ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး တပ္သတိေပးမႈအား ျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္ၾကရန္ NLD တိုက္တြန္း

By စမ္းယမင္းေအာင္ 27 February 2019

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) တို႔အၾကား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈ အရွိန္ျမင့္ေနခ်ိန္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိၾကရန္ ပါတီေျပာခြင့္ရသူက တိုက္တြန္းလိုက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

“ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန က်ေနာ္တို႔ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ NLD ဟာ အၾကမ္းမဖက္ေရးမူဝါဒကို အၿမဲကိုင္စြဲထားတဲ့အတြက္ ျပည္သူအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ဘာမွျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ မစိုးရိမ္ၾကဖို႔ က်ေနာ္ တိုက္တြန္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္က တနလၤာေန႕တြင္ ဧရာဝတီသို႔ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ပါတီ၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနမႈကို ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးၾကရန္လည္း ေဆာ္ၾသလိုက္သည္။

တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားက စေနေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တပ္ကေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတခုဖြဲ႕စည္းမည့္ NLD ၏ေျခလွမ္းအေပၚ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျမင္ကို ထပ္ေလာင္းထင္ဟပ္ျပခဲ့သည္။

“ရလဒ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သြားပါမယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

NLD ကမူ ယခု ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရးအေပၚ တပ္၏ ကန႔္ကြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP) အစိုးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစပ်ိဳးခဲ့ပုံကို ေထာက္ျပလ်က္ ေမးခြန္း ျပန္ထုတ္ခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းတခုကို ေရးဆြဲကာ လႊတ္ေတာ္တို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းသာ ရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အေရးမႀကီးေသာ ပုဒ္မအနည္းငယ္ကိုသာ USDP လႊမ္းမိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္းႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေယဘုယ် သုံးသပ္ရလွ်င္ ထိေရာက္မႈ မရွိဟု ျမင္ၾကသည္။

“ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကလည္း အခု က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုပဲ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုက်မွ တပ္မေတာ္က ဘာလို႔ ကန႔္ကြက္သလဲ။ အဲဒီတုန္းက ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာကိုက် သူတို႔ ဘာလို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႕ မညီေၾကာင္း မကန႔္ကြက္ခဲ့တာလဲ” ဟု NLD ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေအာင္က ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႕က ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေနရာယူထားေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္ NLD အဆိုျပဳခ်က္ကို ကန႔္ကြက္ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒပါ အခန္း ၁၂ အေပၚ အဓိက ကိုးကားေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကိစၥရပ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မေဆြးေႏြးနိုင္မီ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာတူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း NLD ႏွင့္အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီကိုယ္စားလွယ္တို႔က ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုေပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အဆိုပါေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

စေနေန႕က က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက တပ္မေတာ္တာဝန္အရ အေျခခံဥပေဒ၏ “အႏွစ္သာရ” မပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပ်က္ယြင္းပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန႔္ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျခ/ဥအခန္း (၁) ပါ နိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူ ၄၈ ခ်က္ကို ကိုးကား၍ အတိအလင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ၏ အႏွစ္သာရဟူသည္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူထံမွ ဆင္းသက္လာသင့္ေၾကာင္း NLD ေျပာခြင့္ရသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္က ဧရာဝတီသို႔ တနလၤာေန႕တြင္ ေျပာသည္။

“ဒါေပမယ့္ တကယ္လို႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕(နိုင္ငံေရးမွာ) အေရးႀကီးက႑ကို အႏွစ္သာရအေနနဲ႕ ထိန္းသိမ္းတယ္လို႔ သူတို႔ျမင္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအေပၚ က်ေနာ္တို႔ သေဘာမတူဘူးလို႔ က်ေနာ္ေျပာရပါလိမ့္မယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အားလုံးတို႔၏ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္တခု ရၿပီးမွသာလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳထားေသာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ျဖည့္စြက္ေျပာျပသည္။

“သူတို႔ ဆႏၵနဲ႕ပဲ ဖြဲ႕စည္းပုံကို သူတို႔(တပ္)ကပဲ ျပင္ခ်င္တဲ့ပုံေပၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အားလုံးရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း က်ေနာ္တို႔က ျပင္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာခြင့္ရသူက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

(San Yamin Aung ၏ NLD Urges Public ‘Not to Worry’ Amid Military Warnings over Charter Reform ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)

https://burma.irrawaddy.com/news/

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး တပ္သတိေပးမႈအား ျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္ၾကရန္ NLD တိုက္တြန္း
ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး တပ္သတိေပးမႈအား ျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္ၾကရန္ NLD တိုက္တြန္း
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/nld_28.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/02/nld_28.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy