ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း (Pyidaungsu Hluttaw)
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔က က်င္းပပါတယ္။ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကိုုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အခ်ဳိးက်ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ေျပာပါတယ္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာေတာ့ တူညီတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ေဆြးေႏြးသူေတြ ရွိပါ တယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါ တယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၄ က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ မဲခဲြအတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ေသာၾကာ ေန႔က က်င္းပရာမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ လူ ၁၀၉ ဦးပါ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ ၃၁ ဦးပါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီတို႔ရဲ့ လူဦးေရ မ်ားလြန္းတာနဲ႔ နည္းလြန္းတဲ့အေျခအေနကို သင္ခန္းစာယူ ဖဲြ႔စည္းဖို႔ အစည္းအေဝး အဖြင့္ အမွာစကားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနကို ေရွာင္ရွားမယ္လုိ႔လည္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာပါတယ္။

“အခုတႀကိမ္မွာေတာ့ျဖင့္ မနည္းလြန္း မမ်ားလြန္းတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၄၅ ဦးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းရန္ လ်ာထားပါတယ္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ကို တာဝန္ေပးအပ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာနဲ႔ ၂၂ ဦးစီ ပါဝင္ႏိုင္ဖုိ႔ လ်ာထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးအနက္ ဒုတိယ လႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒က ရာထူးအရ ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ့ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦး တုိ႔ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ”

ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းရျခင္းရဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ သက္တမ္း၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြကို အေျချပဳၿပီး သတ္မွတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတီခြန္ျမတ္က အဖြင့္ အမွာစကားမွာ ထည့္ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အားလံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာသြားပါတယ္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးအေျခအေနတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ဝါဒစဲြ၊ ေဒသစဲြ၊ လူမ်ိဳးစဲြ၊ ပါတီစဲြမထားၾကဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကို ဦးတည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရိွ ေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေဆြး ေႏြးေစဖုိ႔ မိမိအေနနဲ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ အခ်ိဳးအဆ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဒုတိယ နာယ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဆက္လက္ရွင္းလင္းၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္႐ံုးကတဆင့္ နာယကထံကို ဒီလ ၁၁ ရက္ေန႔ တနလၤာေန႔ ညေန ၃ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား စာရင္းေပး သြင္းဖို႔ မူလက သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ၄၅ ဦးကို အခ်ိဳးအစားအရ သတ္မွတ္တဲ့အေပၚမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“အခ်ိဳးက်ဆုိတဲ့ စကားလံုးက မွ်တမႈသိပ္မရိွဘူးေပါ့။ အလုပ္တခုကို ဆံုးျဖတ္မယ္ ဆုိရင္ ေတာ့ အင္အားတူညီဖုိ႔ လိုတာေပါ့။ အခု သူတုိ႔ ခ်ိဳးလိုက္တဲ့ အခ်ိဳးအရဆုိရင္ NLD က ၂၀ နီးေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုယ္တုိ႔ပါတီဆို ၂ ေယာက္ပဲပါတယ္။ က်န္တဲ့ ပါတီေတြ ဆို ၂ ေယာက္နဲ႔ တေယာက္ထက္ မပိုဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ သူက ဂဏန္း သခၤ်ာနည္းနဲ႔ တြက္ ခ်လိုက္တာ။ ဂဏန္းသခၤ်ာနည္းနဲ႔ တြက္တာကေတာ့ မွန္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီးကို ျပင္ဖုိ႔ဖဲြ႔တဲ့ ေကာ္မတီျဖစ္တဲ့အတြက္ မွ်တဖို႔ လိုတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ၅ ေယာက္ကို စံထားမလား၊ ၁၀ ေယာက္ကို စံထားမလား။ ၁၀ ေယာက္ကို စံထားရင္လည္းပဲ ၁၀ ေယာက္ထက္ပိုတဲ့ လူလည္း ၁၀ ေယာက္ပဲ၊ ၁၀ ရိွတဲ့လူလည္း ၁၀ ေယာက္ပဲ၊ ၁၀ ေယာက္ေအာက္ ရိွတဲ့ လူေတြကလည္းပဲ ၉ ေယာက္ရိွ ၉ ေယာက္ တက္၊ ၈ ေယာက္ရိွ ၈ ေယာက္တက္၊ တေယာက္ရိွတေယာက္တက္ဆို ဒီမူ မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ ဒီလုိ အၾကံျပဳတာပါ။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ မဆံုးျဖတ္ေသးပါဘူး။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ပါတီနဲ႔ကိုယ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ပါလုိ႔ ဒီလုိေျပာထားပါတယ္။”

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္ကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ပါတီေတြအၾကားညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တင္ျပခဲ့သလို ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးတာေတြကို ျပန္လည္ ညိႇႏိႈင္းဖု႔ိရိွေနေၾကာင္းလည္း ဦးေသာင္းေအးက ေျပာပါတယ္။

တက္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ဳိ႕ပါတီေတြကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးစီသတ္မွတ္ဖုိ႔ တင္ျပခဲ့ တာေတြရိွသလို ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးတာေတြကို မိမိပါတီမွာ ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္လုိေၾကာင္း သေဘာထား ေပးခဲ့ၾကပါ တယ္။

ဒီလုိအေျခအေနမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းေရး အစည္းအေဝးကိုေနာက္တပတ္ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

ကိုမိုးေဇာ္

https://burmese.voanews.com/

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပ
ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပ
https://gdb.voanews.com/AD71E1E7-20AF-4F16-80C3-778F1CE0D2F8_w1023_r1_s.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_9.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/blog-post_9.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy