NLD၏ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အာဏာရွင္ဆန္မည္ဟု တပ္မေတာ္ သတိေပး

အမ်ားနဲ႔ သေဘာတူ စုေပါင္းေရးဆြဲတဲ့ မူၾကမ္းထြက္လာရင္
ကန္႔ကြက္တဲ့အခါ အားလံုးနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာေၾကာင့္ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး မူၾကမ္းဆြဲမွာကို တစ္မတ္သားက
တူးတူးခါးခါး ျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ ....
ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္)။ ။ အာဏာရ NLD ပါတီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီ၏ တာဝန္မွာ ေဘာင္ေက်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဘဲ အာဏာရွင္ဆန္မည္ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕က ေထာက္ျပလိုက္သည္။

“ငါတို႔ ဒီအဖြဲ႕အစည္းက လုပ္တဲ့ဥစၥာကိုပဲ မင္းတို႔ လိုက္နာရမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အာဏာရွင္ သိပ္ဆန္သြားၿပီ” ဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ရက္က ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ဇဗၺဴသီရိေဆာင္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ဒုတိယအႀကိမ္ ညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးက လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ရက္က ျဖန႔္ေဝထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း(မူၾကမ္း)တြင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ျပဳစုေရးဆြဲရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၇၊ ၁၄၉အရ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသည့္အဆင့္အထိသာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္က အဲ့ဒီအထိ ရွိသလား။ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲတင္ျပမယ္ဆိုရင္ ဒီအဖြဲ႕(ပူးေပါင္းေကာ္မတီ)ႀကီး ဖြဲ႕စည္းစရာ မလိုဘူးေလ။ အခု တင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။ ၂ဝရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ တင္လို႔ရေနတာပဲ” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ကြၽန္ေတာ္ ဥပမာတစ္ခု ေျပာမယ္။ အစီရင္ခံစာတင္တဲ့အခါမွာ ဒီေကာ္မတီကေန သေဘာတူတာေတြလည္း ရွိမယ္။ မတူတာေတြလည္း ရွိမယ္။ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာေတြလည္း ရွိမယ္။ မွတ္ခ်က္နဲ႕ေရးၿပီး တင္တာေတြလည္း ရွိမယ္။ အဲ့ဒီ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ပါတီအလိုက္၊ အဖြဲ႕စည္းအလိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္း တင္ခ်င္တဲ့ဟာကို သူတို႔ဟာသူတို႔ ေရးပါေစ။ သူတို႔ကို မခ်ဳပ္ထားပါနဲ႕” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားအရ အာဏာရ NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ ၁၉ဦး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာရထားေသာ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕က ၈ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၂ဦး၊ က်န္ပါတီမ်ားက ၁ဦးစီႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ၁ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၄၅ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လ်ာထားသည္။

အဆိုပါ အခ်ိဳးအစားမွာလည္း မွ်တမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို မည္သည့္ လူဦးေရျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ျဖစ္ေစ ေကာ္မတီဝင္အားလုံး၏ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္လည္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးကမူ လက္ရွိေကာ္ မတီဖြဲ႕စည္းေရးလ်ာထားမႈသည္ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ား အားေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္းအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ၁၀၉ ဦးပါ ေကာ္မတီတြင္ ဒီခ်ဳပ္ က ခုနစ္ဦး၊ ၃၁ ဦးပါေကာ္မတီ တြင္ ႏွစ္ဦးသာအသီးသီးပါ၀င္ခဲ့ရ ေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္ကလႊတ္ ေတာ္အတြင္း ဒုတိယအင္အား အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဒီခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ ပိုမိုထည့္သြင္းေပးရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန႔္အတားျဖစ္ေနသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းရမည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာသုံးရပ္ကို တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး ေလ့လာသုံးသပ္ရမည္ဟုလည္း ျဖန႔္ေဝထားသည့္ မူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

Source: Mizzima

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8823,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: NLD၏ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အာဏာရွင္ဆန္မည္ဟု တပ္မေတာ္ သတိေပး
NLD၏ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အာဏာရွင္ဆန္မည္ဟု တပ္မေတာ္ သတိေပး
https://2.bp.blogspot.com/-jaFFP70egF0/XGejB-8Z-KI/AAAAAAAAfl4/BKNdYSvF4b0-3KtIQteFrcaG5AdKtT_5ACLcBGAs/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-jaFFP70egF0/XGejB-8Z-KI/AAAAAAAAfl4/BKNdYSvF4b0-3KtIQteFrcaG5AdKtT_5ACLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/nld_16.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/nld_16.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy