင္ရမည္ ဟုအဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပုး္မ ၄၃၆ နွင့္ပတ္သက္၍ ဤအဆိုျပဳခ်က္မွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာအဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည္ ။ လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္ထားသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္နွုန္းသာရွိရာ ၇၀ ရာနွုန္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူ ့ဆႏၵအမ်ားစုအစစ္အမွန္ပင္ျဖစ္ေလသည္ ။ ဤအဆိုကို ထိုစဥ္ကမဲခြဲဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ရွံုးနိမ္ ့ခဲ့ေလ၏ ။ ဘယ္သူေတြက ကန္ ့ကြက္မဲေပးၾကသလဲဆိုတာ ေျပာစရာလိုမည္မထင္ေပ။

စတုတၳအေရးၾကီးေသာျပင္ဆင္ခ်က္မွာ တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးျခင္းျဖစ္သည္ ။ လက္ရွိဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ စည္ပင္သာယာအလုပ္ေလာက္ ၊မီးေသြးဖုတ္ေသာလုပ္ငန္းေလာက္သာရွိေလျပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိသေလာက္နည္း၏ ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးကတင္ျပေသာ ျပင္ဆင္ေရးအဆိုတြင္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအား ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုဥပေဒဇယား ၂ မွ အရင္းအနွီး၊အာမခံလုပ္ငန္း၊ ၀င္ေငြခြန္ ၊ ကုန္သြယ္ခြန္ ၊ ျပည္ပမွေခ်းေငြယူျခင္း၊ ျပည္ပမွေငြေၾကးအကူအညီနွင့္အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း၊ဟိုတယ္နွင့္တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊စာခ်ုပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း ၊ ပင္လယ္ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္မိုးေလ၀သလုပ္ငန္း၊ မိမိေဒသတြင္းမွသယံဇာတမ်ားကိုအခ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ေပးေရး စသည္ျဖင့္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္ ။ လိုရင္းမွာ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းအစိုးရမ်ားကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမို ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ျပည္နယ္မ်ားကို အာဏာခြဲေ၀ေရး၊သယံဇာတခြဲေ၀ေရးျဖစ္သည္ ။တိုင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေနၾကသည္မွာလည္းအနွစ္ခ်ဳပ္လိုက္လ်ွင္ အာဏာပိုရဖို ့ သယံဇာတေတြ ျပည္နယ္သားေတြ ေဒသခံေတြလက္ထဲမွာသံုးခြင့္ရဖို ့ျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ ထိုဥပေဒမ်ားေရွ ့တြင္ ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းသည့္ဥပေဒနွင့္အညီဆိုသည့္စကားလံုးၾကီးပါ၀င္ေနျခင္းကို က်ြန္ေတာ္သေဘာမက် ။ ေပးကားေပး၏မရဆိုသလိုျဖစ္လာနုိင္သည္ ။ ျပည္နယ္မ်ားလြတ္လပ္စြာဥပေဒျပဌာန္းပါေစ ။ အျငင္းအခုန္ျဖစ္လာလ်ွင္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးကဆံုးျဖတ္ပါေစ ။ ဘာမွအာဏာနွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ ရုပ္ျပအစိုးရအျဖစ္မွ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရကင္းေ၀းပါေစ ။

ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ ၁၉.၂.၂၀၁၉ ေန့ကဖြဲ့စည္းလိုက္ေသာဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက အထက္ပါ ပုဒ္မအေသးစိတ္ကို ေလ့လာျပီးျပင္ဆင္သင့္သည့္စာရင္းတြင္တင္သြင္းကာ ဖြဲ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: "ဘာေတြျပင္ၾကမွာလဲ" ဆရာသရ၀ဏ္(ျပည္)
"ဘာေတြျပင္ၾကမွာလဲ" ဆရာသရ၀ဏ္(ျပည္)
https://2.bp.blogspot.com/-qbRCGb8Y3uA/XHKQkqhltCI/AAAAAAAAfog/9-igbptRtd8kxK1vFdXVHfR9uHl56IknACLcBGAs/s1600/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-qbRCGb8Y3uA/XHKQkqhltCI/AAAAAAAAfog/9-igbptRtd8kxK1vFdXVHfR9uHl56IknACLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_728.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_728.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy