အင္ဒိုနီးရွားအိမ္အကူကို ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူလင္မယား ျမန္မာအိမ္အကူကိုလည္းျငင္းပန္းႏွိပ္စက္မွု ့ထင္ရွားဟု တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ ၊ မတ္ ၁၈ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသူအိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမတစ္ ဦးကို ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္မွု ့ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံ ထားရသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ Yushun မွစင္ကာပူအလုပ္ရွင္ လင္မယားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ကိုလည္း ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္မွု ့ထင္ရွားခဲ့ ေၾကာင္း ယေန ့ (မတ္၄ အဂၤါ) ေန ့တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ လိုက္သည္။

IT ပညာရွင္တစ္ဦးျ ဖစ္သည့္ Tay Wee Kiat က ျမန္မာ အိမ္အကူမမိုးမိုးသန္းကိုျပင္းထန္နာက်င္ေစသည့္ျငင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွု ့စြဲခ်က္ ၆ ခုႏွင့္ ျငိစြန္း/က်ဴးလြန္သည္ဟု ၃၁ ၾကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းအျပီးတြင္တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

Tay Wee Kiat က မမိုးမိုးသန္းကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ရာ တြင္ သတၱဳအဝတ္လွန္းခ်ိတ္၊ တံမ်က္စည္းမ်ားျဖင့္ တင္ ပါးကိုရိုက္ျခင္း ၾကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္း ျဖတ္ရိုက္ျခင္း ၊ ျပန္ အန္ထြက္ေစသည္အထိ အစားကို အတင္းအက်ပ္စားခိုင္း ျခင္းစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

မမိုးမိုးသန္းကို Tay Wee Kiat ကက်ဴးလြန္မွု ့အျခား စြဲ ခ်က္ ၃ ခုကိုမူ ခရိုင္တရားသူၾကီး Olivia Low က ပလွပ္ ခဲ့သည္။

Tay Wee Kiat ၏ ဇနီးျဖစ္သည့္ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ရွိ
Chia Yun Ling သည္လည္း မမိုးမိုးသန္းကို ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွု ့ စြဲခ်က္ ၁၅ ခ်က္ႏွင့္ျငိစြန္း/က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ကာ ၂ ခ်က္ကိုမူ ပလွပ္ခဲ့သည္။ ပလွပ္ခဲ့သည့္ ၁ ခ်က္မွာ တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္းက ျဖစ္သည္။

မမိုးမိုးသန္းကို Chia Yun Lingကႏွိပ္စက္ရာတြင္သၾကား ႏွင့္ ထမင္းကို ေရာႏွယ္ကာ ပါးစပ္အတြင္းသို ့ ကန္ေတာ့ ျဖင့္ သြပ္သြင္းျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့ျပီး အန္ထြက္သည္ အထိစားရန္ Chia Yun Ling က မမိုးမိုးသန္းကို ဖိအား ေပးခိုင္းေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

တစ္ခါကဆိုလွ်င္ မမိုးမိုးသန္းကို ဘေလာက္ အိက်ၤ ီမ်ား
မ ပါဘဲ အိမ္မွု ့ကိစၥမ်ားကို Chia Yun Ling က ခိုင္းေစ ခဲ့ျပီး ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆး ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။

အသက္ ၃၁ ႏွစ္ရွိမမိုးမိုးသန္းမွာ အဆိုပါစင္ကာပူ အလုပ္ ရွင္အိမ္၌ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ၈ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ အထိ ၁၀ လ ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာမွ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ ငံသို ့ျပန္လည္ေစလႊတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

မမိုးမိုးသန္းမွာ ေနာက္ ၁ လအၾကာတြင္ စင္ကာပူသို ့ ျပန္ လာျပီး အဆိုပါ လင္မယားကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ သူမကို Khoo Teck Puat ေဆးရံုတြင္ ေဆးစစ္မွု ့မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ရာ၌ လက္ဖ်ံ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင့္တင္ပါးတြင္ အမာရြတ္ မ်ား ဒဏ္ရာမ်ားကို ဆရာဝန္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခဲ့ သည္။

မမိုးမိုးသန္းမွာ တစ္လစင္ကာပူေဒၚလာ ၄၀၀ သာရျပီးအ ပိုေၾကးအျဖစ္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀ ထပ္ရကာ အိမ္အကူ အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ၁၀ လတြင္း အိမ္ရွင္လင္မယားက နားရက္/ အားလပ္ရက္မေပးခဲ့ ေၾကာင္းလည္း စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ လင္မယားအိမ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသူ အိမ္အကူ Fitriyah ( လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၃၆ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ )လည္း လုပ္ ကိုင္ခဲ့ကာ Fitriyah က ထိုစဥ္၂၀၁၂ က လင္မယား ၂ ဦး ၏ ရင္ေသြး ၃ ဦးျဖစ္သည့္ ၇ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးမ်ား၏တာဝန္ကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရ ကာ မမိုးမိုးသန္းက အိမ္မွု ့ကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္။

Fitriyah မွာ မြတ္ဆလင္ျဖစ္ျပီး မမိုးမိုးသန္းမွာ ခရစၥယာန္ ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ Chia Yun Ling၏ အဝတ္ဗီရို တစ္ ခုကို သူမ,မသိရွိဘဲ ေရြ ့လိုက္မိသည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပး သည့္အေနျဖင့္ Chia Yun Ling က Fitriyah ႏွင့္ မမိုးမိုး သန္းတို ့ကို ဗုဒၶဘုရားရုပ္တုေရွ ့တြင္ အၾကိမ္ ၁၀၀ စီရွစ္ခိုး ခိုင္းခဲ့သလို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၁၀ ခ်က္စီ အျပန္အလွန္ ရိုက္ႏွက္ေစခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကဲ့သို ့Fitriyah အေပၚညွင္းပန္းမွု ့မ်ားအတြက္ တရား သူၾကီး၃ ဦးပါခံုရံုးက ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Tay Wee Kiat ကို မူလျပစ္ဒဏ္ ၂၈ လမွ ၄၃ လ အထိ ထပ္မံတိုးျမွင့္ခဲ့သလို ဇနီးျဖစ္သည့္ Chia Yun Ling ကို လည္း ေထာင္ ၂ လျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။

၂ ဦးစလံုးမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၅,၅၀၀ စီျဖင့္ အာမခံရ ထားျပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ Johor Baru သို ့ခရီးသြားရန္ ေတာင္းဆိုမွု ့ကို တရားရံုးက ပယ္ခ်ထားကာ လာမည့္ မတ္ ၁၈ တြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးျခင္း/ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

==========

The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1357,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8819,interview,230,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18130,news,2842,opinion,795,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1077,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အင္ဒိုနီးရွားအိမ္အကူကို ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူလင္မယား ျမန္မာအိမ္အကူကိုလည္းျငင္းပန္းႏွိပ္စက္မွု ့ထင္ရွားဟု တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ ၊ မတ္ ၁၈ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္
အင္ဒိုနီးရွားအိမ္အကူကို ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူလင္မယား ျမန္မာအိမ္အကူကိုလည္းျငင္းပန္းႏွိပ္စက္မွု ့ထင္ရွားဟု တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ ၊ မတ္ ၁၈ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္
https://1.bp.blogspot.com/-fU0862lVrr0/XH1OzgMrzyI/AAAAAAAAfqg/6EzPB-OBkYkS3ribitULdxil5-0mDosPwCLcBGAs/s400/q12.png
https://1.bp.blogspot.com/-fU0862lVrr0/XH1OzgMrzyI/AAAAAAAAfqg/6EzPB-OBkYkS3ribitULdxil5-0mDosPwCLcBGAs/s72-c/q12.png
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2019/03/blog-post_93.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2019/03/blog-post_93.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy