ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေတာေခါင္ေခါင္တစ္ေနရာမွာ ထူးဆန္းစြာေပၚထြက္လာတဲ့ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕

By ဘားေတး လစ္တနာ 2/03/2019

ၿမိဳ႕ကိုတည္ေဆာက္ေနဆဲ ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္အေငြ႕အသက္တို႔က လႊမ္းၿခဳံေနပါသည္။ တ႐ုတ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္မ်ား၊ ကာရာအိုေကဆိုင္မ်ား ေရာက္ေနပါၿပီ။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တိုက္ခန္းအသစ္၊ အိမ္ရာအသစ္မ်ား ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ယာယီေဆာက္ထားသည့္ တန္းလ်ားပုံစံ တိုက္ခန္းတြဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

က်န္သည့္အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ဂိုေထာင္အႀကီးစားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမ်ား အတြက္ ႐ုံးခန္းျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ား ေနထိုင္ရာ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕၏ အျပင္ဘက္တြင္ ေစာင့္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္လုံၿခဳံေရးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ တ႐ုတ္စာမ်ားပါေသာ လက္ပတ္မ်ား လက္ေမာင္းမွာ စည္းထားၾကသည္။

ထိုျမင္ကြင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌ ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္း မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ေနာက္ထပ္အသစ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။

ယခုေျပာခဲ့သမွ်သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ကီလိုမီတာ ၄၂၀ (၂၆၁ မိုင္)၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ (မိုင္ ၃၁၀) ခန္႔အကြာ ထိုင္းျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား နယ္စပ္မ်ဥ္းအျဖစ္ စီးဆင္းေနသည့္ ေသာင္ရင္းျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ကမ္း ျမန္မာဘက္ျခမ္းရွိ ေ႐ႊကုကၠိဳ အမည္ရွိ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးမွာ ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕၏ နယ္စပ္ပတ္လည္ကို ကရင္စစ္ဗိုလ္ကေလး ေစာခ်စ္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ခ်စ္သူသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ၎၏ တပ္ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တို႔တည္ေဆာက္ေနသည့္ စုစုေပါင္းဧရိယာမွာ ဧက ၂၀၀၀ (ဟက္တာ ၈၀၀ ေက်ာ္) ရွိသည္။ တ႐ုတ္၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုပမာဏျဖင့္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တကယ့္တကယ္တမ္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီးမွ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ဟုတ္မဟုတ္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟိုအစိုးရေရာ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရေရာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မဟုတ္ဘဲ ေစာခ်စ္သူႏွင့္သူ႔လူမ်ား တာဝန္ယူထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေနရာမွာ အဆိုပါေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား တည္ရွိေနျခင္းသည္ အံ့ဩစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီ Jilin Yatai Group က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ Myanmar Yatai International Trading Company ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ‘ျမန္မာတိုင္း(မ္)’ သတင္းစာ၏ ေရးသားခ်က္အရ ထိုကုမၸဏီႏွင့္ ေစာခ်စ္သူတို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာ ထိုပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ China Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs က စီစဥ္ခဲ့သည္။

ေစာခ်စ္သူသည္ တစ္ခ်ိန္က ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္ေသာ KNLA တြင္ အဆင့္နိမ့္ အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည့္အခါ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (DKBA) သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစာခ်စ္သူသည္ DKBA ၏ တန္ခိုးအထက္ဆုံး တပ္မႉးတစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ နယ္စပ္အနီးရွိ KNLA တပ္စခန္းမ်ားကို အႀကိမ္အနည္းငယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ သူ၏ တပ္ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ BGF အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ေနာင္ငါးႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်န္ရွိသည့္ DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ‘တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္’ ကို ခ်ဳပ္ဆိုေရးထိုးခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္အတူ KNU ႏွင့္ တျခား ခြဲထြက္ကရင္တပ္ဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕လည္း ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

ေစာခ်စ္သူသည္ သူႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ကာလရွည္ၾကာ ရွိလာခဲ့သည့္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ေ႐ႊကုကၠိဳေဒသစ္ဝိုက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရလာခဲ့သည္။ ထိုေနရာသည္ ေကာ္မူးရ္ ေခၚ ဝမ္းခ ေခၚ KNLA အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခစိုက္စခန္းကို အစိုးရတပ္မ်ားက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ေ႐ႊကုကၠိဳကို ေကာ္မူးရ္၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားေပၚမွာပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စည္ကားသည္ ေဈးၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကရင္ဖားစည္ပုံစံတူ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ နာရီစင္တစ္စင္ကို ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထိုၿမိဳ႕သစ္အနီးတြင္ ေစာခ်စ္သူ၏ နန္းေတာ္တစ္မွ် ခမ္းနားသည့္ ေနအိမ္တစ္လုံးရွိသည္။

ထိုၿမိဳ႕ေလး၏ ကရင္မ်ားေနထိုင္သည့္ဘက္ျခမ္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေစတီပုထိုး၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား ရွိသလို ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာ ေဈးတစ္ေဈးလည္း ရွိသည္။ BGF တပ္မႉးတစ္ဦး ျဖစ္လာစဥ္မွ စၿပီး ခ်စ္သူသည္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ထို BGF တပ္ကို ခံ့ညားေလးစားရသည့္ တပ္ တစ္တပ္ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

သူသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကရင္ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔တြင္ ရပ္ေရး႐ြာေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေၾကာင္းႏွင့္ သိမ္းသြင္းစည္း႐ုံးမႈေကာင္းသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ သူ႔ကို လူသိမ်ားသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ဖတ္ရသည္။

အသစ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ မဟာစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက “တ႐ုတ္တန္း” ဟု ေခၚၿပီး ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ ပႏၷက္႐ိုက္ခဲ့သည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ အေရးပါသည့္သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအဆိုအရ ထိုစီမံကိန္း ၿပီးစီးသည့္အခါတြင္ ဇိမ္ခံအိမ္ရာမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ ေဈးဝယ္စင္တာႀကီးမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာႀကီးမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ား၊ ေဂါက္ကြင္းတစ္ကြင္း၊ ကာစီႏိုကစား႐ုံအျပင္ ေလဆိပ္တစ္ဆိပ္ပင္ ပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေ႐ႊကုကၠိဳရွိ တ႐ုတ္ပညာရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ အတိအက်ကိုေတာ့ သိရဖို႔မလြယ္ပါ။ လြန္စြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထား၍ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေနရာကိုျဖတ္သန္းကာ ကားေမာင္းၾကည့္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ မည္ဆိုပါက အေရအတြက္ရာဂဏန္းရွိသည္မွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္သည္။ ေထာင္ဂဏန္းရွိလွ်င္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ ေလာက္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မရွင္းလင္းေသးသည့္အခ်က္ရွိသည္။ ေဝးကြာလွသည့္ နယ္စပ္ျမစ္တစ္စင္း၏ ျမစ္ကမ္းနား ေဒသတြင္ ဤမွ်ႀကီးမွ်ေသာ ၿမိဳ႕စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကို ဘာေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေနရသည္၊ ဘာေတြရည္မွန္းထားသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ေ႐ႊကုကၠိဳသည္ ျမဝတီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္ျဖတ္ဂိတ္၏ ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ (၁၂ မိုင္) ခန္႔သာ ေဝးသည္။ ျမဝတီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္တြင္ တံတားတစ္စင္းကို ပထမဆုံး တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျပည့္တင္ထားသည့္ ထရပ္ကားမ်ား၊ ျမစ္ကိုေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖတ္သန္းသြားလာေနၾကသည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားျဖင့္ ပိုမိုထြန္းကားလာခဲ့သည္။

ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း (ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား) ကို မၾကာေသးမီကပင္ ေ႐ႊကုကၠိဳ အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ တံတားကိုမဖြင့္ႏိုင္ေသးဘဲ ထိုေနရာတစ္ဝိုက္သည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေျခာက္ကပ္လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေ႐ႊကုကၠိဳ၏ေတာင္ဘက္၊ ေသာင္ရင္းျမစ္၏ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ကာစီႏိုမ်ား တန္းစီေပၚေပါက္လာ ခဲ့သည္။ ထိုကာစီႏိုမ်ားတြင္ ကစားမည့္သူမ်ားမွာ ျမစ္ျဖတ္၍တရားမဝင္ ေရာက္လာၾကသည္။ ျမစ္ကိုျဖတ္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား မဟုတ္သလို ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာစီႏိုေလာင္းကစား လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ပိတ္ပင္ထားသည့္အရာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီမည့္ ထိုစီမံကိန္းႀကီးေဆာက္ရသည္မွာ ကာစီႏိုေလာင္းကစားသမားမ်ား အတြက္ သက္သက္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ မရႏိုင္ပါ။ ထိုေနရာသည္ ေတာေခါင္ေခါင္ေနရာႀကီးဟု ဆိုၾကသည့္ေနရာျဖစ္သည္။

မဲေဆာက္ရွိ စီးပြားေရးသမားမ်ားၾကားတြင္မူ ယူဆခ်က္တစ္ခုရွိေနၿပီး ၎အရ ထိုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွ ပိုက္ဆံမ်ားကို အျပင္သို႔သယ္ထုတ္ခ်င္သည့္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေဒသကိုျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္သည့္ အျမန္အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုစီမံကိန္းသည္ တစ္ေန႔တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္လုံးတစ္ခဲရမည့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုဌာနတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု အဆိုပါ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သားမ်ားက ဆိုသည္။

မဲေဆာက္-ျမဝတီ နယ္စပ္ဂိတ္သည္ အမွတ္ (၁) အာရွအေဝးေျပးလမ္းမ သို႔မဟုတ္ AH1 ေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ထိုလမ္းမသည္ အာရွတိုက္၏ အေရွ႕၊ အေရွ႕ေတာင္၊ ေတာင္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ပိုင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းမျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပါဝင္သည့္ AH1 မွာမူ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ အၿမဲပင္ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးခဲ့ျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းမွ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းေလ့လာသူမ်ားအပါအဝင္ သံသယရွိၾကသူအမ်ားအျပားကမူ ထိုမွ် ႀကီးမားသည့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးသည္ ေပက်င္းႏွင့္တရားဝင္ အဆက္အသြယ္ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေစာင္မမႈျဖင့္ ဤသို႔အေကာင္အထည္ေပၚလာစရာမရွိဟု ဆိုၾကသည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဓိပၸာယ္မွာ ထိုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေဒသတြင္းေရာ ေဒသအျပင္ေရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ေဒၚလာတစ္ထရီလ်ံ (ဘီလ်ံ ၁၀၀၀) တန္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း၏ အသက္ေသြးေၾကာအျဖစ္ စိတ္ကူးထားသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရးစၾကၤန္တြင္ ေျခကုပ္စခန္းတစ္ခုကို ဖန္တီးမည္ျဖစ္ရာ ထိုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါလာမည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္လည္း အလားတူ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ေ႐ႊကုကၠိဳသည္ ေတာေခါင္ေခါင္မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ လႈပ္ရွားေနဆဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါသည့္ ဆုံခ်က္တစ္ခုတြင္ ေ႐ႊကုကၠိဳသည္ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ AH1 ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေပးမည့္အရာ တစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အတိအက်မသိရမခ်င္းေတာ့ ထိုေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွအသံမ်ားႏွင့္တကြ တစ္တိုက္ထက္တစ္တိုက္ ပိုျမင့္ဟန္ ရွိသည့္ မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အဦႀကီးမ်ား ေသာင္ရင္းျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းေပၚ ေပၚေပါက္လာသည္ကို မ်က္စိဖြင့္ နာစြင့္ေနၾကရလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

(မတ္လ ၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ Asia Times ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္း ဘားေတး လစ္တနာ ၏ A Chinatown mysteriously emerges in backwoods Myanmar ကို ျပန္ဆိုပါသည္။)

==========

Myanmar Now

https://www.myanmar-now.org/mm/news/1437

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေတာေခါင္ေခါင္တစ္ေနရာမွာ ထူးဆန္းစြာေပၚထြက္လာတဲ့ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေတာေခါင္ေခါင္တစ္ေနရာမွာ ထူးဆန္းစြာေပၚထြက္လာတဲ့ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕
https://4.bp.blogspot.com/-ne__DeQZ6Yc/XHodmfz81aI/AAAAAAAAfpQ/uo-1Wkd9X3o5LTfKuWueWBPbgOOo_YFNwCLcBGAs/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ne__DeQZ6Yc/XHodmfz81aI/AAAAAAAAfpQ/uo-1Wkd9X3o5LTfKuWueWBPbgOOo_YFNwCLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/03/blog-post_55.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/03/blog-post_55.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy